همایش ملی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سه سال پس از اجرا

دیوان عدالت اداری که بر اساس اصول یکصدوهفتادم (۱۷۰) و یکصدوهفتادسوم (۱۷۳) قانون اساسی وظیفه رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها را داراست، نهادی است که وظیفه نظارت قضایی بر اعمال اداری را برعهده دارد. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲ آذرماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی که مواد (۱۰)، (۱۲)، (۸۹)، (۹۰) و (۹۴) آن در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشـخیص داده شد، آخرین قانون لازم الاجرا در روند دادرسی های دیوان است که از تابستان ۱۳۹۲ به موقع اجرا گذاشته شده است. از این رو دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در نظر دارد با برگزاری همایش ملی « قانون دیوان عدالت اداری سه سال پس از اجرا» در نیمه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ و در آستانه چهارمین سال اجرای این قانون، ضمن دعوت از قضات, اساتید دانشگاه، دانشجویان و دیگر صاحب نظران جهت شرکت، با فراخوان مقاله به بررسی و واکاوی آن در محورهای علمی مشخصی بپردازد.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه ها: دیوان عدالت اداری | همایش ملی قانون تشکیلات و آیین دادرسی |

دفعات مشاهده: 2896 بار   |   دفعات چاپ: 650 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر