دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- اخبار دانشگاه
اطلاعیه جهت استفاده از سایت نورمگز و تمامی نزم افزارهای نور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/7 | 
جهت استفاده از سایت نورمگز و تمامی نزم افزارهای نور که شامل: نورمگز نور لایپ، جامع حدیث، جامع تاریخ و ... می باشد به آدرس زیر مراجعه کنید و شماره دانشجویی را در قسمت نام کاربری و کدملی خود را در قسمت رمز عبور درج نمایید.
http://noormags.ujsasac.inoor.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find-1.37.1412.fa.html
برگشت به اصل مطلب