دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- اخبار دانشگاه
اطلاعیه زمان و مکان برگزاری مصاحبه علمی داوطلبان رشته های با آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۱

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/11 | 

بسمه تعالی
اطلاعیه زمان و مکان برگزاری مصاحبه داوطلبان رشته های با آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال ۱۴۰۱
    
 (داوطلبانی که حرف اول نام خانوادگی آنان الف تا خ هستند ۸ صبح و بقیه داوطلبان ساعت ۱۱ صبح حضور یابند)

جدول رشته، تاریخ، روز و مکان مصاحبه داوطلبان کارشناسی ارشد ناپیوسته با آزمون ۱۴۰۱
ردیف رشته تاریخ مصاحبه روز مکان
۱ حقوق خصوصی ۲۰/۴/۱۴۰۱ دوشنبه دانشکده پیشگیری از جرم
۲ حقوق خانواده ۲۰/۴/۱۴۰۱ دوشنبه ساختمان مرکزی
۳ حقوق جزا و جرم شناسی ۲۰/۴/۱۴۰۱ دوشنبه ساختمان مرکزی
۴ حقوق عمومی ۲۰/۴/۱۴۰۱ دوشنبه دانشکده پیشگیری از جرم
۵ حقوق کیفری اطفال و نوجوانان ۲۱/۴/۱۴۰۱ سه شنبه ساختمان مرکزی
۶ تربیت قاضی ۲۱/۴/۱۴۰۱ سه شنبه دانشکده پیشگیری از جرم
۷ حقوق بین الملل ۲۱/۴/۱۴۰۱ سه شنبه ساختمان مرکزی
۸ حقوق دارسی اداری ۲۱/۴/۱۴۰۱ سه شنبه دانشکده پیشگیری از جرم
۹ حقوق اسناد و قراردادهای تجاری ۲۲/۴/۱۴۰۱ چهار شنبه ساختمان مرکزی
۱۰ حقوق حمل و نقل تجاری ۲۲/۴/۱۴۰۱ چهار شنبه ساختمان مرکزی
۱۱ حقوق ثبت اسناد و املاک ۲۲/۴/۱۴۰۱ چهار شنبه دانشکده پیشگیری از جرم
۱۲ مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی ۲۲/۴/۱۴۰۱ چهار شنبه ساختمان مرکزی
۱۳ سردفتری اسناد رسمی ۲۳/۴/۱۴۰۱ پنج شنبه ساختمان مرکزی
۱۴ مدیریت نظارت و بازرسی ۲۳/۴/۱۴۰۱ پنج شنبه دانشکده پیشگیری از جرم
۱۵ حقوق شرکتهای تجاری ۲۳/۴/۱۴۰۱ پنج شنبه ساختمان مرکزی

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1468.fa
برگشت به اصل مطلب