دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- اخبار دانشگاه
اطلاعیه برگزاری مصاحبه داوطلبان رشته های دارای شرایط خاص کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/1 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1466.fa
برگشت به اصل مطلب