بایگانی بخش امتیازات تحصیل در دانشگاه

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 4 | تعداد کل بازدید های مطالب: 519,348 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: ویژگی ها و امتیازات کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی - 1399/2/6 -
:: امتیازات برنامه آموزشی رشته علوم قضایی دانشگاه نسبت به دیگر دانشکده های حقوق - 1399/2/6 -
:: امتیازات بورس تحصیلی دانشگاه علوم قضایی - 1394/10/30 -
:: تحصیل در دانشگاه - 1394/10/6 -