دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه
بازدید ریاست محترم دانشگاه از خوابگاه دانشجویی خارک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۱۶ | 

در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ ریاست محترم دانشگاه از خوابگاه دانشجویی خارک بازدید به عمل آوردند و در نشستی صمیمی به گفت و گو با دانشجویان پرداختند.

در این دیدار دو ساعته آقای دکتر اسماعیل تبار (معاون پشتیبانی و توسعه) و تعدادی از اساتید نیز، رئیس دانشگاه را همراهی نمودند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1346.fa
برگشت به اصل مطلب