اطلاعیه شرایط و ضوابط رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه در سال ۱۳۹۸

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۸ | 

با عرض سلام و آرزوی موفقیت برای داوطلبان تحصیل در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، بدین وسیله شرایط و ضوابط رشته های این دانشگاه در سال ۱۳۹۸ جهت انتخاب رشته در پورتال سازمان سنجش آموزش کشور به شرح زیر اعلام می گردد:

الف) نکات قابل توجه:

۱- کلیه داوطلبان رشته های دارای "شرایط خاص" باید در مصاحبه علمی شرکت نمایند. (مصاحبه در دهه اول مرداد ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد. تاریخ دقیق مصاحبه از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید).

۲- تعدادی از دانشجویان رشته های زیر، بورسیه قوه قضائیه شده و پس از فراغت از تحصیل و گذراندن دوره کار آموزی وارد خدمت قضایی خواهند شد: ۱- حقوق خصوصی (۸ نفر) ۲-حقوق جزا و جرم شناسی (۸نفر) ۳- حقوق بین الملل (۸نفر) ۴-حقوق عمومی (۸نفر) ۵- حقوق ثبت اسناد و املاک (۴نفر) ۶- حقوق کیفری اطفال و نوجوانان (۸نفر) ۷-حقوق خانواده (۱۰نفر) ۸- حقوق شرکت های تجاری (۴ نفر) ۹-مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی (۴ نفر) ۱۰- حقوق اسناد و قراردادهای تجاری (۴ نفر) ۱۱- حقوق حمل و نقل تجاری (۴ نفر) سایر دانشجویان رشته های مذکور به صورت آزاد (آموزش رایگان) مشغول به تحصیل خواهند شد.

۳- دانشجویان و دانش آموختگان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم قضایی که تعهد خدمت به قوه قضائیه دارند و همچنین داوطلبانی که متقاضی بورس نیستند، می توانند کد رشته های دارای "شرایط خاص" را انتخاب نمایند. این افراد در صورت پذیرفته شدن، بدون سپردن تعهد خدمت به قوه قضائیه و به صورت آزاد، مشغول به تحصیل خواهند شد.

۴- تحصیل دانشجویان آزاد تابع مقررات آموزش رایگان است و شهریه ای از آنان دریافت نخواهد شد.

۵- سازمان سنجش آموزش کشور هر دانشجو را حداکثر در ۲ کد رشته دارای "شرایط خاص" جهت مصاحبه به دانشگاه معرفی خواهد نمود.
 

۶- دانشجویان رشته های: ۱-مدیریت نظارت و بازرسی ۲- مدیریت دادگستری ۳- سردفتری اسناد رسمی ۴- حقوق دادرسی اداری، مصاحبه ندارند.

۷- آدرس دانشگاه: تهران- خیابان انقلاب اسلامی- نرسیده به پل حافظ - خیابان خارک- پلاک ۹ – کدپستی: ۱۱۳۳۹۱۳۶۱۵ تلفن: ۶۶۷۰۷۰۲۱ و ۶۶۷۰۷۰۲۴ – ۰۲۱

شرایط پذیرش داوطلبان استفاده از بورس(۱۳۶۸/۶/۳۱):
 1.  تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام آن و قانون اساسی جمهوری اسلامی 
 2. داشتن حداکثر ۳۰ سال سن تا تاریخ ۱۳۹۸/۶/۳۱(متولدین ۱۳۶۸/۶/۳۱) در ضمن خدمت سربازی محاسبه نمی شود.
 3. داشتن دانشنامه یا گواهینامه موقت تحصیلی معتبر کارشناسی پیوسته در یکی از رشته های حقوق، حقوق قضایی، علوم قضایی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق، گواهی پایان سطح دو حوزوی با حداقل معدل پانزده(۱۵)
 4. موفقیت در مصاحبه علمی 
 5. موفقیت در گزینش قوه قضاییه 
 6. تعهد به تحصیل تمام وقت و عدم اشتغال به کار از زمان شروع به تحصیل (۱۳۹۸/۶/۳۱)
 7. برخورداری از سلامت کامل جسمی و روانی و نداشتن سوءپیشینه کیفری 
 8. سپردن تعهد به میزان سه برابر مدت تحصیل
 9. فارغ التحصیلان این کد رشته ها چنانچه حداقل معدل ۱۶ را کسب نمایند، برای تصدی منصب قضاء جذب دستگاه قضایی خواهند شد 
 10. مدت استفاده از بورسیه تحصیلی حداکثر چهار (۴) نیمسال است
 11. دانشجویان در صورت انصراف از تحصیل، انتقال، اخراج و یا عدم کسب معدل ۱۶ موظفند کلیۀ هزینه‌های تحصیلی و مقرری دریافتی بورس را مطابق تعهدنامه محضری بازپرداخت نمایند.
جدول ظرفیت و شرایط پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ :

ردیف رشته دوره ظرفیت پذیرش بورسیه آزاد جنسیت نوع پذیرش توضیحات
۱ حقوق خصوصی روزانه ۱۲ ۸ ۴ مرد شرایط خاص این رشته برای داوطلبان آزاد مصاحبه علمی دارد و برای داوطلبان بورسیه مصاحبه علمی و گزینش دارد
۲ حقوق جزا و جرم شناسی روزانه ۱۲ ۸ ۴ مرد شرایط خاص این رشته برای داوطلبان آزاد مصاحبه علمی دارد و برای داوطلبان بورسیه مصاحبه علمی و گزینش دارد
۳ حقوق خانواده روزانه ۱۲ ۱۰ ۲ مرد و زن شرایط خاص این رشته برای داوطلبان آزاد مصاحبه علمی دارد و برای داوطلبان بورسیه مصاحبه علمی و گزینش دارد
۴ حقوق شرکت های تجاری روزانه ۱۲ ۴ ۸ مرد شرایط خاص این رشته برای داوطلبان آزاد مصاحبه علمی دارد و برای داوطلبان بورسیه مصاحبه علمی و گزینش دارد
۵ حقوق اسناد و قراردادهای تجاری روزانه ۱۲ ۴ ۸ مرد شرایط خاص این رشته برای داوطلبان آزاد مصاحبه علمی دارد و برای داوطلبان بورسیه مصاحبه علمی و گزینش دارد
۶ حقوق ثبت اسناد و املاک روزانه ۱۲ ۴ ۸ مرد شرایط خاص این رشته برای داوطلبان آزاد مصاحبه علمی دارد و برای داوطلبان بورسیه مصاحبه علمی و گزینش دارد
۷ حقوق حمل و نقل روزانه ۱۲ ۴ ۸ مرد شرایط خاص این رشته برای داوطلبان آزاد مصاحبه علمی دارد و برای داوطلبان بورسیه مصاحبه علمی و گزینش دارد
۸ حقوق دادرسی اداری روزانه ۱۲ - ۱۲ مرد متمرکز این رشته مصاحبه ندارد
۹ حقوق عمومی روزانه ۱۲ ۸ ۴ مرد شرایط خاص این رشته برای داوطلبان آزاد مصاحبه علمی دارد و برای داوطلبان بورسیه مصاحبه علمی و گزینش دارد
۱۰ حقوق بین الملل روزانه ۱۲ ۸ ۴ مرد شرایط خاص این رشته برای داوطلبان آزاد مصاحبه علمی دارد و برای داوطلبان بورسیه مصاحبه علمی و گزینش دارد
۱۱ حقوق کیفری اطفال و نوجوانان روزانه ۱۲ ۸ ۴ مرد شرایط خاص این رشته برای داوطلبان آزاد مصاحبه علمی دارد و برای داوطلبان بورسیه مصاحبه علمی و گزینش دارد
۱۲ حقوق سردفتری روزانه ۱۲ - ۱۲ مرد متمرکز این رشته مصاحبه ندارد
۱۳ مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی روزانه ۱۲ ۴ ۸ مرد شرایط خاص این رشته برای داوطلبان آزاد مصاحبه علمی دارد و برای داوطلبان بورسیه مصاحبه علمی و گزینش دارد
۱۴ مدیریت نظارت و بازرسی روزانه ۱۲ - ۴ مرد متمرکز این رشته مصاحبه ندارد
۱۵ مدیریت دادگستری روزانه ۱۲ - ۱۲ مرد متمرکز این رشته مصاحبه ندارد

مواد امتحانی و ضرایب آنها در مصاحبه رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته

ردیف مواد امتحانی رشته ها حقوق مدنی حقوق مدنی (تعهدات) حقـــــوق تجارت آیین دادرسی مدنی فــقه متون حقوقی حقـــــوق جزای عمومی حقــوق جزای اختصاصی آیین دادرسی کیفری حقـــــوق اداری مدیریت قضایی حقـــــوق اساسی حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل خصوصی ح جزای عمومی و اختصاصی
۱ حقوق خصوصی ۳ ۲ ۱ ۲ ۱
۲ حقوق جزا و جرم شناسی ۲ ۱ ۲ ۲ ۱
۳ حقوق خانواده ۲ ۱ ۲ ۱
۴ حقوق شرکتها ۲ ۳ ۱ ۲ ۱
۵ حقوق اسناد و قراردادهای تجاری ۲ ۳ ۱ ۲ ۱
۶ حقوق ثبت اسناد و املاک ۲ ۲ ۱ ۲ ۱
۷ حقوق حمل و نقل تجاری ۲ ۳ ۱ ۲ ۱
۸ حقوق کیفری اطفال و نوجوانان ۲ ۱ ۲ ۲ ۱
۹ حقوق بین الملل ۱ ۲ ۱ ۲ ۱
۱۰ حقوق عمومی ۱ ۱ ۲ ۲ ۱
۱۱ مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی ۱ ۱ ۱ ۱ ۲

مدارک مورد نیاز هنگام مصاحبه:

 • ۱- اصل و تصویر گواهی و ریز نمرات کارشناسی (در صورت نداشتن گواهی کارشناسی و ریز نمرات، تعداد واحدهای گذرانده)
 • ۲- اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه
 • ۳- یک قطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده
 • ۴- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و تصویر آن (غیر از داوطلبانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند برای آقایان)
 • ۵- تکمیل کاربرگ درخواست ثبت نام برای مصاحبه کارشناسی ارشد و الصاق یک قطعه عکس به آن (کاربرگ در اطلاعیه بعدی این دانشگاه منتشر خواهد شد)
 • ۶- پرینت کارنامه سازمان سنجش آموزش کشور
 • ۷- تصویر مستندات سوابق پژوهشی و اجرایی ( درصورت داشتن)

آدرس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری : تهران- خیابان انقلاب اسلامی – چهار راه کالج – خیابان خارک- پلاک ۹

اداره تحصیلات تکمیلیدفعات مشاهده: 16275 بار   |   دفعات چاپ: 451 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر