برنامه جلسات معرفی و نقد کتاب

 | تاریخ ارسال: 1395/10/26 | 
ردیف عنوان کتاب مؤلف/مؤلفان ناشر و سال انتشار اساتید داور زمان مکان

برنامه جلسات معرفی و نقد کتاب در سال ۱۳۹۵

۱ فلسفه حقوق بین الملل فرناندو تسون،ترجمه دکتر محسن محبی شهر دانش ۱۳۸۸ اقای دکتر سواری، آقای دکتر صانعی

دوشنبه ۱۳۹۵/۸/۲۴

ساعت ۱۴:۳۰

سالن کنفرانس حوزه ریاست
۲ رساله عملی در مسئولیت مدنی دکتر عباس میرشکاری شرکت سهامی انتشار ۱۳۹۵ آقای دکتر قاسم زاده، آقای دکتر بادینی

شنبه ۱۳۹۵/۹/۱۳

ساعت ۱۳:۳۰

سالن کنفرانس حوزه ریاست
۳ حقوق مدنی قراردادهای ویژه دکتر محمود کاشانی میزان ۱۳۹۴ آقای دکتر سیفی زیناب،آقای دکتر قاسم زاده

شنبه ۱۳۹۵/۹/۲۰

ساعت ۱۳:۳۰

سالن کنفرانس حوزه ریاست
۴ شرحی بر قانون تجاری ایران دکتر همایون مافی انتشارات دانشگاه علوم قضایی آقای دکتر دارویی، آقای دکتر منصوریان

شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۴

ساعت ۱۳:۳۰

سالن کنفرانس حوزه ریاست
۵ اصول فقه شناخت و ادله اجتهادی دکتر احمد اسماعیل تبار انتشارات دانشگاه علوم قضایی ۱۳۹۵ آقای دکتر عابدین مؤمنی،حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر فضائلی

شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

ساعت ۱۳:۳۰

سالن نشست های علمی

دانشکده ثبت و مدیریت قضایی

۶ آئین دادرسی مدنی دکتر عباس کریمی،دکتر حمید رضا پرتو دادگستر ۱۳۹۳ آقای دکتر حسن محسنی، آقای دکتر علی مهاجری

شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

ساعت ۱۳:۳۰

سالن شهید بهشتی
۷ تجزیه و تحلیل سیستم رسیدگی به دعاوی در محاکم حقوقی دکتر کریمیان، دکتر صدقی و آقای کریمی انتشارات دانشگاه علوم قضایی ۱۳۹۴ آقای دکتر اجتهادی،آقای دکتر بیگی نیا

شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

ساعت ۱۳:۳۰

سالن نشست های علمی دانشکده ثبت و مدیریت قضایی
۸ درآمدی بر حقوق اساسی دکتر ناصر سلطانی نگاه معاصر ۱۳۹۵ آقای دکتر مسلم آقایی طوق، آقای دکتر وکیلیان

شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۷

ساعت ۱۳:۳۰

سالن نشست های علمی

دانشکده ثبت و مدیریت قضایی

۹ تحلیل اقتصادی حقوق اساسی دکتر مسلم آقایی طوق خرسندی ۱۳۹۲ آقای دکتر علی سرزعیم، آقای دکتر مجتبی قاسمی

شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

ساعت ۱۴:۰۰

سالن نشست های علمی

دانشکده ثبت و مدیریت قضایی

برگزار کننده: معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

مکان: خیابان انقلاب اسلامی، خیابان خارک. دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری


کلیدواژه ها: برنامه جلسات معرفی و نقد کتاب دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |

دفعات مشاهده: 4376 بار   |   دفعات چاپ: 506 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر