دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- اخبار دانشگاه
پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ دانشگاه علوم قضایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اطلاعیه در مورد ثبت نام برای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
   دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری از بین دانش آموختگان و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (مشروط به اینکه تا تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۳ دانش آموخته شوند) ، بر اساس "آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری (موضوع ابلاغیه شماره ۳۰۷۸۶۲/۲ مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)" در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در رشته های حقوق خصوصی، حقوق کیفری و جرم شناسی و مطالعات زنان و خانواده گرایش حقوق خانواده با شرایط زیر دانشجو می پذیرد:
 1.  بیش از سه سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد (از تاریخ ۱۴۰۰/۷/۰۱به بعد).
 2. کسب حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جداول ارزشیابی.
 3.  داشتن حداقل معدل کل ۱۶ در دوره  کارشناسی و معدل کل ۱۷در دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نامه (حداقل معدل کل دانشجویان دوره ارشد پیوسته ۱۷).
 1. رشته تحصیلی مورد تقاضا برای دکتری با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی مرتبط باشد.
 2. مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق، حقوق اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، مدرک حوزوی معادل کارشناسی (برای رشته مطالعات زنان و خانواده علاوه بر موارد فوق رشته کارشناسی مطالعات خانواده) که باید پیش از مدرک کارشناسی ارشد مرتبط اخذ شده باشد
جداول ارزشیابی:
جدول ۱- امتیازات پژوهشی
ردیف نوع فعالیت حداقل امتیاز حداکثر امتیاز نحوه ارزیابی
۱ ۱-مقالات علمی پژوهشی (داخلی و خارجی)مرتبط با پایان نامه
۲-گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
۳-برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)
۷ امتیاز ۴۰ امتیاز -هر مقاله تا ۷ امتیاز
-برگزیدگی داخلی تا ۳ و بین المللی تا ۷ امتیاز
۲ مقالات علمی ترویجی مرتبط با پایان نامه - ۶ امتیاز هر مقاله تا ۳ امتیاز
۳ مقالات چاب شده در کنفرانس های معتبر(داخلی یا خارجی ) - ۴ امتیاز خارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز
۴ تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط بارشته تحصیلی - ۴ امتیاز
۵ کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد - ۴ امتیاز عالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز
حداقل و حداکثرامتیاز قابل محاسبه ۷ ۴۰

جدول ۲ امتیازات آموزشی
ردیف نوع فعالیت حداکثر امتیاز نحوه ارزیابی
۱ معدل کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ( پیوسته و نا پیوسته ) ۶ امتیاز مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
۲ معدل کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ( بدون احتساب نمره پایان نامه ) ۵ امتیاز مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
۳ طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ۳ امتیاز بیش از ۸ نیمسال کارشناسی پیوستهو بیش از ۴ نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد
۴ طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ۳ امتیاز بیش از ۴  نیمسال امتیازی ندارد
۵ برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی ۵ امتیاز رتبه ۱ تا ۳، ۵ امتیاز رتبه ۴ تا ۶، ۴ امتیاز رتبه ۷ تا ۹، ۳ امتیاز رتبه ۱۰ تا ۱۲، ۲ امتیاز و رتبه ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز
۶ داشتن توانمندی زبان خارجی ۸ امتیاز طبق جدول شماره ۳
جمع ۳۰ امتیاز

جدول شماره ۳- شیوه نامه ارزیابی توانمندی زبان خارجی
کسب حداقل امتیاز
ردیف نوع آزمون حداقل امتیاز
۱ TOLIMO ۵۰۰
۲ MSRT (MCHE) ۵۰
۳ IELTS Academic ۵.۵۰
۴ TOFEL IBT ۶۰
۵ TOFEL PBT ۵۰۰
۶ MHLE ۵۰
۷ DELF آزمون زبان فرانسه ۶۰ در سطح
۸ DALF آزمون زبان فرانسه ۵۰ در سطح
۹ آزمون زبان  عمومی دانشگاه تهران  (UTEPT) ۶۰  (۱۲)
۱۰ آزمون زبان عمومی دانشگاه تربیت مدرس ۶۰
۱۱ آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی ۶۰
* مصاحبه حداکثر ۳۰ امتیاز
نکات قابل توجه:
 1. ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته تحصیلی یک نفر مرد است.
 2. پذیرفته شدگان، بورسیه قوه قضائیه نخواهند شد.
 3. ابتدا مدارک ارسالی داوطلبان بررسی شده و در صورت کسب حداقل امتیاز لازم پژوهشی و آموزشی از واجدان شرایط، دعوت به مصاحبه خواهد شد.
 4. تاریخ مصاحبه از طریق وب سایت دانشگاه و یا پیامک به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
 5. در زمان مصاحبه اصل و تصویر کلیه مدارک مربوطه باید همراه متقاضی باشد.
 6. ثبت نام قطعی، پس از پذیرش علمی، منوط به تایید دبیرخانه هیات مرکزی گزینش دانشجوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. بنابراین دانشگاه از صدور هرگونه گواهی اشتغال به تحصیل تا دریافت این تاییدیه معذور خواهد بود.
مدارک لازم اسکن شده:
 1. عکس ۴*۳ (در فرمت  JPG  با حجم حد اکثر ۷۰ KB)
 2. تصویر کارت ملی و شناسنامه با شماره سریال (در فرمت  JPG  با حجم حد اکثر ۱۰۰ KB)
 3. تصویر ریزنمرات و گواهی های فراغت از تحصیل (برای دانشجویان گواهی واحد های گذرانده)، مقاطع کارشناسی و کارشناسی  ارشد.  
 4. تصویر گواهی نامه زبان طبق جدول (در صورت داشتن).
 5. مدارک مقالات چاپ شده یا پذیرفته شده در مجلات علمی- پژوهشی و علمی ترویجی (در فرمت PDF به صورت یکپارچه).
 6. مدارک کتاب های چاپ شده (صفحه عنوان).
 7.  تصویر گواهی شرکت در همایشهای معتبر علمی ملی و بین المللی.
 8.  تصویرسوابق آموزشی.
 9. فیش بانکی به مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰ ریال بابت ثبت نام به حساب ۴۰۰۱۰۱۲۵۰۳۰۱۴۱۵۷ بانک مرکزی، با شماره شبای ۶۹۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۱۲۵۰۳۰۱۴۱۵۷IR و شناسه واریز ۳۴۹۰۱۲۵۷۴۱۴۰۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ که ذکر شناسه واریز در پرداختی الزامی می باشد.
هنگام مصاحبه اصل مدارک (کاغذی) فوق را به همراه داشته باشید.
متقاضیان واجد شرایط تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵فرصت ثبت نام دارند.
پایان مهلت ثبت نام
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find-1.37.1550.fa.html
برگشت به اصل مطلب