دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- تماس با ما
ایمیل ها و تلفن ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس:

تهران - خیابان انقلاب - خیابان خارک - پلاک ۹ - ساختمان مرکزی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
کد پستی: ۱۱۳۳۹۱۳۶۱۵

تلفن تماس:

تلفن های گویا:

۰۲۱-۶۶۷۰۷۰۲۱

۰۲۱-۶۶۷۰۷۰۲۴

تلفن و نمابر روابط عمومی دانشگاه :

۰۲۱-۶۶۷۲۹۸۰۶

نقشه:

ایمیل:

در صورت نیاز به مکاتبه با «ریاست محترم دانشگاه» و یا هر کدام از معاونت‌ها از طریق آدرس‌های ایمیل زیر اقدام فرمایید

ریاست دانشگاه mohseniujsas.ac.ir
روابط عمومی infoujsas.ac.ir
فناوری اطلاعات itujsas.ac.ir
معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی amoozeshiujsas.ac.ir
معاونت دانشجویی daneshjooeiujsas.ac.ir
معاونت فرهنگی farhangiujsas.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری m.pajooheshiujsas.ac.ir
معاونت پشتیبانی و توسعه poshtibaniujsas.ac.ir
مدیریت حقوقی hoghoogh.officeujsas.ac.ir


لیست تلفن‌های واحدهای دانشگاه:

نام واحد سازمانی شماره مستقیم نمابر
دفتر ریاست دانشگاه

۶۶۷۴۳۲۲۱

۶۶۷۰۴۴۲۲

۶۶۷۲۶۱۰۰
دبیرخانه دانشگاه ۶۶۷۳۸۲۷۱ ۶۶۷۳۸۲۸۱
معاونت پشتیبانی و توسعه

۶۶۷۲۶۴۴۸

۶۶۷۲۶۳۶۰

۶۶۷۰۵۹۳۰
امور اداری ۶۶۷۰۷۹۱۷
معاونت آموزش

۶۶۷۳۹۳۲۸

۶۶۷۰۶۵۱۵

مدیر آموزش ۶۶۷۱۴۵۰۵ ۶۶۷۶۲۵۷۷
تحصیلات تکمیلی ۶۶۷۰۳۵۳۹
معاونت پژوهش ۶۶۷۶۲۵۷۳

۶۶۷۶۲۵۷۱

مدیر حقوقی ۶۶۷۵۲۹۳۰ - ۶۶۷۴۸۷۶۲

معاونت فرهنگی ۶۶۷۶۲۵۷۲
معاونت دانشجویی ۶۶۷۲۹۸۸۱
دفتر ریاست دانشکده ثبت و مدیریت قضایی ۶۶۷۱۳۱۷۷
حراست ۶۶۷۰۵۳۵۳
روابط عمومی ۶۶۷۲۹۸۰۶ ۶۶۷۲۹۸۰۶
امور مالی ۶۶۷۰۶۵۴۶
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find-1.217.746.fa.html
برگشت به اصل مطلب