دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- پایان نامه ها
موضوعات دفاع شده کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

عناوین پایان نامه های دفاع شده در سال ۱۳۸۷در مقطع کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی رشته عنوان پایان نامه استاد راهنما استاد مشاور تاریخ دفاع
حمید چاوشی حقوق جزا و جرم شناسی قاچاق کالا از منظر حقوق کیفری، موازین فقهی(با تاکیدبر رویه قضایی) دکتر ناصر قاسمی آیت اله خلیل قبله ای ۱۳۸۷/۰۸/۰۲
مراد کاظمی حقوق جزا و جرم شناسی سیاست جنایی قضایی ایران در مورد اطفال بزهکار دکتر ایرج گلدوزیان دکتر ناصر قاسمی ۱۳۸۷/۰۲/۱۲
محمد رضا حدادزاده نیری حقوق جزا و جرم شناسی سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگان جرایم جنسی به عنف با تاکید بر فقه امامیه دکتر عبدالعلی توجهی دکتر علی اکبر فرح زادی ۱۳۸۷/۰۴/۲۵
عبدالکریم کارمزدی حقوق جزا و جرم شناسی مسئولیت آمر و مامور در قوانین و مقررات نیروهای مسلح ایران دکتر ناصر قاسمی دکتر سیامک ره پیک ۱۳۸۷/۰۴/۲۵
کورش زارعی حقوق جزا و جرم شناسی وضعیت حقوقی اموال و اشیای مرتبط با جرم دکتر ناصر قاسمی دکتر علی اکبر فرح زادی ۱۳۸۷/۰۸/۲۰
مسعود معصومی حقوق جزا و جرم شناسی حمایت از اطفال و نوجوانان معارض قانون در حقوق ایران و اسناد بین الملل دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر ناصر قاسمی ۱۳۸۷/۰۸/۲۲
رحمان پیوست حقوق جزا و جرم شناسی راهکارهای پیشگیری از اطاله دادرسی کیفری دکتر رجب گلدوست دکتر کریم بخنوه ۱۳۸۷/۱۱/۰۵
بهرام جهانباز حقوق جزا و جرم شناسی نقد و بررسی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری و ضرروت احیاء پلیس قضایی دکتر حسنعلی موذن زادگان دکتر کریم بخنوه ۱۳۸۷/۱۱/۱۶
ابوذر اسدی حقوق جزا و جرم شناسی رشا و ارتشا در حقوق ایران، مصر، انگلستان و اسناد بین المللی دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر احمد اسماعیل تبار ۱۳۸۷/۱۱/۱۹
مجتبی زارع حقوق جزا و جرم شناسی عنصر مادی قتل عمد در حقوق ایران، انگلستان، و فرانسه دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر علی آزمایش ۱۳۸۷/۱۱/۱۲
محسن نیک ورز حقوق جزا و جرم شناسی مجازات حبس در نظام کیفری اسلام با تاکید بر فقه امامیه آیت الله خلیل قبله ای دکتر علی اکبر فرح زادی ۱۳۸۷/۰۹/۰۲

عناوین پایان نامه های دفاع شده در سال ۱۳۸۸در مقطع کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی رشته عنوان پایان نامه استاد راهنما استاد مشاور تاریخ دفاع
علی ماروسی حقوق جزا و جرم شناسی تعدد جرم در حقوق ایران با تاکید بر حقوق جزای نظامی دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر رجب گلدوست ۱۳۸۸/۰۳/۲۴
فاطمه عباسپور قادی حقوق جزا و جرم شناسی تعدد و تکرار در جرائم مواد مخدر دکتر عبدالعلی توجهی دکتر حسین میر محمد صادقی ۱۳۸۸/۰۲/۲۷
جواد اسدی حقوق جزا و جرم شناسی ضرورت تعاون قضایی منطقه ای و بین المللی در مبارزه با مواد مخدر و راهکارهای آن دکتر حسنعلی موذن زادگان دکتر کریم بخنوه ۱۳۸۸/۰۳/۱۷
منصور یوسف زاده نجف آبادی حقوق جزا و جرم شناسی سقط جنین پزشکی در حقوق رویه قضایی ایران دکتر ناصر قاسمی دکتر احمد اسماعیل تبار ۱۳۸۸/۰۵/۲۷
غلامعلی دهشیری حقوق جزا و جرم شناسی مبانی حق تسلط برنفس و عضو در حقوق حکیفری ایران آیت اله خلیل قبله ای دکتر احمد حاجی ده ابادی ۱۳۸۸/۰۷/۰۸
علی جوان حقوق جزا و جرم شناسی حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (در مرحله دادسرا) دکتر ناصر قاسمی دکتر مرتضی نجفی اسفاد ۱۳۸۸/۰۷/۱۱
مصطفی کریمی حقوق جزا و جرم شناسی نقش فن آوری های نوین در مقابله با سرقت دکتر ناصر قاسمی استاد علی اصغر مهابادی ۱۳۸۸/۰۷/۲۰
طاهره امیدی حقوق جزا و جرم شناسی تعارض اقرار با سایر دلایل در حقوق کیفری ایران دکتر علی اکبر فرح زادی دکتر احمد اسماعیل تبار ۱۳۸۸/۰۷/۲۷
سیده زهرا هاشمی حقوق جزا و جرم شناسی ضرورت لحاظ اختلالات روانی در پیشگیری از بزهکاری اطفال دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر ناصر قاسمی ۱۳۸۸/۰۷/۲۹
مسعود شیخ حسنی حقوق جزا و جرم شناسی اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران دکتر عبدالعلی توجهی دکتر سید عباس تولیت ۱۳۸۸/۰۸/۰۳
محمود محمودیان راوی نژاد حقوق جزا و جرم شناسی تاثیر اختلات جنسی بر بزهکاری زوجین در ایران دکتر ناصر قاسمی دکتر سید مهدی صابری ۱۳۸۸/۱۱/۲۹
مهدی خدابخشی حقوق جزا و جرم شناسی محاربه و افساد فی الارض با تاکید بر جرایم راهزنی و سرقت مسلحانه در استان سیستان و بلوچستان دکتر حسین میر محمد صادقی آیت اله خلیل قبله ای ۱۳۸۸/۱۲/۰۲
سعید محمدی حقوق جزا و جرم شناسی بزهدیدگی کودکان و پیشگیری از آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی دکتر باقر شاملو ۱۳۸۸/۱۲/۰۸
حمید سلطانی حقوق جزا و جرم شناسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حمایت از وقف دکتر عبدالعلی توجهی دکتر علی اکبر فرح زادی ۱۳۸۸/۱۲/۰۸

عناوین پایان نامه های دفاع شده در سال ۱۳۸۹در مقطع کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی رشته عنوان پایان نامه استاد راهنما استاد مشاور تاریخ دفاع
رحیمه علی آبادی حقوق جزا و جرم شناسی تحلیل جرم شناسی ضمانت اجراهای کیفری جرائم مربوط به خانواده در حقوق ایران دکتر عبدالعلی توجهی دکتر علی اکبر فرح زادی ۱۳۸۹/۰۳/۲۴
مرتضی پور مظفر حقوق جزا و جرم شناسی تحلیل فقهی -حقوقی جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله اجرای حکم دکتر عبدالعلی توجهی دکتر حسین میر محمد صادقی ۱۳۸۹/۰۷/۰۳
اسما راحمی نوش ابادی حقوق جزا و جرم شناسی تبین حقوقی- جرم شناختی مجازاتهای جامعه مدار در حقوق ایران و فرانسه دکتر مرتضی نجفی اسفاد دکتر محمد رضا عقیقی ۱۳۸۹/۰۱/۲۶
عبدالرسول جاوری حقوق خصوصی مسئولیت ناشی از تقض قرارداد پیش فروش آپارتمان دکتر سیامک ره پیک دکتر مرتضی قاسم زاده ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
مرجان منوچهری حقوق جزا و جرم شناسی تمایز مبتنی بر جنسیت در قوانین کیفری ایران دکتر حسیم میر محمد صادقی دکتر سید عباس تولیت ۱۳۸۹/۰۲/۱۹
رضا حقیر حقوق جزا و جرم شناسی مجازاتهای تبعی از منظر حقوق کیفری و کیفرشناسی (با تاکید بر موازین فقهی) دکتر ناصر قاسمی دکتر عبدالعلی توجهی ۱۳۸۹/۰۳/۰۸
نریمان سلیمانی حقوق جزا و جرم شناسی تحلیل کفر شناختی مجازات شلاق با توجه به اهداف مجازات ها دکتر عبدالعلی توجهی دکتر ناصر قاسمی ۱۳۸۹/۰۳/۰۸
بهروز کم حقوق جزا و جرم شناسی قلمرو مسکر و احکام آن در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی دکتر عبدالعلی توجهی دکتر علی اکبر فرحزادی ۱۳۸۹/۰۳/۱۶
سید مهدی حسینی حقوق جزا و جرم شناسی سیاست جنایی تقنینی ایران در امور سمعی و بصری دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی دکتر عبدالعلی توجهی ۱۳۸۹/۰۴/۱۶
حمید رئوفیان نائینی حقوق جزا و جرم شناسی شاهد در حقوق کیفری ایران دکتر عبدالعلی توجهی دکتر حسین میر محمد صادقی ۱۳۸۹/۰۴/۲۸
سید محمد قنازاده تفتی حقوق جزا و جرم شناسی نقش بزه دیده در فرایند دادرسی دکتر حسنعلی موذن زادگان دکتر رجب گلدوست ۱۳۸۹/۰۵/۰۲
محمد امین ثابت سروستانی حقوق جزا و جرم شناسی ارزیابی حقوق متهم در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی دکتر رجب گلدوست دکتر عبدالعلی توجهی ۱۳۸۹/۰۵/۰۲
رحیم عامری حقوق جزا و جرم شناسی تحلیل حقوقی- کیفر شناختی مجازات های تکمیلی دکتر باقر شاملو دکتر احمد اسماعیل تبار ۱۳۸۹/۰۵/۲۴
میلاد خالقی هندخاله حقوق جزا و جرم شناسی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در حقوق کیفری ایران دکتر تهمورث بشیریه دکتر علیرضا جمشیدی ۱۳۸۹/۰۶/۲۴
محسن رحمانی فرد حقوق جزا و جرم شناسی تاثیرات حقوق شهروندی در سیاست جنایی تقنینی ایران دکتر فرید محسنی دکتر ناصر قاسمی ۱۳۸۹/۰۶/۲۸
حسین قاضی زاده حقوق جزا و جرم شناسی تحلیل حقوقی- جرم شناختی نظارت تامینی در ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی دکتر ناصر قاسمی ۱۳۸۹/۰۶/۳۱
امید رستمی غازانی حقوق جزا و جرم شناسی مسئو.لیت پیشگیری از جرم در حقوق ایران با تاکید بر لایحه قانونی دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی دکتر عبدالعلی توجهی ۱۳۸۹/۰۶/۳۱
حیدر فرهمند حقوق جزا و جرم شناسی الزامات تقنینی ناشی از پیوستن ایران به کنوانسیون مریدا دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی دکتر حسین میر محمد صادقی ۱۳۸۹/۰۶/۳۱
مریم حاجی اکبری حقوق جزا و جرم شناسی جرائم علیه متوفی در فقه و حقوق ایران دکتر ناصر قاسمی دکتر مهدی منتظر قائم ۱۳۸۹/۰۷/۱۹
جابر بابائی کنگلو حقوق جزا و جرم شناسی نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرایم نوجوانان در حقوق ایران و اسناد الزام آور سازمان ملل متحد دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی دکتر عبدالعلی توجهی ۱۳۸۹/۰۷/۲۴
نرگس صمیمی فرد حقوق جزا و جرم شناسی تحلیل حقوقی جرم شناختی انجام خدمت عام المنفعه به عنوان مجازات اجتماعی دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر عبدالعلی توجهی ۱۳۸۹/۰۸/۱۷
ادریس بایزیدی حقوق جزا و جرم شناسی کلاهبرداری در امور ثبتی در حقوق کیفری ایران دکتر ناصر قاسمی دکتر احمد اسماعیل تبار ۱۳۸۹/۱۰/۱۴
راضیه بختیار نصرآبادی حقوق جزا و جرم شناسی مبانی فقهی-حقوقی تاثیرپذیری قضات از تصمیمات هیات منصفه و نظریات کارشناسی دکتر عبدالعلی توجهی دکتر علی اکبر فرح زادی ۱۳۸۹/۱۰/۲۰
علی خسروی فارسانی حقوق خصوصی خسارت تنبیهی و امکان مطالبه آن در حقوق ایران دکتر سیامک ره پیک دکتر ابوطالب کوشا- دکتر سید مرتضی قاسم زاده ۱۳۸۹/۰۲/۲۰

عناوین پایان نامه های دفاع شده در سال ۱۳۹۰در مقطع کارشناسی ارشد

نام ونام خانوادگی رشته عنوان پایان نامه استاد راهنما استاد مشاور تاریخ دفاع
میثم کوثری تربه بر حقوق جزا و جرم شناسی تاثیر قضاوت در اطاله دادرسی کیفری دکتر علیرضا جمشیدی دکتر ناصر قاسمی ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
رسول بخشنده حقوق خصوصی جریمه اجبار در حقوق ایران دکتر سیامک ره پیک دکتر سید مرتضی قاسم زاده ۱۳۹۰/۰۱/۲۲
یونس طرهانی حقوق خصوصی شرایط و آثار انحلال شرکت های اشخاص در حقوق ایران و انگلیس با تاکید بر رویه قضایی دکتر محمد صقری دکتر محمود خادمان ۱۳۹۰/۰۴/۰۶
سروش گل پرور دهکردی حقوق خصوصی تحول قانون گذاری در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی دکتر سیامک ره پیک دکتر سید مرتضی قاسم زاده ۱۳۹۰/۰۴/۱۲
مرضیه شکاری دهج حقوق خصوصی قواعد حاکم بر تشکیل شرکت های سهامی در حقوق ایران و انگلیس دکتر محمد صقری استاد اسداله رنجبر ۱۳۹۰/۰۴/۱۵
علی آقایاری حقوق خصوصی قواعد ایرادات و آثار حاکم بر آنها در رسیدگی های مدنی دکتر مهرزاد ابدالی دکتر سید مرتضی قاسم زاده ۱۳۹۰/۱۰/۰۷
محمد جواد رمضانی بروجنی حقوق خصوصی تاثیر استطاعت زوج در تعیین و پرداخت مهریه در فقه امامیه و حقوق ایران دکتر سید مرتضی قاسم زاده دکتر سیامک ره پیک ۱۳۹۰/۱۲/۲۰
امیر فیضی حقوق جزا و جرم شناسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در مورد شروع قتل دکتر عبدالعلی دکتر حسین میر محمد صادقی ۱۳۹۰/۰۱/۲۲
محمود علیمردانی حقوق جزا و جرم شناسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در جرائم قابل گذشت دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر عبدالعلی توجهی ۱۳۹۰/۰۱/۲۲
محمد رضا محمودی حقوق جزا و جرم شناسی سیاست جنایی ایران در قبال آلودگی حرارتی و مقایسه آن در کنوانسیون های بین المللی دکتر ناصر قاسمی دکتر عبدالعلی توجهی ۱۳۹۰/۰۱/۲۷
مظاهر عادل نیانجف آبادی حقوق جزا و جرم شناسی تعویق صدور حکم در حقوق کیفری و بررسی عملکرد مقنن ایرانی دکتر تهمورث بشیریه دکتر فرید محسنی ۱۳۹۰/۰۲/۱۰
محبوبه میرزا بیگی حقوق جزا و جرم شناسی تدابیر مقتن در قبال جرایم مواد مخدر از منظر جرم شناسی حقوقی دکتر حسین غلامی دکتر عبدالعلی توجهی ۱۳۹۰/۰۲/۲۰
سیده مرضیه امام جمعه حقوق جزا و جرم شناسی مطالعه ی تطبیقی اصل برائت در نظام حقوقی کیفری ایران و فرانسه دکتر ناصر قاسمی دکتر مرتضی نجفی اسفاد ۱۳۹۰/۰۳/۱۶
علی قاسمی ده چشمه حقوق جزا و جرم شناسی تبدیل مجازات در سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران دکتر رجب گلدوست دکتر عبدالعلی توجهی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
نادر علیزاده حقوق جزا و جرم شناسی تبین فقهی _ حقوقی جزای نقدی و تحلیل کیفر شناختی آن دکتر علی اکبر فرح زادی دکتر عبدالعلی توجهی ۱۳۹۰/۱۱/۱۱
فاطمه فهیمی حقوق جزا و جرم شناسی سیاست جنایی در ایران در قبال بزهدیدگی معلولین دکتر عبدالعلی توجهی دکتر ناصر قاسمی ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
رسول جلیل آذری حقوق جزا و جرم شناسی ارزیابی کیفر جلد از مظر جرم شناسی و کیفر شناسی دکتر عبدالعلی توجهی دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ۱۳۹۰/۱۱/۲۹
قاسم آقایی حقوق جزا و جرم شناسی جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله رسیدگی (مرحله دادرسی) دکتر علیرضا جمشیدی دکتر ناصر قاسمی ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
محمد رسول شایگان حقوق جزا و جرم شناسی کشف و تعقیب جرایم رایانه ای در حقوق ایران و مقایسه آن با کنوانسیون جرایم سایبری دکتر میر محمد صادقی دکتر علیرضا جمشیدی ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
محسن خیرمند حقوق خصوصی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در قفه امامیه و حقوق ایران دکتر سیامک ره پیک دکتر سید مرتضی قاسم زاده ۱۳۹۰/۰۱/۲۱
رشیده اقایی دینانی حقوق خصوصی بررسی مسئولیت مدنی پرستاران در حقوق ایران دکتر سیامک ره پیک دکتر ابوطالب کوشا ۱۳۹۰۸/۰۴/۱۲
محمد سلمانی حقوق خصوصی وجه التزام در بدهی های پولی در حقوق ایران دکتر سید مرتضی قاسم زاده دکتر سیامک ره پیک ۱۳۹۰/۰۹//۵

عناوین پایان نامه های دفاع شده در سال ۱۳۹۱در مقطع کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی رشته عنوان پایان نامه استاد راهنما استاد مشاور تاریخ دفاع
بهزاد جهانی حقوق جزا و جرم شناسی دفاع مشروع در برابط ضابطین دادگستری در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی فرانسه دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر علیرضا جمشیدی ۱۳۹۱/۰۴/۲۰
مسعود علیشاهی حقوق خصوصی داوری دعاوی قراردادی دولتی در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی دکتر محمود خادمان دکتر ابوطالب کوشا ۱۳۹۱/۰۶/۲۵
امید سلیمانیان حقوق خصوصی تعهدات و الزامات قانونی طرفین قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق ایران دکتر عباس کریمی دکتر کمال نیک فرجام ۱۳۹۱/۰۷/۲۲
صادق مهاجری حقوق جزا و جرم شناسی تحلیل فقهی - حقوقی علنی بودن محاکمات در نظام حقوقی ایران ومصر دکتر ناصر قاسمی دکتر مرتضی نجفی اسفاد- دکتر عبدالعلی توجهی ۱۳۹۱/۰۲/۰۴
احسان فرجی حقوق جزا و جرم شناسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم جنسی علیه زنان و کودکان بانگرش به کنوانسیون های بین المللی دکتر علیرضا جمشیدی دکتر مرتضی نجفی اسفاد ۱۳۹۱/۰۴/۱۰
هادی رضائی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق بزه دیدگان در مرحله اجرای احکام در حقوق کیفری ایران و قطعنامه ها و اعلامیه های سازمان ملل دکتر علی خالقی دکتر عبدالعلی توجهی ۱۳۹۱/۰۴/۲۰
مژده خادمی حقوق جزا و جرم شناسی جایگاه رشد در مسئولیت کیفری در ایران در حقوق ایران و انگلستان دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر علیرضا جمشیدی- دکتر عبدالعلی توجهی ۱۳۹۱/۰۴/۲۰
مرجان فلاح تفتی حقوق جزا و جرم شناسی بررسی تطبیقی قرارهای نهایی در قوانین آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰، ۱۳۷۸ و لایحه جدید دکتر علیرضا جمشیدی دکتر حسنعلی موذن زادگان ۱۳۹۱/۰۴/۲۴
محمد یوسفی حقوق جزا و جرم شناسی سیاست جنایی تقنینی ایران در مبارزه با مفاسد اداری دکتر فرید محسنی دکتر حسین میر محمد صادقی ۱۳۹۱/۰۷/۱۰
حسین مومنی پور حقوق جزا و جرم شناسی سیاست جنایی ایران در مواجهه یا انحراف و بزهکاری اطفال و نوجوانان با مطالعه تطبیقی فقه امامیه و کنوانسیون حقوق کودک دکتر فرید محسنی دکتر احمد اسماعیل تبار ۱۳۹۱/۰۷/۱۰
شهربانو کرمی حقوق جزا و جرم شناسی دادرسی ترمیمی حقوق بزه دیده در لایحه آیین دادرسی کیفری و مبانی فقه امامیه دکتر علیرضا جمشیدی دکتر علی اکبر فرح زادی ۱۳۹۱/۰۷/۱۸
محمد صادقی گلمکانی حقوق جزا و جرم شناسی تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی دکتر محمد فرجیها دکتر علیرضا جمشیدی ۱۳۹۱/۰۷/۱۸
طیبه ابراهیمی حقوق جزا و جرم شناسی نقش ضابطین قضایی در حفظ حقوق شهروندی و تدابیر مقنن دکتر علیرضا جمشیدی دکتر مرتضی نجفی اسفاد ۱۳۹۱/۰۷/۲۴
سیده صغری هاشمی گرم دره حقوق جزا و جرم شناسی جرائم علیه عدالت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر علیرضا جمشیدی ۱۳۹۱/۱۰/۰۴
محمد وثاقی مهران حقوق جزا و جرم شناسی شیوه های تامین کیفری متهم در حقوق ایران و فرانسه کتر علیرضا جمشیدی دکتر فرید محسنی ۱۳۹۱/۱۰/۰۴
طاهره زیوری اراسته حقوق جزا و جرم شناسی حقوق دفاعی متهم در حقوق ایران و اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر علیرضا جمشیدی ۱۳۹۱/۱۲/۲۱
ملیحه مهرابی نیاسر حقوق خانواده شرایط و اثار نسب در روش های غیر طبیعی باروری از نظر فقه امامیه و حقوق ایران دکتر سید عباس تولیت دکتر محمود عباسی ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
مهدی عرب میستانی حقوق خانواده تعیین وتغییر جنسیت در فقه امامیه و حقوق انگلیس دکتر اسداله امامی دکتر احمد اسماعیل تبار ۱۳۹۱/۰۷/۰۲
حجت جلیلیان حقوق خصوصی ایفای تعهد از جانب دیگری در اجرای احکام و اسناد دکتر علی مهاجر استاد محمد خوش بیان ۱۳۹۱/۰۲/۱۲
محمد حسین احمدی حقوق خصوصی شیوه های جبران خسارت معنوی درآراء دادگاه ها دکتر سیامک ره پیک دکتر سید مرتضی قاسم زاده ۱۳۹۱/۰۲/۱۷
آرش ابراهیمی حقوق خصوصی اثر کاهش سطح هوشیاری بر اعمال حقوق دکتر سیامک ره پیک دکتر سید مرتضی قاسم زاده- دکتر مژگان رحیمی ۱۳۹۱/۰۷/۱۰
علی جانباز سواد کوهی حقوق خصوصی حق حبس زوجه در رویه قضایی ایران دکتر سیامک ره پیک دکتر سید مرتضی قاسم زاده ۱۳۹۱/۱۲/۰۶
عبدالرضا محمدی گیسکی فقه و حقوق خصوصی تاثیر تدارک ضرر در اعمال اختیار دکتر مهدی منتظر قائم استاد اسداله رنجبر ۱۳۹۱/۱۱/۱۵
امیر حسین علیمردان فقه و حقوق خصوصی جبران خسارت زیان دیدگان سوانح هوایی در حقوق ایران و فقه امامیه دکتر مرتضی نجفی اسفاد دکتر احمد اسماعیل تبار ۱۳۹۱/۱۱/۱۵
علیرضا ملاشاهی فقه و حقوق خصوصی نقش امارات در دادرسی مدنی دکتر سید عباس تولیت استاد اسداله رنجبر ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

عناوین پایان نامه های دفاع شده در سال ۱۳۹۲در مقطع کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی رشته عنوان پایان نامه استاد راهنما استاد مشاور تاریخ دفاع
حمید موحدی فر حقوق خصوصی تحلیل مسئولیت مدنی اسباب متعدد دکتر سید مرتضی قاسم زاده دکتر سیامک ره پیک ۱۳۹۲/۱۱/۰۵
محمد شیخ آرانی حقوق خصوصی بررسی مبانی ضمان قهری پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دکتر محمد هادی دارائی دکتر عبداله خدابخشی ۱۳۹۲/۱۱/۱۲
علی شهابی حقوق خصوصی نقش اصول علمیه در دادرسی مدنی دکتر سید عباس تولیت دکتر علی مهاجری ۱۳۹۲/۱۲/۲۰
نجمه حامی حقوق جزا و جرم شناسی تحلیل حقوقی جرم شناختی بی حجابی بانوان و تاثیر ان بر بزهکاری دکتر ناصر قاسمی دکتر علیرضا جمشیدی ۱۳۹۲/۰۲/۲۰
علیرضا نوریان حقوق جزا و جرم شناسی گردآوری ادله الکترونیکی در فرایند دادرسی کیفری دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی دکتر فرید محسنی ۱۳۹۲/۰۲/۱۳
محسن کهندانی حقوق جزا و جرم شناسی حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان در قبال بزهدیدگی در فضای مجازی در حقوق ایران و اسناد بین المللی دکتر فرید محسنی دکتر ناصر قاسمی ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
شکراله ابراهیم وند حقوق جزا و جرم شناسی ضوابط تعیین کیفر سالب ازادی در حقوق ایران وانگلستان دکتر عبدالعلی توجهی دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
امیر حسین پروانه پور حقوق جزا و جرم شناسی مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران دکتر علیرضا جمشیدی دکتر عبدالصمد خرم آبادی ۱۳۹۲/۰۹/۰۹
تقی خدایاری حقوق جزا و جرم شناسی تجدید نظر خواهی از ارای کیفری در حقوق ایران و امریکا (با تاکید بر لایحه آیین دادرسی کیفری) دکتر ناصر قاسمی دکتر ولی الله انصاری ۱۳۹۲/۱۰/۲۳
مرضیه رضانژاد حقوق جزا و جرم شناسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم مرتبط با نگهداری حیوانات دکتر فرید محسنی دکتر ناصر قاسمی ۱۳۹۲/۱۲/۲۱
محمد جواد باقری حقوق خانواده آزادی اراده در ممانعت از باروری دکتر مهدی منتظر قائم دکتر سید مرتضی قاسم زاده ۱۳۹۲/۰۹/۰۴
عارف رضایی حقوق خصوصی حدود اعتبار نظریه کارشناسی باتاکید بر آرای دادگاه ها دکتر سیامک ره پیک دکتر سید مرتضی قاسم زاده ۱۳۹۲/۰۶/۱۷
هادی شعبانی کند سری حقوق خصوصی وثیقه شناور در حقوق انگلیس و تحلیل آن در مبانی فقه ایران و فقه امامیه دکتر سیامک ره پیک دکتر مرتضی قاسم زاده، دکتر رضا طجرلو ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
محمد رضا دشتی حقوق خصوصی نظام حقوقی حاکم بر شرکت های کارگزاری و اعمال آنها در بوری اوراق بهادار دکتر محمود باقری دکتر کمال نیک فرجام ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
مریم خسروانی فراهانی حقوق خصوصی شرایط و آثار خصوصی سازی شرکت های دولتی از دیدگاه حقوق تجارت دکتر محمد صقری دکتر کمال نیک فرجام ۱۶۳۹۲/۰۷/۲۹
بهنام رضاوندی حقوق خصوصی ضابطه تشخیص شروط خلاف مقتضای ذات و اطلاق عقد دکتر علی اکبر فرحزادی دکتر سید مرتضی قاسم زاده ۱۳۹۲/۰۸/۰۵
حدیثه قاسمی حقوق خصوصی مسئولیت مدنی سازندگان جاده ها در برابر زیان دیدگان سوانح دکتر سید مرتضی قاسم زاده دکتر سیامک ره پیک ۱۳۹۲/۰۹/۲۴
فاطمه محمد زاده حقوق خصوصی احکام مدنی خنثی مشکل در فقه امامیه و حقوق ایران دکتر احمد اسماعیل تبار استاد محمد خوش بیان ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
حمید افکارسرند حقوق خصوصی مسئولیت عوامل تسریع خسارت دکتر سیامک ره پیک دکتر سید مرتضی قاسم زاده ۱۳۹۲/۱۱/۱۹
فاطمه فرهمند حقوق خصوصی مسئولیت مدنی خودروسازان نسبت به آلودگی محیط زیست در حقوق ایران دکتر نجاد علی الماسی دکتر سید مرتضی قاسم زاده ۱۳۹۲/۱۲/۲۵
فرزاد حبیبی حقوق خصوصی ابطال سند مالکیت در حقوق ایران با تاکید بر ارا قضایی و رویه ثبتی دکتر سید مرتضی قاسم زاده دکتر سید حسن میر حسینی ۱۳۹۲/۱۲/۲۷
سعید جوهر حقوق شرکت های تجاری شرکت تک شریک در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان دکتر محمد صقری دکتر محمود خادمان ۱۳۹۲/۰۷/۲۲
محبوبه ثقوری حقوق شرکت های تجاری پیشگیری از ورشکستگی بانک ها دکتر محمود باقری دکتر محمود خادمان ۱۳۹۲/۱۱/۱۲
حسین نجفی حقوق شرکت های تجاری بررسی حقوقی اعتبارات اسنادی تضمینی با تاکید بر مقررات بین المللی تضمین نامه ها (ISP۹۸) دکتر محمود خادمان دکتر کمال نیک فرجام ۱۳۹۲/۱۲/۲۴
جعفر شیخ سرایی فقه و حقوق خصوصی مسئولیت مدنی داور دکتر ابوطالب کوشا دکتر روشنعلی شکاری ۱۳۹۲/۰۹/۱۹
فرشاد اکبری فقه و حقوق خصوصی ماهیت و آثار اوراق مراحبه (صکوک مرابحه) در سازمان بورس و اوراق بهادار دکتر کمال نیک فرجام دکتر محمد صقری ۱۳۹۲/۱۲/۱۹
محمدرضا کریمیان کاکلکی فقه و حقوق خصوصی ماهیت و آثار قراراداد سلف موازی در حقوق ایران و فقه امامیه دکتر سیامک ره پیک دکتر سید مرتضی قاسم زاده ۱۳۹۲/۰۲/۲۲
حمید رضا رستمی فقه و حقوق خصوصی تمسک به عام در شبهه مفهومی و مصداق مخصص(
با استقراء تام در قانون مدنی )
دکتر مهدی منتظر قائم دکتر احمد اسماعیل تبار ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
مسعود کرمی فقه و حقوق خصوصی نظریه حق تقدم در نظام حقوقی ایران دکتر علی اکبر فرح زادی دکتر ابوالقاسم نقیبی ۱۳۹۲/۰۸/۲۹
محمد رضا کمیلی فرد فقه و حقوق خصوصی حبوه در فقه امامیه و حقوق ایران دکتر علی اکبر فرح زادی دکتر مهدی منتظر قائم ۱۳۹۲/۱۰/۰۱

عناوین پایان نامه های دفاع شده در سال ۱۳۹۳در مقطع کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی رشته عنوان پایان نامه استاد راهنما استاد مشاور تاریخ دفاع
فریبا شیرازی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی در لایحه آیین دادرسی کیفری دکتر علیرضا جمشیدی دکتر فرید محسنی ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
علیرضا زمانیان بادی حقوق خصوصی تاثیر تصمیمات دادگاههای داخلی در ماهیت آراء داوری تجارت بین الملل دکتر ابوطالب کوشا دکتر عباس اجتهادی ۱۳۹۳/۰۳/۲۵
محمد مهدی ذکاوتی رستمی حقوق خصوصی ماهیت و آثار دعاوی تجزیه ناپذیر دکتر رضا شکوهی زاده استاد اسداله رنجبر ۱۳۹۳/۰۶/۳۰
طیبه رضوانی بفرویی حقوق جزا و جرم شناسی تحصیل و ارزیابی دلیل در جرائم سازمان یافته دکتر علیرضا جمشیدی دکتر حسنعلی موذن زادگان ۱۳۹۳/۰۴/۰۹
مهدی موسوی حقوق جزا و جرم شناسی الگوی پیشگیری از تکدی در تبریز دکتر فرید محسنی دکتر محسن خلیجی اسکوبی ۱۳۹۳/۰۶/۰۳
سید حسین صباغ جعفری حقوق جزا و جرم شناسی علل بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان بم پس از وقوع زلزله دکتر ناصر قاسمی دکتر فرید محسنی ۱۳۹۳/۰۶/۳۰
فرشید فرهادی حقوق جزا و جرم شناسی تحولات مفهوم خسارت معنوی بزه دیده و روش های جبران آن در لایحه حمایت از بزه دیدگان دکتر ناصر قاسمی دکتر احمد اسماعیل تبار ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
مهدی پروین حقوق جزا و جرم شناسی تاثیر حاشیه نشینی بر جرم و کجروی و راههای پیشگیری ار آنها دکتر فرید محسنی دکتر ناصر قاسمی ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
محمد وزیری حقوق جزا و جرم شناسی بررسی عوامل و تنوع جرایم در شهرستان زاهدان در سال ۸۹ دکتر ناصر قاسمی دکتر علیرضا جمشیدی ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
حمیده پیر حیاتی حقوق جزا و جرم شناسی الگوهای پاسخ به بزهکاری اطفال در حقوق کیفری ایران، انگلستان و اسناد سازمان ملل متحد دکتر فرید محسنی دکتر حسین میر محمد صادقی ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
سجاد حاتمی قره قشلاقی حقوق جزا و جرم شناسی فردی بودن مجازات در حقوق فقه امامیه و لایحه قانون مجازات اسلامی دکتر فرید محسنی دکتر احمد اسماعیل تبار ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
الهه احمدی حقوق جزا و جرم شناسی مجازات مضاعف در حدود و قصاص و دیات دکتر عبدالعلی توجهی دکتر علیرضا جمشیدی ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
میثم ملکی حقوق جزا و جرم شناسی تحول مفهومی افساد فی الارض و مصادیق آن در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه دکتر ناصر قاسمی دکتر سید عباس تولیت ۱۳۹۳/۱/۱۵
هادی رحمانی زاد فیروز جایی حقوق جزا و جرم شناسی تحولات مفهوم جنون و مسئولیت کیفری ناشی از آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق مصر دکتر فرید محسنی دکتر علیرضا جمشیدی ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
عرفان خسروانی حقوق حمل و نقل تجاری مبانی و حدود مسئولیت کارگزار حمل در مقررات فیاتا، حقوق ایران و حقوق انگلستان دکتر جعفر نوری دکتر محمود خادمان ۱۳۹۳/۰۶/۳۰
سمیرا مسعودی حقوق خانواده شروط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح در حقوق ایران، فقه امامیه و عامه دکتر مهدی منتظر قائم استاد مسعود مرادی ۱۳۹۳/۰۶/۲۹
روح اله اکبری حقوق خانواده تحلیل فقهی حقوقی ترمیم بکارت دکتر محمد رضا نظافتی استاد محمد رضا رضانیا معلم ۱۳۹۳/۰۳/۳۰
محسن مینا حقوق خانواده تحولات حقوقی جزای خانواده در قوانین جدید حماین از خانواده و مجازات اسلامی دکتر علرضا جمشیدی استاد اسداله رنجبر ۱۳۹۳/۰۶/۳۰
فاطمه صنعتگر قهرود حقوق خانواده وضع حقوقی جنین آزمایشگاهی دکتر سید مرتضی قاسم زاده دکتر طه مرقاتی ۱۳۹۳/۰۹/۰۳
زهرا پور عبداله حقوق خانواده باروری پس از مرگ زوجین از دیدگاه حقوق ایران دکتر سید مرتضی قاسم زاده استاد محمد رضانیا معلم ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
زهرا شریفی حقوق خانواده امکان ایجاد محدودیت برای زوج در اجرای حق طلاق دکتر مهدی منتظر قائم دکتر احمد اسماعیا تبار ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
زینب مرادی ارانی حقوق خانواده تحولات حقوق مالی زوجه در لایحه حمایت از خانواده و آثار آن بر استحکام خانواده دکتر سید مرتضی قاسم زاده دکتر غلامعلی صدقی ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
عصمت قاسمی حقوق خانواده حق تمتع زوجین در عقد نکاح دکتر احمد اسماعیل تبار دکتر محمد حسن فضائلی ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
حسین ولی پور حقوق خانواده مصادیق مشتبه حق و حکم در روابط غیر مالی زوجین دکتر احمد اسماعیل تبار دکتر محمد هادی دارایی ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
مصطفی وثاقی مهران حقوق خصوصی ماهیت و اثار حقوقی قراردادهای تاخت (SWAP) با مطالعه موردی در حقوق ایران دکتر محمود خادمان دکتر سید مرتضی قاسم زاده ۱۳۹۳/۰۱/۳۰
محمد قربانی جویباری حقوق خصوصی قلمرو اعتبار اراده در تعیین زمان انتقال مالکیت مبیع دکتر سید مرتضی قاسم زاده دکتر سیامک ره پیک ۱۳۹۳/۰۴/۰۷
امیر حسین علیزاده حقوق خصوصی ماهیت و آثار حقوقی مرابحه بانکی دکتر سیامک ره پیک دکتر نجات اله ابراهیمی ۱۳۹۳/۰۴/۲۹
ایمان نوروزی حقوق خصوصی مسئولیت ناشی از عدم ارائه اطلاعات در قراردادها با تاکید بر اراء قضایی دکتر نائب علی خلیلی دکتر سیامک ره پیک ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
راشد پیری حقوق خصوصی شروط مربوط به مسئولیت در اسناد تجاری در حقوق ایران، انگلستان و پیمان ژنو دکتر محمد صقری دکتر کمال نیک فرجام ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
سعید محمدوردی حقوق خصوصی مبانی و اثار مسئولیت مدنی شهرداری ها در ساختمان سازی دکتر سیامک ره پیک دکتر مسلم اقائی طوق ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
سیمین دخت اسدالهی حقوق خصوصی ایقاع عهدی دکتر سیامک ره پیک دکتر سید مرتضی قاسم زاده ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
سعید منیری مزاری حقوق خصوصی مسئولیت مدنی دولت در خصوص جبران خسارت های جسمی و روحی ناشی از مسائل بهداشتی دکتر سید مرتضی قاسم زاده دکتر محمد صقری ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
سید ابولفضل ابوالحسنی حقوق شرکت های تجاری ماهیت حقوقی و نحوه عملکرد اوراق اجاره (صکوک اجاره) در تامین منابع مالی شرکتها دکتر کمال نیک فرجام دکتر محمد صقری ۱۳۹۳/۰۳/۱۳
محمد مهدی شاکری حقوق شرکت های تجاری دستورالعمل های بین المللی ناظر بر شرکت های چند ملیتی و اثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستورالعمل oecd۲۰۱۱ دکتر محمود خادمان دکتر رضا تجر لو ۱۳۹۳/۰۶/۱۴
کلام اله عالمی حقوق شرکت های تجاری حل اختلاف سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار دکتر محمود باقری دکتر محمود خادمان ۱۳۹۳/۰۶/۲۳
روح اله شکاری نیا حقوق شرکت های تجاری مزایده سهام و اموال تجاری دکتر محمد صقری دکتر کمال نیک فرجام ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
حسن محبوبی ابراهیمی حقوق شرکت های تجاری اعسار و ورشکستگی در شرکت های تجاری دکتر محمد صقری دکتر کمال نیک فرجام ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
خدیجه طلائی فیروز جایی حقوق شرکت های تجاری ثبت شرکت توسط سرمایه گذارخارجی و فعالیت آن در سرزمین اصلی و مناطق آزاد دکتر محمود خادمان دکتر ابوطالب کوشا ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
ابوافضل شوکتی حقوق شرکت های تجاری نظارت برون سازی بر شرکت های تجاری دکتر محمد صقری دکتر کمال نیک فرجام ۱۳۹۳/۱۲/۲۴
حسن قهرمانی حقوق شرکت های تجاری تحولات حقوقی حاکم بر ضمانمت نامه های بانکی بین المللی با تاکید بر مقررات URDG۷۵۸ و آثار آن در حقوق ایران دکتر محمود خادمان دکتر ابوطالب کوشا ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
سعید نادری حقوق کیفری اطفال و نوجوانان قضازدائی از بزهکاری اطفال و نوجوانان در سیاست جناذی ایران و آموزه های فقه امامیه دکتر ناصر قاسمی دکتر محمد حسین بیاتی ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
جعفر روح بخش حقوق کیفری اطفال و نوجوانان اصول افراتی حاکم بر دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و اسناد بین المللی دکتر ناصر قاسمی دکتر جواد طهماسبی ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
عبداله گنج خانی فقه و حقوق خصوصی تاثیر شرط سقوط خیار بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه امامیه دکتر محمد هادی دارائی دکتر مهدی منتظر قائم ۱۳۹۳/۰۳/۳۰
مجید عزیزیانی فقه و حقوق خصوصی تحولات مسئولیت مدنی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دکتر سیامک ره پیک دکتر سید مرتضی قاسم زاده ۱۳۹۳/۰۶/۳۰
محمد جواد ملازاده گل محله فقه و حقوق خصوصی تاثیر اکراه بر ایقاع در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر دکتر مهدی منتظر قائم دکتر محمد هادی دارایی ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
حسین بهرامیان تل اباد فقه و حقوق خصوصی نقش مفهوم شرط در تفسیر موتد قانون مدنی دکتر مهدی منتظر قائم دکتر سید عباس تولیت ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
صابر عبدلی بارند فقه و حقوق خصوصی تزاحم احکام و کاربرد آن در حقوق مدنی دکتر مهدی منتظر قائم استاد اسداله رنجبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
جلیل قنبری بگلر فقه و حقوق خصوصی تحلیل فقهی _ حقوقی فروش استقراضی سهام دکتر احمد اسماعیل تبار دکتر کمال نیک فرجام ۱۳۹۳/۱۱/۱۷
علی اقاجانی سپهری فقه و حقوق خصوصی آثار فساد عقد در فقه امامیه، عامه و حقوق ایران دکتر علی اکبر فرح زادی دکتر سید عباس تولیت ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
سید مصطفی موسوی فقه و حقوق خصوصی اعتبار بینه در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر دکتر مهدی منتظر قائم احمد اسماعیل تبار ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
غلامرضا داودی مدیریت دادگستری ساز و کارهای تحقق و تضمین استقلال قضایی از منظر اسناد بین المللی با تمرکز بر ساختار نظام قضایی ایران دکتر محمد وزین کریمیان دکتر علرضا جمشیدی ۱۳۹۳/۰۶/۲۹
سید محمد عدنانی مدیریت دادگستری ساختار دادگاه کیفری استان با مطالعه موردی جرائم مطبوعاتی دکتر علی اصغر جهانگیر دکتر محمد وزین کریمیان ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
محمد ابوغبش مدیریت دادگستری نظام اداره دادسرا در حقوق کنونی ایران دکتر علی اصغر جهانگیر دکتر حبیب محمد علیزاده اشکلک ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
ناصر کریمی مدیریت دادگستری تجزیه و تحلیل سیستم رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دکتر محمد وزین کریمیان دکتر غلامعلی صدقی ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
محمد فردوسی بادی مدیریت نظارت و بازرسی مسائل اخلاق بازرسی در دستگاه های اجرایی دکتر حسن درویش دکتر ناصر قاسمی ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
مرتضی نثاری مدیریت نظارت و بازرسی شیوه های مشارکت مردمی در نظارت و بازرسی از سازمان های دولتی در ایران و ژاپن دکتر مجتبی همتی دکتر محمد وزین کریمیان ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

عناوین پایان نامه های دفاع شده در سال ۱۳۹۴در مقطع کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی رشته عنوان پایان نامه استاد راهنما استاد مشاور تاریخ دفاع
زکیه السادات میری رکن ابادی حقوق جزا و جرم شناسی تحولات دادرسی اطفال و نوجوانان با تاکید بر لایحه آیین دادرسی کیفری دکتر علیرضا جمشیدی دکتر فرید محسنی ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
محمد کاظم مهتاب پور حقوق اسناد و قراردادهای تجاری مبنا و ماهیت تکالیف متعهد له در اجرای قرارداد دکتر احمد اسماعیل تبار دکتر بهرام درویش خادم ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
احمد حسینی حقوق اسناد و قراردادهای تجاری قانون قابل اعمال در قراردادهای نمایندگی بین المللی با تاکید بر حقوق ایران، انگلستان و اسناد بین المللی دکتر ابوطالب کوشا دکتر محمد صقری ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
یاسر غلامی حقوق ثبت اسناد و املاک تحلیل حقوقی فرایند تشخیص و اعلام ملی بودن اراضی و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده مرتبط با آن دکتر حمید آدابی دکتر حسن لطفی ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
مجید جعفری افتخار حقوق ثبت اسناد و املاک تحولات حقوقی ثبت ملک و صدور سند مالکیت در حقوق ایران دکتر حمید رضا دارابی استاد اسداله رنجبر ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
رضا بیات حقوق ثبت اسناد و املاک مراجع حل اختلاف و اشتباهات ثبتی در حقوق ایران دکتر حمید رضا دارابی دکتر سید مرتضی قاسم زاده ۱۳۹۴/۰۸/۱۶
مسلم کرمی قره قوینی حقوق ثبت اسناد و املاک ماهیت و آثار حقوقی قرارداد طرح مسکن مهر دکتر سیامک ره پیک دکتر سید مرتضی قاسم زاده ۱۳۹۴/۰۸/۱۷
جلیل برومند شیرازی حقوق ثبت اسناد و املاک ماهیت ونحوه حل و فصل دعاوی ثبت اسناد و املاک و چگونگی اجرای احکام صادره دکتر حمید رضا دارابی دکتر سید مرتضی قاسم زاده ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
ایوب جلیلی میهن حقوق ثبت اسناد و املاک بررسی صدور اسناد مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها دکتر حمید رضا آدابی دکتر احمد هاشمی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲
محرم حاتمی قره قشلاقی حقوق جزا و جرم شناسی تکالیف شرکت های بیمه نسبت به دیه بزه دیدگان جرائم رانندگی دکتر علیرضا جمشیدی دکتر عبداله خدابخشی ۱۳۹۴/۰۶/۲۶
محمد مهدی حبیب الهی حقوق جزا و جرم شناسی مبانی فقهی _ حقوقی جرم انگاری مصرف مسکرات جامد در قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ دکتر فرید محسنی دکتر علیرضا جمشیدی ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
محسن دیبانژاد حقوق جزا و جرم شناسی ترک فعل به عنوان عنصر مادی معاونت در جرم در حقوق ایران دکتر فرید محسنی دکتر حمید فرجی ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
اسحاق رسولی امیر حاجلو حقوق جزا و جرم شناسی سیاست کیفری ایران در قبال جرائم و تخافات دارویی دکتر فرید محسنی دکتر علیرضا جمشیدی ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
رحمت اله جعفری حقوق جزا و جرم شناسی رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به حقوقی دفاعی متهم دکتر علیرضا جمشیدی دکتر فرید محسنی ۱۳۹۴/۰۷/۱۹*
حمید رضا زارعی حقوق جزا و جرم شناسی لایحه آیین دادرسی کیفری و مقایسه با حقوق امریکا دکتر علیرضا جمشیدی دکتر ناصر قاسمی ۱۳۹۴/۰۷/۲۶
احمد رسولی امیر حاجلو حقوق جزا و جرم شناسی واکاوی دیدگاه جرم شناختی فمینیستی بر اساس حقوق ایران و آموزه های اسلام دکتر فرید محسنی دکتر احمد اسماعیل تبار ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
زهرا صمدیان حقوق جزا و جرم شناسی نقش ماهواره در ارتکاب جرایم منافی عفت زنان و راهکارهای پیشگیری از آن (با مطالعه موردی شهرستان تهران) دکتر فرید محسنی دکتر حسین میر محمد صادقی ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
حمید زاکری حقوق حمل ونقل تجاری مبانی مسئولیت در کنوانسیون ۲۰۰۸ روتردام و کنوانسیون متصدیان پایانه های حمل و نقل در تجارت بین الملل دکتر جعفر نوری دکتر کمال نیک فرجام ۱۳۹۴/۰۹/۰۹
محمد کریم اسدی حقوق حمل ونقل تجاری تعهد ایمنی حمل مسافر در قراردادهای حمل و نقل تجاری از طریق دریا با تاکید بر کنوانسیون آتن و پروتکل الحاقی لندن دکتر منصور عطاشنه استاد علی محمد مکرمی ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
مادح مفاخری حقوق حمل ونقل تجاری معیار تشخیص تعهدات صریح از ضمنی موارد آن در قرارداد اجاره کشتی در حقوق ایران و انگلیس دکتر ابوطالب کوشا دکتر محمود خائمان ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
علی اصغر زینعلی حقوق خانواده شیوه های حقوقی حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر از منظر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و اسناد بین المللی حقوق بشر دکتر اسداله امامی دکتر زهرا داور ۱۳۹۴/۰۲/۱۹
سعیده سادات تقی زاده حقوق خانواده حق آگاهی زوجین از سلامت یکدیگر در عقد نکاح در حقوق ایران دکتر محمد رضا نظافتی دکتر اسداله امامی ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
هدی بخشی نیکو حقوق خانواده مبانی احکام و نحوه درخواست و صدور شناسنامه ناشی از رحم جایگزین دکتر علی اکقبر فرح زادی دکتر محمد رضا علیان ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
علی سعیدی حقوق خانواده شرایط اعمال حق حبس زوجه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران دکتر مهدی منتظر قائم استاد مسعود مرادی ۱۳۹۴/۱۲/۲۲
یونس فاتح پوراطاقوری حقوق خصوصی سیاست های تطبیقی در برخورد با مدیون مدنی در حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی دکتر بهرام درویش خادم استاد اسداله رنجبر ۱۳۹۴/۰۲/۲۴
سید مهدی طهوری حقوق خصوصی خرید و فروش اسناد تجاری(چک، سفته و برات) دکتر محمد هادی دارائی دکتر کمال نیک فرجام ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
امید نصرالهی شهری حقوق خصوصی حق شفعه در مذاهب خمسه، حقوق ایران، افغانستان و کویت دکتر مهدی منتظر قائم دکتر احمد اسماعیل تبار ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
امید رضا شیروانی زاده حقوق خصوصی اجرای خیار فسخ پس از تلف منیع و اثار حقوقی انان دکتر سید مرتضی قاسم زاده استاد محمد خوش بیان ۱۳۹۴/۰۷/۲۵
سید وحید محمودی مقدم حقوق خصوصی مسئولیت مدنی ناشی از گودبرداری غیر اصولی با تاکید بر ارای قضائی دکتر عبداله خدابخشی دکتر محمد هادی دارئی ۱۳۹۴/۰۹/۰۱
مجید عبدی حقوق خصوصی مبانی و آثار مسئولیت مدنی شهرداری ها و آلودگی های زیست محیطی دکتر سیامک ره پیک دکتر مسلم آقایی طوق ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
یاور گنجه حقوق خصوصی مسئولیت مدنی ناشی از اجرای طرح های عمومی خارج از محدوده شهری با تحلیل آراء قضایی دکتر سید مرتضی قاسم زاده دکتر محمد وزین کریمیان ۱۳۹۴/۰۹/۲۸
میلاد خلیلی حقوق خصوصی ویژگی های عقود مسامحی دکتر نائب علی خلیلی دکتر محمد هادی دارائی ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
صیاد خاکزاد عربلو حقوق خصوصی مسئولیت مدنی دولت در قبال صدور استاندار دکتر محمد هادی دارائی دکتر مسلم آقایی طوق ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
خدیجه عباسی حقوق خصوصی شرایط و آثار ثبت نکاح موقت در قانون حمایت خانواده دکتر احمد اسماعیل تبار دکتر غلامعلی صدقی ۱۳۹۴/۱۲/۰۹
فاطمه شکرزاده حقوق خصوصی وقف سهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری از منظر فقه و حقوق ایران دکتر کمال نیک فرجام دکتر سید مرتضی قاسم زاده ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
رضا پارساپور حقوق دادرسی اداری ویژگی ها و چالش های اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری دکتر علی محمد فلاح زاده دکتر مسلم آقایی طوق ۱۳۹۴/۰۱/۳۱
مسعود معصومی حقوق دادرسی اداری شناسایی اقسام و مصادیق اموال عمومی در حقوق ایران دکتر علی محمد فلاح زاده دکتر ولی رستمی ۱۳۹۴/۰۹/۲۳
حامد سالک فر حقوق دادرسی اداری آسیب شناسی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دکتر علی محمد فلاح زاده دکتر مجتبی همتی ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
فاضل طاهری راد حقوق دادرسی اداری نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از حقوق رویه ای شهروندان دکتر حسن لطفی دکتر علی محمد فلاح زاده ۱۳۹۴/۱۱/۲۰
جواد امامی دشتکی حقوق دادرسی اداری اصل حاکمیت قانون به معنای شکلی در اراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری دکتر مسلم آقایی طوق دکتر علی محمد فلاح زاده ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
اکبر افشاری حقوق دادرسی اداری مسئولیت مدنی سازمان محیط زیست در قبال خسارت زیست محیطی دکتر مجتبی همتی دکتر روح اله دارایی ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
محمد امای قشلاقی حقوق سردفتری ثبت معاملات املاک ثبت نشده دکتر حمید عزیزی مرادپور دکتر محمد وزین کریمیان ۱۳۹۴/۰۸/۱۶
یعقوب نوروزی حقوق شرکت های تجاری شرکت های تامین سرمایه در حقوق ایران و امریکا دکتر محمد صادق صقری دکتر محمود خادمان ۱۳۹۴/۰۲/۰۸
الناز زند حقوق شرکت های تجاری معاملات سهام در بورس اوراق بهادار و آثار آن در حقوق ایران، آمریکا و انگلستان دکتر ربیعا اسکینی دکتر کمال نیک فرجام ۱۳۹۴/۰۲/۱۳
بهرام کناریوندی حقوق شرکت های تجاری ادغام شرکتهای تجاری (دولتی وخصوصی) در حقوق ایران دکتر محمد صقری استاد اسداله رنجبر ۱۳۹۴/۰۲/۲۸
مهرداد صادقیان ندوشن حقوق شرکت های تجاری اعمال تئوری ذی نفعان بر ساختار شرکتی شرکت های بیمه و بانک دکتر محمود باقری دکتر نائب علی خلیلی ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
احسان حسین زاده حقوق شرکت های تجاری حق رای کارگران در هیات مدیره شرکت های تجاری؛ مطالبه تطبیقی در حقوق ایران؛ اتحادیه اروپا و کامن لا دکتر رضا طجرلو دکتر حسن لطفی ۱۳۹۴/۰۷/۲۷
امیر فراست حقوق شرکت های تجاری ماهیت شرکت تعاونی سهامی عام و نقش آن در توسعه خصوصی سازی دکتر محمد صقری دکتر کمال نیک فرجام ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
بهرنگ سراج حقوق شرکت های تجاری توقف و ورشکستگی اشخاص حقوقی در ایران و امریکا دکتر محمد صقری دکتر کمال نیک فرجام ۱۳۹۴/۱۰/۱۵
محمد محمدی حقوق شرکت های تجاری نقش داوری بر خط درحل و فصل اختلاف شرکت های تجاری و امکان پذیرش آن در حقوق ایران دکتر محمود عرفانی دکتر محمد جواد شریعت باقری ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
جواد آزاد بخت حقوق شرکت های تجاری اعتبار ظاهری اسناد تجاری و آثار حقوق آن دکتر محمد صقری استاد اسداله رنجبر ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
سعید قاسمی ونجانی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان ابعاد حقوقی کیفرشناختی جایگزین های مجازات در قبال نوجوانان معارض با قانو ن دکتر فرید محسنی استاد سید علی کاظمی ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
علی هاشم ابادی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان تاثیر جمعیت بر ارتکاب جرم دکتر فرید محسنی دکتر محسن خلیجی اسکوبی ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
میر مهران سید خراسانی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان بررسی عوامل خانوادگی موثر بر جرم کودک آزاری در شهرستان مشگین شهر در سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ دکتر ناصر قاسمی دکتر حمید فرجی ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
رضا توکلی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان نقش خانواده در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان با تاکید بر آموزه های اسلامی دکتر فرید محسنی دکتر ناصرقاسمی ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
حاکم ممکان ممکان سر دفتری اسناد رسمی اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج کشور برای محاکم ایران دکتر نجاد علی الماسی دکتر ابوطالب کوشا ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
هادی شکیبا حویق سر دفتری اسناد رسمی شرط ثبت در بیع اموال غیر منقول در حقوق ایران و انگلستان دکتر حمید عزیزی مرادپور دکتر انجم شعاع ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
جواد خسروی فقه و حقوق خصوصی اعتبار امر قضاوت شده در امور حسبی دکتر سید مرتضی قاسم زاده دکتر عبداله خدابخشی ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
سید معین جوادی فقه و حقوق خصوصی شروط صحت طلاق از دیدگاه فقه امامیه، حقوق ایران ومصر دکتر مهدی منتظر قائم دکتر اسدالله لطفی ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
امیر حسین رزاقی فقه و حقوق خصوصی اصول و قواعد مربوط به ضمانت اجرای عقود تکمیلی معوض در فقه امامیه دکتر سید عباس تولیت دکتر احمد اسماعیل تبار ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
محسن رضائی فقه و حقوق خصوصی مسئولیت پیش قراردادی در حقوق ایران، فقه امامیه و کامن لا دکتر محمد هادی دارئی دکتر علی اکبر فرح زادی ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
سید حسین طباطبایی اصل فقه و حقوق خصوصی ماهیت فقهی پول دکتر احمد اسماعیل تبار دکتر کمال نیک فرجام ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
محمد حسین یاوری فقه و حقوق خصوصی قاعده ما لا یعلم الا من قبل المدعی و کاربرد آن در حقوق ایران دکتر مهدی منتظر قائم دکتر سید عباس تولیت ۱۳۹۴/۱۲/۲۲
حسین دانش فقه و حقوق خصوصی نقش سوء نیت در کاربرد قواعد فقه مدنی دکتر سید عباس تولیت دکتر عبداله خدابخش

۱۳۹۴/۰۷/۱۳

سید هادی درویشی مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی ضرورت اصلاح ساختار نظام قضایی ایران در راستای پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان دکتر حسین درویش دکتر حمید فرجی ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
سامان دوست محمدی مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی کیفیت اجرای مجازات و نقش آن در پیشگیری از جرم دکتر ناصر قاسمی دکتر سید عباس تولیت ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
عاصف شمس الدین لری مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی تاثیر حبس در پیشگیری از تکرار جرم دکتر ناصر قاسمی دکتر محمد وزین کریمیان ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
اصغر قاسمی پور مدیریت دادگستری تاثیر نظام تعدد قضات بر بهبود دادرسی کیفری در دادگاه انقلاب اسلامی دکتر ناصر قاسمی دکتر اصغر جهانگیر ۱۳۹۴/۰۷/۲۹
شهرام عباسی مدیریت نظارت و بازرسی آسیب شناسی واحدهای قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح دکتر حسن درویش دکتر مسلم اقائی طوق ۱۳۹۴/۰۶/۲۶
حسن نظری مدیریت نظارت و بازرسی موانع بازرسی موثر در سازمان بازرسی کل کشور دکتر سجادی استناد حسینعلی احمدی گرجی ۱۳۹۴/۰۹/۲۸
میرمجید حسینی مازگر مدیریت نظارت و بازرسی تجزیه و تحلیل ساختار سازمان بازرسی کل کشور از منظر اثر بخشی دکتر غلامرضا طالقانی دکتر محمد وزین کریمیان ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
محسن آقاشاهی مدیریت نظارت و بازرسی بازرسی، نظارت و ارزیابی عملکرد با تاکید بر آموزه های دینی دکتر محمد راسخ دکتر حسینعلی احمدی گرجی ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
جابر پنبه کار مدیریت نظارت و بازرسی بررسی عوامل موثر بر قانون گرایی در نظام اداری کشور با استفاده از روش AHP دکتر عبدالرضا بیگی نیا دکتر مسلم آقائی طوق ۱۳۹۴/۰۷/۰۴

عناوین پایان نامه های دفاع شده در سال ۱۳۹۵در مقطع کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی رشته عنوان پایان نامه استاد راهنما استاد مشاور تاریخ دفاع
علی رضا ثبتی اهوازی حقوق اسناد و قراردادهای تجاری حل و فصل اختلافات تجاری از طریق کارشناسی دکتر حسین صادقی دکتر ابوطالب کوشا ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
رحمت اله جان محمدی حقوق اسناد و قراردادهای تجاری صلاحیت مرجع تصفیه در تعیین نوع ورشکستگی در حقوق ایران و آنسیترال دکتر کمال نیک فرجام دکتر غلامعلی صدقی ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
فراز شهلایی حقوق بین الملل مصونیت دولت ها و موارد نقض بنیادین حقوق بشر دکتر علیرضا دیهیم دکتر علی قاسمی ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
مجتبی کاسی حقوق ثبت اسناد و املاک بررسی نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قانون الحاق به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۰۲ دکتر حمیدرضا آدابی استاد مهران حنیفی ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
صبور فتوحی حقوق ثبت اسناد و املاک دعوای ابطال اسناد در رویه قضائی ایران دکتر حمید رضا ادابی دکتر محمد وزین کریمیان ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
رئوف سیاری حقوق ثبت اسناد و املاک تشریفات ثبت املاک در حقوق ایران و انگلیس دکتر حمید عزیزی مرادپور دکتر محمد وزین کریمیان ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
امین نیکو منظری حقوق جزا و جرم شناسی عناصر جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی کیفری ایران و فذانسه دکتر فرید محسنی دکتر ناصر قاسمی ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
امین اقانوریان حقوق جزا و جرم شناسی حق ابراز تردید نسبت به ادله ارئه شده علیه متهم در حقوق ایران و اسناد بین المللی دکتر فرید محسنی دکتر ناصر قاسمی،دکتر علی قاسمی ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
محمود نوذری حقوق جزا و جرم شناسی تاثیر بیکاری بر جرم و انحرافات اجتماعی( مطالعه موردی زندان یزد) دکتر فرید محسنی دکتر اصغر جهانگیر ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
سعید جریده اصل حقوق جزا و جرم شناسی تعزیرات منصوص شرعی در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی دکتر ناصر قاسمی دکتر حمید فرجی ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
طاهره امیری حقوق جزا و جرم شناسی تاثیر اعتیاد بر ارتکاب جرم (مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه) دکتر ناصر قاسمی دکتر علیرضا جمشیدی ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
عنایت اله راضی حقوق جزا و جرم شناسی عدالت توافقی در قانون مجازات اسلامی و قانو ن آیین دادرسی کیفری دکتر ناصر قاسمی دکتر علیرضا جمشیدی ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
سید مصطفی سهرابی حقوق جزا و جرم شناسی اصل سرعت در دادرسی منصفانه از منظر قانون آئین دادرسی کیفری دکتر ناصر قاسمی دکتر حمید فرجی ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
مجید واحدی نوش ابقادی حقوق جزا و جرم شناسی بررسی قابلیت تحقق جرائم علیه شخصیت معنوی نسبت به اشخاص حقوقی دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر فرید محسنی ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
محمد رضا منظری توکلی حقوق جزا و جرم شناسی

آثار اشتباه جانی در جرائم علیه اشخاص در قانون مجازات اسلامی

دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر فرید محسنی ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
محمدرضا میرزایی حقوق حمل ونقل تجاری حقوق و تکالیف صاحب کالا در حمل و نقل دریایی در حقوق ایران و کنوانسیون روتردام دکتر حسن مرادی استاد علی محمد مکرکی ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
سید محمد باقر قارونی حقوق حمل ونقل تجاری نظام حقوقی حاکم بر پروازهای چارتری در حقوق ایران و بین الملل دکتر منصور عطاشنه دکتر علی محمد مکرمی ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
مجتبی عابدینی حقوق حمل ونقل تجاری وظایف، مسئولیت و اختیارات فرمانده و کارکنان کشتی در قانون دریایی ایران و کنوانسیون های بین المللی دکتر حسن مرادی دکتر علی اکبر فرح زادی ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
عباس پورمند حقوق حمل ونقل تجاری نوآوری لایحه جدید قانون تجارت در مورد قرارداد تصدی حمل ونقل دکتر ابوطالب کوشا دکتر محمد صقری ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
نوید نقوی حقوق حمل ونقل تجاری ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی در دستورالعمل شورای پول و اعتبار بانک مرکزی دکتر محمود خادمان دکتر کمال نیک فرجام ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
ابوالقاسم جاودان خرد حقوق خانواده اذن پدر در نکاح موقت باکره رشیده در فقه امامیه و حقوق ایران دکتر احمد اسماعیل تبار استاد مسعود مرادی ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
سمانه عرب خابوری حقوق خانواده ازدواج با فرزند خوانده دکتر اسداله امامی دکتر سید مرتضی قاسم زاده ۱۳۹۵/۰۶/۱۳
محمد هادی طالبی حقوق خانواده تحلیل فقهی تشکیل بانک اسپرم و تخمک و معامله آن ها دکتر مهدی منتظر قائم دکتر محمود عباسی ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
زعفر صفری چورزقی حقوق خانواده حق طلاق در صورت عقیم بودن زوجین با توجه به باورهای پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق ایران دکتر اسداله امامی دکتر مهدی منتظر قائم ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
علی امرایی حقوق خانواده افزایش و کاهش مهرالمسمی پس از عقد نکاح دکتر اسداله امامی دکتر مهدی منتظر قائم ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
فاطمه امیری پاک حقوق خانواده نقش مصلحت در تغییر قوانین نکاح و طلاق از دیدگاه فقه امامیه دکتر احمد اسماعیل تبار دکتر مهدی منتظر قائم ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ارسطو ذوالفقاری حقوق خانواده دادرسی حقوق ممتاز در حقوق دریایی ایران دکتر مرتضی نجفی اسفاد دکتر عباس اجتهادی ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
حامد عمرانی ساردو حقوق خصوصی تحلیل فقهی- حقوقی اتباع بیگانه مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج دکتر علی اکبر فرح زادی دکتر ابوطالب کوشا ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
عبدالاحد خدابنده لو حقوق خصوصی باز تعریف مفهوم دلیل عقلی در منظومه ادله اجتهادی دکتر احمد اسماعیل تبار دکتر مهدی منتظر قائم ۱۳۹۵/۰۳/۲۷
محمد محمد نجف فریدان حقوق خصوصی ماهیت و احکام مابه التفاوت ثمن در خیار غبن دکتر محمد هادی دارئی دکتر ناصر علیدوستی ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
محمد حاتمی کیا حقوق خصوصی نظریه حسن نیت در حقوق ایران و قاعده احسان در فقه امامیه دکتر نائب علی خلیلی دکتر مهدی رشوند بوکانی ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
محسن روستایی فیروز اباد حقوق خصوصی نظریه حسن نیت در حقوق ایران و قاعده احسان در فقه امامیه دکتر نائب علی خلیلی دکتر مهدی رشوند بوکانی ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
رضا قره بیکلو حقوق خصوصی شرط مذاکره به عنوان یکی از شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف در قراردادهای تجاری دکتر ابوطالب کوشا استاد اسداله رنجبر ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
مهدی زین الدین حقوق دادرسی عمومی نظام سازی برای تامین عدالت اداری ایران دکتر مسلم اقایی طوق دکتر علی محمد فلاح زاده ۱۳۹۵/۰۳/۰۴
حمید مقدسی حقوق شرکت های تجاری قواعد بهره برداری از منابع طبیعی در حقوق سرمایه گذاری خارجی دکتر ناصر علیدوستی دکتر محمود خادمان ۱۳۹۵/۰۲/۰۷
وحید نصیری حقوق شرکت های تجاری حقوق صاحبان سهام و سهم الشرکه در شرکت های سرمایه در حقوق ایران و انگلیس دکتر محمد صقری استاد اسداله رنجبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
مهدی غفورنیا حقوق شرکت های تجاری بررسی مقرات استانداردهای بین المللی بانکی(ISBP) در رابطه با ضابطه تشخیص مطابقت اسناد با شرایط اعتبار اسنادی دکتر محمود خادمان دکتر کمال نیک فرجام ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
فرهاد منصوری حقوق شرکت های تجاری حمایت های حقوقی سرمایه گزاری خارجی در معاملات دو جانبه ایران با دیگر کشورها دکتر ناصر علیدوستی دکتر محمود خادمان ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
رضا سلامی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان مسئولیت کیفری نقصان یافته اطفال و نوجوانان معارض با قانون از منظر قانون مجازات اسلامی وفقه امامیه دکتر ناصر قاسمی دکتر حمید فرجی ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
زینب عبدلی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان فردی نمودن تصمیمات و اقدامات قضائی در مورد اطفال و نوجوانان معارض قانون دکتر فرید محسنی دکتر علیرضا جمشیدی ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
سید جواد سجادی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان دادرسی اطفال در آموزه های عدالت ترمیمی در قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ دکتر علیرضا جمشیدی دکتر ناصر قاسمی ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
عماد فضلی عرب سردفتری اسناد رسمی وضعیت حقوقی ثبت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران و انگلستان دکتر حمید عزیزی مرادپور استاد اسداله رنجبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
مهدی ابوغبیش فقه و حقوق خصوصی کاربرد قاعده تسلیط در فقه امامیه و حقوق ایران دکتر سید عباس تولیت دکتر مسلم آقایی طوق ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
امین بابائی فقه و حقوق خصوصی قاعده فراش و یقین قاضی براساس DNA دکتر احمد اسماعیل تبار دکتر عبدالرزاق برزگر بفروئی ۱۳۹۵/۰۲/۰۵
محمد دارایی واحد فقه و حقوق خصوصی تحلیل فقهی-حقوقی ورود مراجع امنیتی به حریم خصوصی دکتر مهدی منتظر قائم دکتر فرید محسنی ۱۳۹۵/۰۲/۱۲
حسین سرداری فقه و حقوق خصوصی ماهیت و اثار ویژه خیار شرط در فقه امامیه و حقوق ایران دکتر سید عباس تولیت دکتر مهدی منتظر قائم ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
داود دره شیری فقه و حقوق خصوصی اصول و قواعد مربوط به آثار تغییر مورد معامله دکتر سید عباس تولیت دکتر محمد هادی دارائی ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
سید جلال حسینی پور فقه و حقوق خصوصی کاربرد امارات، اصول علمی و قواعد فقهی در دعاوی خانواده دکتر مهدی منتظر قائم دکتر سید عباس تولیت ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
منصور بلغی اینالو مدیریت اصلاح و کیفرهای قضائی بررسی اثر بخشی مرکز مراقبت پس از خروج زندانیان استان تهران در فرایند اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم دکتر محمد وزین کریمیان دکتر فرید محسنی ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
رضا خالداری مدیریت دادگستری اسیب شناسی صلاحیت قضایی شوراهای حل اختلاف دکتر غلامعلی صدقی دکتر علی قاسمی ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
شمس الدین جلیلی پیران مدیریت دادگستری تاثیر رضایت شغلی قضاوت دادگستری اصفهان بر تعهد سازمانی آنان دکتر حسن درویش دکتر مجتبی همتی ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
امیر حسین رستگار مقدم عدلیان مدیریت نظارت و بازرسی ساختار و صلاحیت نهادهای نظارتی آمبودزمانی در ایران، ترکیه و پاکستان دکتر علی محمد فلاح زاده دکتر محمد وزین کریمیان ۱۳۹۵/۰۴/۲۳
محمد اقایی حاجی ابادی مدیریت نظارت و بازرسی نظارت بر قراردادهای بین المللی بالادستی نفت و گاز دکتر عبدالرضا بیگی نیا دکتر ابوطالب کوشا ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find-1.219.930.fa.html
برگشت به اصل مطلب