شورای انتشارات دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1396/5/2 | 

دفعات مشاهده: 2751 بار   |   دفعات چاپ: 454 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شورای پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1396/4/31 | 

ترکیب شورای تخصصی پژوهشی و فناوری:

 1. معاون پژوهشی و فناوری موسسه (دبیر شورا)
 2. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه
 3. مدیر ارتباط با صنعت موسسه
 4. معاونان پژوهشی دانشکده ها و پژوهشکده ها
 5. یک محقق از هر یک از واحدهای تحقیقاتی وابسته به موسسه با معرفی رییس موسسه (در صورتی که واحد مستقل باشد) و با معرفی رییس دانشکده و آموزشکده (چنانچه واحد جزو دانشکده و آموزشکده باشد) با تایید و حکم رئیس موسسه
 6. دو تن از میان چهار تن از اعضای هیأت علمی صاحب فعالیتها و آثار پژوهشی و فناوری ارزنده پیشنهادی معاون پژوهشی و فناوری با تایید و حکم رئیس موسسه

وظایف و اختیارات شورای تخصصی پژوهشی و فناوری:

 1. همکاری با معاون پژوهشی و فناوری برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت رئیسه
 2. ارائه پیشنهاد در زمینه های مختلف پژوهشی به شورای موسسه از جمله
  1. بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در موسسه
  2.  هماهنگ ساختن زمان تعلیم و تحقیق در موسسه
  3.  مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرحهای پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج موسسه
  4. بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمانهای مختلف برای برآوردن نیازهای کشور، منطقه و استان و چگونگی همکاری موسسه و مراکز صنعتی
 3. همکاری در تدوین برنامه جامع پژوهشی موسسه؛
 4. تدوین و پیشنهاد سیاستها، اهداف و خط مشی پژوهشی و فناوری موسسه به منظور ارائه به شورای موسسه؛
 5. فراهم نمودن زمینه های توسعه فناوری درموسسه و حمایت از توسعه فعالیت مراکز رشد، کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری موسسه
 6. تهیه و تدوین و پیشنهاد طرحهای تربیت محقق
 7. بررسی و تدوین و پیشنهاد برنامههای پژوهشی به منظور شناخت هر چه بیشتر جهان دانش و استفاده از آخرین متدهای پژوهشی
 8. پیشنهاد چگونگی استفاده اعضای هیات علمی از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزش
 9. تهیه و تدوین آیین نامه های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط
 10. بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای موسسه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع میدهد
 11. تصویب طرحهای پژوهشی موسسه با اولویت بخشیدن به طرحهای پژوهشی کاربردی
 12. ایجاد انگیزه های مادی و معنوی به منظور ترغیب و تشویق اعضای هیأت علمی به تألیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ ونشر آثار علمی
 13. پیشنهاد آیین نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی بر مبنای ضوابط مصوب به شورای موسسه
 14. ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش قابلیت فارغ التحصیلان موسسه برای کار درجامعه، از طریق اجرای طرحهای تحقیقاتی ویژه
 15. تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبههای علمی و فنی کشور
 16. برنامه ریزی در جهت توزیع مناسب فرصتهای مطالعاتی اعضای هیأت علمی واجد شرایط
   


دفعات مشاهده: 2701 بار   |   دفعات چاپ: 458 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شوراهای تخصصی

 | تاریخ ارسال: 1396/4/28 | 

شورای انتشارات دانشگاه


دفعات مشاهده: 2726 بار   |   دفعات چاپ: 410 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر