دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- دانشکده ها
دانشکده ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دانشکده ها


 1. حقوق قضایی
 2. ثبت و مدیریت قضایی
 3. پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت

حقوق قضایی

این دانشکده که در واقع هسته اصلی دانشگاه است از بدو تاسیس در سال ۱۳۶۱ فعالیت داشته و اکنون بیشترین تعداد گروه آموزشی، رشته تحصیلی و دانشجو را در بر دارد.  گروه های آموزشی این دانشکده عبارت است از:

 1. حقوق خصوصی
 2. حقوق عمومی و بین الملل
 3. حقوق اسلامی
 4. معارف اسلامی
رشته های مرتبط این دانشکده از این قرار است:
 1. علوم قضایی (کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته)
 2. حقوق خصوصی (کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی)
 3. حقوق خانواده
 4. فقه و حقوق خصوصی
 5. حقوق شرکتهای تجاری
 6. حقوق حمل و نقل
 7. حقوق اسناد و قراردادهای تجاری

رشته ها و گروه های آموزشی مرتبط با دانشکده حقوق

رشته ها و گروه های آموزشی مرتبط با دانشکده حقوق
گروه های آموزشی رشته مقطع
حقوق اسلامی
حقوق خصوصی
حقوق عمومی و بین الملل
معارف اسلامی
زبان
فلسفه حقوق (پژوهشی)
علوم قضایی کارشناسی
علوم قضایی کارشناسی ارشد پیوسته
حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
حقوق خانواده کارشناسی ارشد
حقوق دادرسی اداری کارشناسی ارشد
حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
حقوق عمومی کارشناسی ارشد
فقه و حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
حقوق شرکت های تجاری کارشناسی ارشد
حقوق حمل و نقل کارشناسی ارشد
حقوق اسناد و قراردادهای تجاری کارشناسی ارشد
حقوق خصوصی دکتری

 1. حقوق قضایی
 2. ثبت و مدیریت قضایی
 3. پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت

ثبت و مدیریت قضایی

این دانشکده متشکل از یک گروه آموزشی با عنوان ثبت و مدیریت قضایی بوده و رشته های مرتبط آن عبارتند از: ۱ـ حقوق ثبت مدیریت دادگستری ۲ـ مدیریت نظارت و بازرسی ۳ـ حقوق سردفتری اسناد رسمی.

رییس دانشکده ثبت و مدیریت قضایی

رییس دانشکده ثبت و مدیریت قضایی
 1. حقوق قضایی
 2. ثبت و مدیریت قضایی
 3. پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت

پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت

این دانشکده متشکل از یک گروه آموزشی با عنوان پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و تربیت بوده و رشته های مرتبط آن عبارتند از:

۱ـ حقوق کیفری اطفال و نوجوانان ۲ـ مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی ۳ـ حقوق جزا و جرم-شناسی (کارشناسی ارشد و دکتری).

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find-1.64.745.fa.html
برگشت به اصل مطلب