album album 1/7 album
album
10
Slower
Faster
اعزام دانشجویان علوم قضایی به مناطق عملیاتی جنوب راهیان نور album

اردوی تربیتی زیارتی راهیان نور دانشجویی دانشگاه علوم قضایی با عزیمت تعداد ۸۰ نفر از دانشجویان داوطلب از تاریخ ۷ الی ۱۱ اسفند ماه به مناطق عملیاتی جنوب کشور برگزار گردید.
[دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ] [فهرست آلبوم‌ها ]