دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- اخبار دانشگاه
جدول زمان بندی مراجعه «گروه دوم» داوطلبان کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۳ برای انجام مراحل گزینش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/4/11 | 
جدول زمان بندی مراجعه «گروه دوم» داوطلبان کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۳
برای انجام مراحل گزینش
هر یک از داوطلبانی که اسامی آنان در فهرست زیر آمده ­است، لازم است در تاریخ مشخص­ شده، برای انجام مراحل گزینش به دانشگاه علوم قضایی مراجعه نمایند.
داوطلبان محترم حتماً پیش از مراجعه، مراحل مندرج در اطلاعیۀ پیشین گزینش ینجا) را به طور دقیق مطالعه و طبق آن عمل نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find-1.37.1625.fa.html
برگشت به اصل مطلب