دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- پایان نامه ها
لیست عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  لیست عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی

ردیف عنوان پایان نامه نام و نام خانوادگی دانشجو استاد راهنما استاد مشاور تاریخ دفاع
  1   سیاست جنایی قضایی ایران در مورد اطفال بزهکار   مراد کاظمی   ایرج گلدوزیان   دکتر ناصر قاسمی   21/2/87
  2 سیایت جنایی تقنینی و قضایی ایران در حمایت از وقف   حمید سلطانی   دکتر عبدالعلی توجهی   دکتر علی اکبر فرح زادی   8/12/88
  3   مطالعه تطبیقی رکن مادی قتل عمد در حقوق ایران و انگلیس   مجتبی زارع   دکتر حسین میر محمد صادقی   دکتر آزمایش   21 /11/87
  4   مبانی حق تسلط بر نفس و عضو در حقوق کیفری ایران   غلامعلی دهشیری   حاج آقاخلیل قبله ای   احمد حاجی آبادی   8/7/88
  5   سیاست جنایی ایران در قبال بره دیدگان جرایم جنسی به عنف با تاکید بر فقه امامیه   محمد رضا حدادزاده نیری   دکتر عبدالعلی توجهی   دکتر علی اکبر فرحزادی   25/4/87
  6   حمایت از اطفال و نو جوانان معارض قانون درحقوق ایران و اسناد بین الملل   مسعود معصومی   دکترحسین میر محمد صادقی   دکتر ناصر قاسمی   22/8/87
7   تعدد جرم در حقوق ایران با تاکید بر حقوق جزای نظامی   علی ماروسی   دکتر حسین میر محمد صادقی   دکتر رجب گلدوست   24/3/88
  8   اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران   مسعود شیخ حسنی   دکتر عبدالعلی توجهی   دکتر سید عباس تولیت   3/8/88
  9   نقش فن آوری های نوین در مقاله با سرقت   مصطفی کریمی   دکتر ناصر قاسمی   دکتر علی اصغر مها بادی   20/7/88
  10   سقط جنین پزشکی در حقوق و رویه قضایی ایران   منصور یوسف زاده   دکتر ناصر قاسمی   دکتر احمد اسماعیل تبار   27/5/88
  11   ضرورت لحاظ اختلالات روانی در پیشگیری از بزهکاری اطفال   سیده زهرا هاشمی   دکتر حسین میر محمد صادقی    دکتر ناصر قاسمی   88-87
  12   نقد و بررسی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری و ضرورت احیاء پلیس قضایی   بهرام جانباز   دکترحسنعلی موذن زادگان   دکتر کریم بخنوه   16 /11/87
  13   حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری(در مرحله دادسرا)   علی جوان   دکتر ناصر قاسمی   دکتر مرتضی نجفی اسفاد   11/7/88
  14   مسئولیت آمر و مامور در قوانین و مقررات نیروهای مسلح ایران   عبدالکریم کار مزدی   دکترناصر قاسمی   دکتر ره پیک   25/4/87
  15   راهکارهای پیشگیری ازاطاله دادرسی کیفری   رحمان پیوست   دکتر رجب گلدوست   دکتر کریم بخنوه   5/11/87
  16   تعارض اقرار با سایر دلایل در حقوق کیفری ایران   طاهره امیدی   دکتر علی اکبر فرحزادی   دکتر احمد اسماعیل تبار   27/7/88
  17   رشا و ارتشا در حقوق ایران، مصر،انگلستان،و اسناد بین المللی   ابوذر اسدی   دکتر حسین میر محمد صادقی   دکتر اسماعیل تبار   19 /11/87
  18   تعدد و تکرار در جرائم مواد مخدر   فاطمه عباس پور   دکتر عبدالعلی توجهی   دکتر حسین میر محمد صادقی   27/2/88
  19   مجازات حبس در نظام کیفری اسلام با تاکید بر فقه امامیه   محسن نیک ورز   حاج خلیل قبله ای   دکتر علی اکبر فرحزادی   2/9/87
  20   ضرورت تعاون قضایی منطقه ای و بین المللی در مبارزه با مواد مخدر و راهکار های آن   جواد اسدی   دکتر حسنعلی موذن زادگان   دکتر کریم بخنوه   17/3/88
  21   وضیت حقوقی اموال و اسیای مرتبط با جرم   کوروش زارعی   دکتر ناصر قاسمی   دکتر علی اکبر فرحزادی   20/8/87
  22   پدیده قاچاق کالا از منظر حقوق کیفری ،موازین فقهی   حمید چاوشی   دکترناصرقا سمی   حاج آقا خلیل قبله ای   27/8/87
  23   مسئولیت جنایی تقنینی ایران در امور سمعی و بصری   سید مهدی حسینی   دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی   دکتر عبدالعلی توجهی   16 /4/89
  24   تاثیر اختلات جنسی بر بزهکاری زوجین در ایران   محمود محمودیان راوی نژاد   دکتر ناصر قاسمی   دکتر سید مهدی صابری   29 /11/88
  25   تبیین حقوقی- جرم شناختی مجازاتهای جامعه مدار در حقوق ایران و فرانسه   اسماء راحمی   دکتر مرتضی نجفی اسفاد   دکتر محمد رضا عقیقی   26 /16/89
  26   تاثیرات حقوقی شهروندی در سیاست جنایی تقنینی ایران   محسن رحمانی فرد   دکتر فرید محسنی   دکتر ناصر قاسمی   58/6/89
  27   تحلیل جرم شناختی ضمانت اجراهای کیفری جرایم مربوط به خانواده در حقوق ایران   رحیمه علی ابادی   دکتر عبدالعلی توجهی   دکتر علی اکبر فرحزادی   بهار 89
  28   شاهد در حقوق کیفری ایران   حمید رئوفیان   دکتر عبدالعلی توجهی   دکتر میر محمد صادقی   تابستان 89
  29   تمایز مبتنی بر جنسیت در قوانین کیفری ایران   مرجان منوچهری   دکتر حسین میر محمد صادقی   دکتر سید عباس تولیت   بهار89
  30   تحلیل حقوقی- کیفر شناختی مجازاتهای تکمیلی   رحیم عامری   دکتر شاملو   دکتر اسماعیل تبار   تابستان 89
  31   قلمرو مسکر و احکام آن در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی   بهروز کم   دکتر عبدالعلی توجهی   دکتر علی اکبر فرحزادی   بهار 89
  32   خسارت تنبیهی و امکان مطالبه آن در حقوق ایران   علی خسروی فارسانی   دکتر سیامک ره پیک   ابو طالب کوشا-سید مرتضی قاسم زاده   بهار 89
33   مسئولیت ناشی از نقض قرارداد پیش فروش آپارتمان   عبدالرسول جاوری   دکتر سیامک ره پیک   دکتر سید مرتضی قاسم زاده   بهار89
  34   مجازتهای تبعی از منظر حقوق کیفری و کیفر شناسی(با تاکید بر موازین فقهی)   رضا حقیر   دکتر ناصر قاسمی   دکتر عبدالعلی توجهی   بهار 89
  35   تحلیل کیفر شناختی مجازات شلاق با توجه به اهداف مجازاتها   نریمان سلیمانی   دکتر عبدالعلی   توجهی   دکتر ناصر قاسمی   بهار 89
  36   ارزیابی حقوق متهم در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی   محمد امین ثابت سروستانی   دکتر رجب گلدوست   دکترعبدالعلی توجهی   تابستان89
  37   مسئولیت پیشگیری از جرم در حقوق ایران با تاکید بر لایحه قانونی   امید رستمی غازانی   دکتر نجفی ابرند آبادی   دکتر عبدالعلی   تابستان89
  38   محاربه و افساد فی الارض با تاکید بر جرایم راهزنی و سرقت مسلحانه در استان سیستان و بلوچستان   مهدی خدابخشی   دکتر حسین میر محمد صادقی   حاج آقا قبله ای   تابستان 88
  39   حمایت از حقوق مصرف کنندگان در حقوق کیفری ایران   میلاد خالقی هند خاله   دکتر تهمورث بشیریه   دکتر علیرضا جمشیدی   تابستان89
  40   الزامات تقنینی ناشی از پیوستن ایران به کنوانسیون مریدا   حیدر فرهمند فر   دکتر نجفی ابرند آبادی   دکتر حسین میر محمد صادقی   تابستان 89
  41   تحلیل حقوقی جرم شناختی انجام خدمات عام اتمنفعه به عنوان مجازات اجتماعی   نرگس صمیمی فرد     دکتر حسین میر محمد صادقی     دکترعبدالعلی توجهی     مهرماه89
  42     نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرایم نوجوانان در حقوق ایران و اسناد الزام آور سازمان ملل متحد   جابر بابایی کنگ لو       دکتر نجفی ابرند آبادی     دکترعبدالعلی توجهی     مهرماه89
  43     کلاهبرداری در امور ثبتی در حقوق کیفری ایران   ادریس بایزدی     دکتر ناصر قاسمی     دکتر احمد اسماعیل تبار     زمستان 89  
  44   کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در فقه امامیه و حقوق ایران   آقای محسن خیرمند   دکتر حسن ره پیک   دکتر مرتضی قاسم زاده   بهار 90
  45   جربمه اجبار در حقوق ایران   آقای رسول بخشنده   دکتر حسن ره پیک   دکترمرتضی قاسم زاده   بهار90    
  46   سیاست جنایی تفنینی ایران در جرایم قابل گذشت   آقای محمود علیمردانی   دکتر حسین میر محمدصادقی   دکتر عبدالعلی توجهی   بهار 90
  47   شروع به قتل در سیاست جنایی تفنینی و قضایی ایران   آقای امیر فیضی   دکتر عبدالعلی توجهی   دکتر حسین میرمحمد صادقی   بهار90
  48   سیاست جنایی ایران در قبال آلودگی حرارتی و مقایسه آن با کنوانسیون های بین المللی   آقای محمد رضا محمودی   دکتر ناصر قاسمی   دکتر عبدالعلی توجهی   بهار90
        49       شرایط و آثار انحلال شرکتهای اشخاص در حقوق ایران و انگلیس با تاکید بر رویه قضایی ایران       آقای یونس طرهانی       دکتر محمد صفری         دکتر محمود خا دمان       تیرماه 90
  50   مسُولیت مد نی پر ستار در حقوق ایران   خانم رشیده آقایی دینا نی   دکتر حسن ره پیک   دکتر ابوطالب کوشا   تیرماه 90
  51   بیمه اجباری مسُولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی   آقای سروش گل پرور   دکتر حسن ره پیک   دکتر سید مرتضی قاسم زاده   تابستان 90
  52   جرایم علیه متوفی در فقه و حقوق ایران   خانم مریم حاج اکبری   دکتر ناصر قاسمی   آقای منتظر قایم   مهر 1389
  53   وجه التزام در بدهی های پولی در حقوق ایران   آقای محمد سلمانی   دکتر مرتضی قاسم زاده   دکتر حسن ره پیک   آذر 1390
  54   تحلیل حقوق جرم شناختی نظارت تامینی در ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی   آقای حسین قاضی زاده   دکتر نجفی ابرند بادی   دکتر ناصر قاسمی   تابستان 1389
  55   مطالعه تطبیقی اصل برائت در حقوق کیفری ایران و فرانسه   خانم سیده مرضیه امام جمعه   دکتر ناصر قاسمی   دکتر مرتضی نجفی اسفاد   بهار 90
  56   تدابیر مقنن در قبال جرایم مواد مخدر از منظر جرم شناسی حقوقی   محبوبه میزابیگی   دکتر حسین غلامی   دکتر عبدالعلی توجهی   بهار 90
  57   تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران و بررسی عملکرد مقنن ایران   مظاهر عادل نیا   نجف آبادی   دکتر تهمورث بشیریه   دکتر فرید محسنی   بهار 90
  58   کشف و تعقیب جرایم رایانه ای در حقوق ایران در مقایسه با کنوانسیون جرایم سایبری   محمد رسول شایگان   دکتر حسین میر محمد صادقی   دکتر علیرضا جمشیدی   زمستان 90
  59   جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله دادرسی   قاسم آقایی   دکتر علیرضا جمشیدی   دکتر ناصر قاسمی   اسفند 90
  60   تحلیل فقهی حقوقی محاکمات علنی در حقوق ایران و مصر   صادق مهاجری   دکتر ناصر قاسمی   دکتر مرتضی نجفی اسفاد   بهار 91
  61   شیوه های جبران خسارات معنوی در آرای دادگاها   محمد حسین احمدی   دکتر حسن ره پیک   دکتر سید مرتضی قاسم زاده   اریبهشت91
  62   ایفای تعهد از جانب دیگری در اجرای احکام و اسناد   حجت جلیلیان   دکتر علی مهاجری   دکتر محمد خوشبیان   اردیبهشت 91
  63   قواعد ایرادات و آثار حاکم بر آنها در رسیدگی های مدنی   علی آقایاری   دکتر مهرزاد ابدالی   دکتر سید مرتضی قاسم زاده   90مهر
  64   تبیین فقهی – حقوقی جزای نقدی و تحلیل کیفری شناختی آن   نادر علیزاده   دکتر علی اکبرفرحزادی   دکتر عبدالعلی توجهی   بهمن 90
  65   سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگی معلولین   فاطمه فهیمی   دکتر عبدالعلی توجهی   دکتر ناصر قاسمی   بهمن 90
  66   تبدیل مجازات در سیاست جنایی (تقنیینی-قضایی)   علی قاسمی ده چشمه   دکتر رجب گلدوست جویباری   دکتر عبدالعلی توجهی   تیر 90
  67   تاثیر استطاعت زوج در تعیین و پرداخت مهریه در فقه امامیه وحقوق ایران   محمد جواد رمضانی بروجنی   دکتر سید مرتضی قاسم زاده   دکتر حسن ره پیک   اسفند 90
  68   تاثیر قضات در اطاله دادرسی کیفری   میثم کوثری تربه بر   دکتر علیرضا جمشیدی   دکتر ناصر قاسمی   بهمن 90
  69   دفاع مشروع در برابر ضابطین دادگستری در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی فرانسه   بهزاد جهانی   دکتر حسین میر محمد صادقی   دکتر علیرضا جمشیدی   تیر 91
  70   جایگاه رشد در مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلیس   مژده خادمی   دکتر حسین میر محمد صادقی   دکتر عبدالعلی توجهی دکتر علیرضا جمشیدی   تابستان 91
  71   داوری دعاوی تجاری دولتی در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی   مسعود علیشاهی   دکتر محمود خادمان   دکتر ابوطالب کوشا   شهریور91
  72   تاًثیر تدارک ضرر در اعمال خیار     عبدالرضا محمدی   مهدی منتظر قائم   اسدالله رنجبر   شهریور91
  73   تحلیل فقهی حقوقی تاثیر توبه در مجازات های تعزیری   مجتبی قائینی زاده   دکتر علی اکبر فرح زادی   دکتر عبدالعلی توجهی   شهریور91
  74   اثرکاهش سطح هوشیاری بر اعمال حقوقی جایز   آرش ابراهیمی   دکتر حسن ره پیک   دکتر سید مرتضی قاسم زاده   تابستان 91
  75   بررسی تطبیقی قرارهای نهایی،درقوانین آیین دادرسی کیفری 1290،1378 و لایحه جدید   مرجان فلاح تفتی   دکتر علیرضا جمشیدی   دکتر حسنعلی موذن زادگان   تابستان 91
  76   تحلیل فقهی-حقوقی جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله اجرای حکم   مرتضی پور مظفر   دکتر عبدالعلی توجهی   دکتر حسین میر محمد صادقی   شهریور89
  77   مطالعه احکام و آثار تعیین و تغییر جنسیت در فقه امامیه و حقوق انگلیس   مهدی عرب میستانی   دکتر اسداله امامی   دکتر احمد اسماعیل تبار   مهر 91
  78   بررسی کیفری جلد از منظر یافته های کیفر شناسی و جرم شناسی   رسول جلیل آذری   دکتر توجهی   دکتر نجفی ابرند آبادی   91
  79   شیوه های تامین کیفری متهم در حقوق ایران و فرانسه     محمد وثاقی مهران   دکتر علیرضا جمشیدی   دکتر فرید محسنی   91
  80   تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی   محمد صادقی گلمکانی   دکتر محمد فرجیها   دکتر علیرضا جمشیدی   91
  81   جبران خسارت زیاندیدگان سوانح هوایی در حقوق ایران و فقه امامیه   امیر حسین علی مردانی   دکتر مرتضی نجفی اسفاد   دکتر احمد اسماعیل تبار   بهمن 91
    82     جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی       سیده صغری هاشمی     دکتر محمد میر محمد صادقی     دکتر علیرضا جمشیدی     زمستان 91
  83   سیاست جنایی ایران درمواجهه با انحراف وبزهکاری اطفال نوجوانان بامطالعه تطبیقی فقه امامیه و کنوانسیون حقوق کودک (CRC)     حسین مومنی پور   دکتر فرید محسنی   دکتر احمد   اسماعیل تبار   مهر 1391
  84   شرایط و آثار نسب در باروری های عیر طبیعی پژشکی در فقه امامیه و حقوق ایران     ملیحه مهرابی نیاسر   دکتر سید عباس تولیت   دکتر محمود عباسی   بهار 1392
  85   حق حبس زوجه در رویه قضایی ایران     علی جانباز سواد کوهی   دکتر سیامک ره پیک   دکتر سید مرتضی قاسم زاده   اسفند 1391
  86   ماهیت و آثار قرارداد سلف موازی در حقوق ایران و فقه امامیه     محمد رضا کریمیان کاکلکی   دکتر حسن ره پیک   دکتر سید مرتضی قاسم زاده   اردیبهشت 1392
  87   تحلیل جرم شناختی بی حجابی بانوان و تاثیر آن بر بزهکاری   نجمه حامی   دکتر ناصر قاسمی   دکتر علیرضا جمشیدی   اردیبهشت 1392
  88   نقش امارات در دادرسی مدنی   علیرضا ملاشاهی   دکترعباس تولیت   اسدالله رنجبر   اسفند 1391
  89   سیاست جنایی تقنینی ایران در مبارزه با مفاسد اداری   محمد یوسفی   دکتر فرید محسنی     دکتر حسین میر محمد صادقی   مهر ماه 1391
  90       وثیقه شناور در حقوق انگلیس و تحلیل آن در مبانی حقوق ایران و فقه امامیه   هادی شعبانی کندسری   دکتر حسن ره پیک   سید مرتضی قاسم زاده   شهریور 1392
  91   حقوق دفاعی متهم در حقوق کیفری ایران و اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی     طاهره زیوری آراسته   دکتر میر محمد صادقی   دکتر جمشیدی   آذر 1391
  92     ضوابط تعیین کیفر سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان     حسام ابراهیم وند   دکتر توجهی   دکتر نجفی ابرند آبادی   مهرماه 1392
  93   نظام حقوقی حاکم بر شرکت های کارگزاری و اعمال آن ها در بورس اوراق بهادار   محمد رضا دشتی   دکتر محمود باقری   دکتر کمال نیک فرجام   شهریور 1392
  94   شرایط و آثار خصوصی سازی شرکت های دولتی از دیدگاه حقوق تجارت     مریم خسروانی فراهانی   دکتر محمد صقری   دکتر کمال نیک فرجام   مهرماه 1392
  95   حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان در قبال بزه دیدگی در فضای مجازی در حقوق ایران و اسناد بین المللی     محسن کهندانی   دکتر فرید محسنی   دکتر ناصر قاسمی   تابستان 1392
  96   آزادی اراده در ممانعت از باروری     محمدجواد باقری   دکتر مهدی منتظر قایم   سید مرتضی قاسم زاده   آذر 1392
  97   تمسک به عام در شبهه مفهومی و مصداقی مخصوص   حمید رضارستمی   دکتر مهدی منتظر قایم   دکتر احمد اسماعیل تبار   شهریور 1392
  98   دادرسی ترمیمی حقوق بزه دیده در لایحه آیین دادرسی کیفری و مبانی فقه امامیه   شهربانو کرمی   دکتر علیرضا جمشیدی   دکتر علی اکبرفرحزادی   شهریور 1392
  99     ضابطه تشخیص شروط خلاف مقتضای ذات و اطلاق عقد   بهنام رضاوندی   دکتر علی اکبرفرحزادی   دکترسید مرتضی قاسم زاده   آبان 1392
100   تحلیل مسئوولیت مدنی اسباب متعدد   حمید موحدی فرد   دکترسید مرتضی قاسم زاده   دکتر حسن ره پیک   بهمن 1392
  101     حدود اعتبار نظریه کارشناسی با تاکید بر آراء دادگاه ها   عارف رضایی   دکتر حسن ره پیک   دکترسید مرتضی قاسم زاده   بهار 1392
  102     نقش ضابطین قضایی در حفظ حقوق شهروندی و تدابیر مقنن   طیبه ابراهیمی   دکتر علیرضا جمشیدی   دکتر مرتضی نجفی ابرند آبادی   پاییز 91
  103     حبوه در فقه امامیه و حقوق ایران   محمدرضا کمیلی فرد   دکتر علی اکبر فرح زادی   دکتر مهدی منتظر قائم   دی ماه 1392
  104   بررسی حقوقی اعتبارات اسنادی تضمینی با تاکید بر مقررات بین المللی تضمین نامه ها ( ISP 98 )   حسین نجفی   دکتر کمال نیک فرجام   دکتر محمود خادمان   اسفند 1392
  105     پیشگیری از ورشکستگی بانک ها   محبوبه ثقوری   دکتر محمود باقری   دکتر محمود خادمان   زمستان 92
  106     مسئولیت مدنی وزارت راه در برابر زیان دیدگان سوانح جاده‏ای   حدیثه قاسمی   دکترسید مرتضی قاسم زاده   دکتر حسن ره پیک   پاییز92
  107     ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای تاخت (Swap) با مطالعه موردی در حقوق ایران   مصطفی وثاقی مهران   دکتر محمود خادمان   دکترسید مرتضی قاسم زاده   فروردین 1393
  108   مسئولیت مدنی خودرو سازان نسبت به آلودگی محیط زیست در حقوق ایران   فاطمه فرهمند   دکتر نجاد علی الماسی   دکترسید مرتضی قاسم زاده   اسفند 92
  109     سیاست جنائی تقنینی ایران در قبال جرایم جنسی علیه زنان و کودکان با نگرش به کنوانسیونهای بین المللی   احسان فرجی   دکتر علیرضا جمشیدی   دکتر مرتضی نجفی اسفاد   90-1389
    110     ماهیت و آثار اوراق بهادار (صکوک) مرابحه در سازمان بورس و اوراق بهادار   فرشاد اکبری   دکتر کمال نیک فرجام   دکتر محمد صقری   اسفند 1392
  111   سیاست جنایی ایران در خصوص جرائم مرتبط با نگهداری حیوانات   مرضیه رضانژاد   دکتر فرید محسنی   دکتر ناصر قاسمی   زمستان1392
    112   مسئولیت عوامل تسریع کننده ی ایجاد خسارت     حمید افکار سرند   دکتر حسن ره پیک   دکترسید مرتضی قاسم زاده   بهمن 1392
    113   گردآوری ادله الکترونیکی در فرآیند دادرسی کیفری   علیرضا نوریان   دکتر علی­حسین نجفی ابراندآبادی   دکتر فرید محسنی   بهار 92  
  114   ماهیت حقوقی و نحوه عملکرد صکوک اجاره در تامین منابع مالی شرکت ها   سید ابوالفضل ابوالحسنی   دکتر کمال نیک فرجام   دکتر محمد صقری   اسفند 1392
  115   تاثیر تصمیمات دادگاههای داخلی در ماهیت آرای داوری تجارت بین الملل   علیرضا زمانیان بادی   دکتر ابوطالب کوشا   دکتر عباس اجتهادی   خرداد 93
  116   نقش اصول عملیه در دادرسی مدنی   علی شهابی   دکتر سید عباس تولیت   دکتر علی مهاجری   اسفندماه 92
  117   بررسی مبانی ضمان قهری پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392   محمد شیخ آرانی   دکتر محمد هادی دارایی   دکتر عبداله خدابخشی   12/11/92
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find-1.219.307.fa.html
برگشت به اصل مطلب