علم قاضی

 | تاریخ ارسال: 1397/7/23 | 

دفعات مشاهده: 1790 بار   |   دفعات چاپ: 221 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی و نقد کتاب: حقوق مدنی قراردادهای ویژه

 | تاریخ ارسال: 1395/9/14 | 

نظر به استقبال اساتید و دانشجویان و جابجایی سالن جلسه این نشست نیاز به ثبت نام ندارد.

معرفی و نقد کتاب: حقوق مدنی قراردادهای ویژه


دفعات مشاهده: 4196 بار   |   دفعات چاپ: 536 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه جلسات معرفی و نقد کتاب

 | تاریخ ارسال: 1395/9/9 | 
ردیف برنامه تالیف اساتید دبیر جلسه زمان
۱ " فلسفه حقوق بین الملل " دکتر محسن محبی آقای دکتر سواری ،آقای دکتر صانعی - دوشنبه۱۳۹۵/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۳۰
۲ رساله عملی در مسئولیت مدنی دکتر میرشکاری آقای دکتر قاسم زاده ، آقای دکتر بادینی آقای دکتر عباس زاده شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳:۳۰
۳ "حقوق مدنی" " قراردادهای ویژه " دکتر محمود کاشانی آقای دکتر سیفی زیناب ، آقای دکتر قاسم زاده آقای دکتر عباس زاده شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۰
۴ "شرحی بر قانون داوری تجاری ایران" دکتر همایون مافی آقای دکتر دارویی ، آقای دکتر بهمئی آقای دکتر خادم رضوی شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
۵ "فقه حکومت اسلامی و تحول آن" ترجمه آقای صباح زنگنه آقای دکتر نوبهار ، آقای دکتر فرحزادی آقای دکتر آقایی شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
۶ " اصول فقه " دکتر احمد اسماعیل تبار آقای دکتر فرحزادی ، آقای دکتر اسدالله لطفی ، آقای دکتر فضائلی آقای دکتر رشوند شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۳۰
۷ " تجزیه و تحلیل سیستم رسیدگی به دعاوی در محاکم حقوقی " دکتر کریمیان، دکتر صدقی و آقای کریمی آقای دکتر اجتهادی ، آقای دکتر حکیمی ،آقای دکتر شاه حیدری پور آقای دکتر میرشکاری شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ساعت ۱۳:۳۰
۸ تحلیل اقتصادی حقوق اساسی دکتر آقایی طوق آقای دکتر محمود باقری ، آقای دکتر یدالله دادگر ، آقای دکتر علی سرزعیم آقای دکتر لطفی شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ساعت ۱۳:۳۰
۹ مقدمه ای بر حقوق اساسی به اهتمام دکتر ناصر سلطانی آقای دکتر آقایی طوق ، آقای دکتر وکیلیان آقای دکتر لطفی شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۰

هرگونه تغییر در برنامه فوق از طریق سایت دانشگاه علوم قضایی و کانال دانشگاه به آدرس @ujsas_info اطلاع رسانی خواهد شد.


دفعات مشاهده: 4080 بار   |   دفعات چاپ: 637 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی و نقد کتاب: رساله عملی در مسئولیت مدنی

 | تاریخ ارسال: 1395/9/9 | 

AWT IMAGE


دفعات مشاهده: 3917 بار   |   دفعات چاپ: 419 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نشست تخصصی اجرای حقوق بین الملل در نظام های قضایی ملی

نشست تخصصی اجرای حقوق بین الملل در نظام های قضایی ملی


دفعات مشاهده: 4157 بار   |   دفعات چاپ: 458 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر