دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- نشست ها و سخنرانی ها
ثبت نام کارگاه آموزشی داوری تجاری بین المللی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/21 | 
هزینه ثبت نام در کارگاه داوری تجاری بین المللی مبلغ ۷۰ هزار تومان می باشد که لازم است مبلغ مزبور به شماره کارت ۶۲۴۶-۲۵۶۰-۷۲۱۰-۵۰۴۱ آقای امیر فاضلی واریز و سپس فرم زیر را تکمیل نمایید.

لینک ثبت نام در کارگاه آموزشی داوری تجاری بین المللی

برنامه کارگاه داوری تجاری بین المللی؛رویکردهای حقوق ایران و حقوق فرانسه

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find-1.229.1132.fa.html
برگشت به اصل مطلب