نظرسنجی


 استادان و دانشجویان گرامی می توانند نظرات خود را پیرامون برنامه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه اعلام فرمایند:

:: نظرات:

برنامه های آموزشی( شامل درس ها، استادان و ...)
برنامه های پژوهشی
برنامه های فرهنگی
:: مشخصات فردی:

در صورت تمایل  گزینه های زیر را تکمیل بفرمایید:


نام و نام خانوادگی:
شماره تلفن:
پست الکترونیکی:
CAPTCHA