اعضا - همایون مافی


کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک mafiujsas.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل همایون مافی
محل تولد
تاریخ تولد
وضعیت تاهل -
آخرین رشته تحصیلى حقوق تجارت بین الملل
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه حقوق خصوصی
درجه علمی دکترا
استاد
وضعیت استخدامی رسمی
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
## توصیف مختصر
Dr. Homayoun Mafi is a full professor at the University of Judicial Sciences and Administrative Services and attorney-at-law. He earned his bacheler's degree in judicial law from the University of Shahid Beheshti,Tehran, Iran in 1987. He completed his master degree in the European and comparative law in the University of Maastricht, Maastricht, the Netherlands in 1995 with a concentration in international trade law. In October 1999 he successfully attained his PHD in international trade law from Catholic University of Nijmegen , Nijmegen, the Netherlands. A part of his PhD dissertation research study has been done in the Library of Congress and College of William and Mary in the United States of America. At present, he is a member of the scientific board of the University of Judicial Sciences and Administrative Services. He teaches courses on private international law, international trade law, international arbitration, Letters of credit and bank guarantees and legal texts. He has published five books and many articles in national and international reviews. He is also a recipient of the best researcher award in 2014. His pulications are listed in his full resume posted on this site. Dr mafi is continuing an active career in research and writing. He is on the editorial board of the Mazandaran University Comparative Research Journal.
## سوابق تحصیلی
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
2 کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه ماستریخت هلند
3 دکترای تخصصی حقوق تجارت بین الملل دانشگاه نیمخن هلند
## آشنایی با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 انگلیسی
1 هلندی
## مهارت‌های حرفه‌ای
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 سخنرانیهای خارجی قراردادهای بین المللی توسعه نفتی، دانشگاه علامه طباطبائی؛ 5 /10 /1378
2 سخنرانیهای خارجی ضمانت اجرا در حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد 1385
3 سخنرانیهای داخلی تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران، دانشگاه مازندران 5 /4 /1380
4 سخنرانیهای داخلی آلودگی دریای خزر و تعهدات و مسئولیتهای بین المللی دولتها،دانشگاه مازندران 1382
## سوابق شغلی
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 معاون گروه حقوق دانشگاه
2 عضو کمیته منتخب گروه حقوق دانشگاه
3 ویراستار انگلیسی پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
4 عضو هیات تحریریه پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
5 عضو هیات تحریریه پژوهش حقوق تطبیقی دانشگاه مازندران
6 عضو هیات تحریریه پژوهشهای حقوق خصوصی محدث
7 عضو کمیته ترفیع گروه آموزشی حقوق خصوصی
8 عضو کار گروه تخصصی بررسی توانایی علمی گروه حقوق
9 عضو کمیته هدفمند سازی رساله های دکتری رشته های علوم انسانی و هنر دانشگاه مازندران
10 مدیر گروه حقوق خصوصی
11 کارشناس حقوقی شرکت آب منطقه ای هرمزگان
12 سرپرست اداره حقوقی شرکت کشتی سازی خلیج فارس
13 مشاور حقوقی شرکت بازرگانی عصر بهمن (بخش قرارداد های بین المللی)
14 مشاور حقوقی گروه خود رو سازی بهمن (بخش قرارداد ها)
15 مشاور ارشد حقوقی در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا (لاهه- هلند)
16 مشاور ارشد حقوقی در قراردادهای بین المللی نفتی
## علایق تحقیقاتی
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 حقوق تجارت بین الملل
2 داوری تجاری بین المللی
3 حقوق بین الملل خصوصی
## دوره‌های تدریس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 مقدمه علم حقوق دوره کارشناسی
2 حقوق تطبیقی دوره کارشناسی
3 داوری بین المللی دوره کارشناسی
4 حقوق تجارت بین الملل دوره دکترای حقوق خصوصی
5 حقوق بین الملل خصوصی دوره دکترای حقوق خصوصی
6 داوری بین المللی دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
7 حقوق اساسی 2 دوره کارشناسی
8 حقوق مدنی 5 دوره کارشناسی
9 متون حقوقی 1 دوره کارشناسی
10 حقوق بین الملل خصوصی 1 دوره کارشناسی
11 حقوق بین الملل خصوصی 2 دوره کارشناسی
12 حقوق تجارت بین الملل دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
13 متون حقوقی 1 دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی
14 متون حقوقی 1 دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
15 متون حقوقی 1 دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
16 متون حقوقی 2 دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
17 حقوق بین الملل خصوصی دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
## کتاب‌های منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 مجموعه قوانین و مقررات دریایی (قوانین،تصویب نامه ها و آیین نامه ها) تهران، انتشارات بهنامی 1387 تالیف
2 Legal Aspects of International Trade of Iran, GNI, The Netherlands تالیف
3 منابع قانونی حقوق بین الملل خصوصی و داوری (ملی- بین المللی) همراه با آقای حسین کاویار انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد تالیف
4 مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین الملل انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد تالیف
5 قراردادهای بیع متقابل انتشارات مجد تالیف
6 حقوق متحد الشکل بیع بین المللی کالا طبق کنوانسیون 1980 ملل متحد، ترجمه ، انتشارات مجد تالیف
7 تفسیری بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران در حال نگارش تالیف
برگشت به صفحه کارنامه علمی