دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- اخبار دانشگاه
اطلاعیه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/7 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1464.fa
برگشت به اصل مطلب