محورهای علمی همایش

  1. بررسی و تحلیل ساختاری و رفتاری دیوان عدالت اداری در پرتو تحولات قانونگذاری دیوان عدالت اداری 
  2. نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری در احقاق حقوق مردم در پرتو تحولات قانونگذاری دیوان عدالت اداری
  3. تضمین و رعایت اصول دادرسی منصفانه در پرتو تحولات قانونگذاری دیوان عدالت اداری
  4. نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری در تضمین و تقویت قانونمداری در دستگاههای اجرایی در پرتو تحولات قانونگذاری دیوان عدالت اداری
  5. نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری در بهبود و اصلاح نظام اداری در پرتو تحولات قانونگذاری دیوان عدالت اداری
  6. تحلیل اقتصادی تحولات قانونگذاری دیوان عدالت اداری
  7. تحلیل جامعه شناختی تحولات قانونگذاری دیوان عدالت اداری
  8. تحلیل مدیریتی تحولات قانونگذاری دیوان عدالت اداری
  9. ضرورت تدوین قانون جامع عدالت اداری در پرتو تحولات قانونگذاری دیوان عدالت اداری


کلیدواژه ها: همایش ملی « قانون دیوان عدالت اداری سه سال پس از اجرا» |

دفعات مشاهده: 1674 بار   |   دفعات چاپ: 555 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر