دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- اخبار دانشگاه
آئین رونمایی از کتاب اقدام نظامی آمریکا علیه سردار سلیمانی از منظر حقوق بین الملل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/8 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1453.fa
برگشت به اصل مطلب