درباره دانشگاه

درباره دانشگاه


 1. تاریخچه دانشگاه
 2. نمودار ساختار سازمانی دانشگاه
 3. معرفی گروه های آموزشی و رشته ها
 4. اساسنامه دانشگاه
 5. قوانین و مقررات دانشگاه
 6. دفتر همکاری های بین المللی
 7. دبیرخانه هیأت جذب هیأت علمی
 8. گزینش
 9. نقشه جغرافیایی دانشگاه

نگاهی گذرا به تاریخچه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

«دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری» در ابتدا تحت عنوان «دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری» به موجب ماده ۳۵ اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ به منظور رفع نیازهای دادگستری در زمینه های حقوقی، قضایی و اداری تاسیس و با همت و تلاش شهید گرانقدر آیت الله دکتر بهشتی در سال ۱۳۶۱ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.

پیشینیه تاریخی

به موجب ماده ۳۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶، وزارت دادگستری مکلف گردید به منظور تامین کادر مورد نیاز اعم از قضایی و اداری با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی به تاسیس «دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری» اقدام نماید و داوطلبان خدمت در دادگستری را از بین فارغ التحصیلان دانشکده مذکور و سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی طبق قوانین مربوطه انتخاب کند.

دانشکده در سال ۱۳۶۱ و با پذیرش اولین دوره دانشجو در رشته علوم قضایی تاسیس گردید و بدین ترتیب هر سال با توجه به امکانات دانشگاه با هماهنگی وزارت علوم، مبادرت به جذب دانشجو نمود.

در این دانشکده بیش از ۵۰۰۰ دانشجو در طی دوره های مختلف جذب و فارغ التحصیل شده اند که هم اکنون اکثریت آنها در کسوت قضاء و بعضاً در مشاغل دیگر نظیر استاد دانشگاه، نماینده مجلس، وکیل دادگستری، کارشناسان ارشد سازمانهای وابسته به قوه ی قضائیه و مانند آن مشغول انجام وظیفه هستند. به این ترتیب صرف نظر از برخی مدیران قوه قضائیه بیش از نیمی از جمعیت قضات کشور فارغ التحصیل این دانشکده می باشند. علاوه بر این، در دانشکده، تعداد قابل توجهی دانشجو در رشته های پلیس قضایی، خدمات اداری، ثبت، دوره های معادل علوم قضایی و دوره های کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق جزا و جرم شناسی آموزش تخصصی لازم را به پایان رسانده و در قوه قضائیه یا مراکز دیگر مشغول به کار شده اند.

توسعه دانشکده به دانشگاه

شورای گسترش آموزش عالی در سال ۱۳۸۴ با ارتقاء «دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری» به «دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری» وابسته به قوه قضاییه موافقت اصولی به عمل آورد. در نهایت در سال ۱۳۸۹ ارتقاء دانشکده به دانشگاه مورد موافقت قطعی قرار گرفت.

دانشکده ها و رشته ها

پس از ارتقاء دانشکده علوم قضایی به دانشگاه، به تناسب رشته های مورد نیاز، دانشکده های زیر راه اندازی شد:

 1. دانشکده حقوق
 2. دانشکده پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح تربیت
 3. دانشکده ثبت و مدیریت قضایی

اکنون این دانشگاه با پذیرش دانشجو در چهار مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی در رشته های مختلف حقوق، تنها دانشگاه تخصصی حقوق در سطح کشور است که به صورت حرفه ای و پیشرفته به آموزش دانش حقوق و رشته های مرتبط با آن می پردازد.
 

رشته های برگزار شده در دانشکده

 • الف) کارشناسی علوم قضایی؛ این رشته به تربیت کارکنان قضایی اختصاص دارد، اولین دوره دانشجویان این دوره در تاریخ ۶۱/۱۵/۶ تحصیلات خود را شروع و در ۶۴/۱۱/۲۹ حدود ۳۰ نفر از اولین دوره فارغ التحصیل شدند،  در این رشته هم اکنون نیز دانشجو جذب می شود.
 • ب) کارشناسی پلیس قضایی؛ این رشته به تربیت پلیس جهت خدمت در قوه قضائیه اختصاص داشت که در سال ۱۳۶۸ برای اولین بار دانشجویان در این رشته پذیرش شدند ولی پس از آن جذب دانشجو استمرار نیافت.
 • ج) کارشناسی خدمات اداری؛ این رشته به تربیت کارکنان اداری قوه قضائیه اختصاص داشت که در سال ۱۳۷۱ تعدادی دانشجو در این رشته جذب شدند ولی جذب دانشجو در این رشته نیز استمرار نیافت.
 • د) کاردانی ثبت؛ این رشته جهت تربیت کارکنان اداری سازمان ثبت اسناد و املاک اختصاص داشت لکن در دروه ای محدود مبادرت به جذب دانشجو در این رشته شد ولی استمرار نداشت.

لازم به ذکر است که با توسعه دانشگاه، راه اندازی مجدد برنامه های درسی فوق پس از اعمال اصلاحات لازم، در دستور کار دانشگاه قرار دارد.


چارت سازمانی دانشگاه


معرفی گروه های آموزشی و رشته ها

 1. کارشناسی
 2. کارشناسی ارشد
 3. دکتری

کارشناسی

مشخصات کلی برنامه و سر فصل دروس دوره کارشناسی علوم قضایی

عناوین دروس رشته کارشناسی علوم قضایی


کارشناسی ارشد

 1. حقوق اسناد و قراردادهای تجاری
 2. حقوق بین الملل
 3. حقوق پزشکی
 4. حقوق ثبت اسناد و املاک
 5. حقوق جزا و جرم شناسی
 6. حقوق حمل و نقل تجاری
 7. حقوق خانواده
 8. حقوق خصوصی
 9. حقوق شرکت های تجاری
 10. حقوق عمومی
 11. حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
 12. سردفتری اسناد رسمی
 13. فقه و حقوق خصوصی
 14. کاداستر در نظام اطلاعاتی ثبت
 15. مدیریت اصلاح و کیفر های قضایی
 16. مدیریت دادگستری
 17. مدیریت نظارت و بازرسی
 18. حقوق دادرسی اداری
 19. برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی در شش گرایش:حقوق خصوصی،حقوق عمومی،حقوق جزا و جرم شناسی،حقوق تجارت، حقوق ثبت،حقوق خانواده

دکتری

 1. حقوق جزا و جرم شناسی

 2. حقوق خصوصی

 

اساسنامه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری وابسته به قوه قضاییه

به منظور رفع بخشی از نیازهای تخصصی قوه قضاییه به نیروهای شایسته، توانمند و متعهد در زمینه قضا، سلامت و امنیت جامعه و عدالت اجتماعی و بر اساس مجوز شماره ۲۲/۱۰۲۲۰۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ( مبنی بر ارتقای دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری به دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری )، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری وابسته به قوه قضاییه طبق اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ( مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸)، مفاد این اساسنامه، قوانین، ضوابط و مقررات مربوط اداره می شود.

در این اساسنامه «دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری» به اختصار «دانشگاه» و «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به اختصار «وزارت» نامیده می شود.

ماده۱- اهداف

 1. تأمین بخشی از نیروی انسانی متخصص قضایی و اداری مورد نیاز قوه قضاییه و سازمان های تابعه
 2. ارتقای مستمر سطح علمی و مهارتهای کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه و سازمان های تابعه در زمینه علوم قضایی و خدمات اداری
 3. زمینه سازی مناسب برای تعالی مستمر نهاد قضایی

ماده ۲- وظایف و اختیارات دانشگاه

 1. پذیرش، تربیت و آموزش دانشجو در رشته های مورد نیاز قوه قضاییه و سازمان های تابعه با مجوز شورای گسترش آموزش عالی
 2. همکاری با مراکز آموزشی و پژوهشی که دارای فعالیت های علمی مرتبط هستند به منظور بهره گیری از تجارت و تخصص آنان.
 3. انجام مطالعات و پژوهشهای کاربردی و تولید دانش مورد نیاز نظام قضایی کشور.
 4. برگزاری همایش های علمی و ارائه دستاوردهای علمی «دانشگاه» در قالب کارگاه های آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط
 5. انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم افزار و برنامه های رایانه ای متناسب با اهداف «دانشگاه» طبق ضوابط و مقررات مربوط
 6. برگزاری دوره های کوتاه مدت برای کارکنان (قضایی و اداری) قوه قضاییه و سازمان های تابعه، کارشناسان رسمی دادگستری، سردفتران و وکلا و مشاوران حقوقی که پروانه اشتغال از قوه قضاییه اخذ نموده اند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.

تبصره: برگزاری دوره های مذکور نباید منجر به صدور مدرک رسمی دانشگاهی از قبیل کاردانی، کارشناسی، ...و یا معادل آنها شود.

ماده ۳- سازمان مرکزی :«دانشگاه» در تهران مستقر است. تأسیس دانشکده، پژوهشکده، آموزشکده و سایر واحد های آموزشی و پژوهشی «دانشگاه» در سایر شهرهای کشور، با پیشنهاد هیأت امنا و تصویب شورای گسترش آموزش عالی «وزارت» امکان پذیر است.

ماده ۴-شخصیت حقوقی دانشگاه

«دانشگاه» دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی و وابسته به قوه قضاییه است.

ماده ۵-ارکان دانشگاه عبارتند از:

 1. هیأت امنا
 2. رییس دانشگاه
 3. هیأت رییسه
 4. شورای دانشگاه

ماده۶.ترکیب هیأت امنا

 1. رییس قوه قضاییه (رییس هیأت امنا)
 2. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
 3. وزیر دادگستری
 4. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، حسب مورد
 5. رییس دانشگاه (دبیر هیأت امنا)
 6. دو تا چهار تن از شخصیت های علمی - فرهنگی کشور که نقش موثری در توسعه و پیشرفت «دانشگاه» داشته باشند.

تبصره۱. حداقل دو تن از شخصیت های مذکور در بند ۶ باید از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور باشند.

تبصره۲. اعضای مذکور در بند ۶ با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و تأیید و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت چهار سال منصوب می شوند و در یک زمان حداکثر می توانند عضو دو هیأت امنا باشند. انتصاب مجدد آنان بلامانع است و تا زمانی که افراد جدیدی به جای آنان منصوب نشده باشند همچنان به وظایف و اختیارات قانونی خود ادامه می دهند.

ماده ۷.وظایف و اختیارات هیأت امنا

 1. تصویب آیین نامه داخلی هیأت امنا
 2. تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات «دانشگاه» بر اساس ضوابط و مقررات مربوط که پس از تأیید وزیر تحقیقات و فناوری قابل اجرا خواهد بود.
 3. تصویب آیین نامه های مالی- معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی «دانشگاه» (از جمله آیین نامه های سفرهای علمی، بورس های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی) که پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قابل اجرا خواهد بود.
 4. بررسی و تصویب بودجه سالانه و تفصیلی «دانشگاه» که از طرف رییس «دانشگاه» پس از تأیید شورای «دانشگاه» پیشنهاد می شود.
 5. تصویب حسابها و ترازنامه سالانه «دانشگاه»
 6. تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط
 7. کوشش برای جلب کمک ها و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی و ساختمانی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط
 8. پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیأت علمی "دانشگاه " به " وزارت" برای تأیید
 9. تعیین نحوه اداره واحد های تولیدی ، خدماتی، کارگاهی و ...در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط
 10. تعیین میزان پژوهانه، آموزانه، ترجمانه، نویسانه و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط
 11. بررسی گزارش عملکرد سالانه «دانشگاه» که از طرف رییس «دانشگاه» ارائه می شود و اظهار نظر نسبت به آن

ماده ۸-جلسات هیأت امنا

جلسات هیأت امنا حداقل هر شش ماه یکبار با دعوت رییس هیأت امنا تشکیل می شود.

تبصره: جلسات هیأت امنا با حضور حداقل پنج تن از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی حداقل نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود.

ماده ۹-رییس دانشگاه

رییس «دانشگاه» که نماینده قانونی «دانشگاه» نزد مراجع حقیقی و حقوقی است، از میان اعضای هیأت علمی رسمی با مرتبه علمی حداقل استادیار، دارای حداقل پنج سال سابقه خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در وضعیت هیأت علمی و حداقل دارای دو سال سابقه اجرایی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با پیشنهاد رییس هیأت امنا و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حکم رییس هیأت امنا برای مدت چهار سال منصوب می شود.

تبصره ۱.پیشنهاد و انتصاب مجدد وی بطور متوالی فقط برای یک دوره امکان پذیر می باشد. در موارد استثنا، انتخاب مجدد برای دوره بعدی پس از تأیید وزیر علوم،تحقیقات و فناوری امکان پذیر می باشد.

تبصره ۲.رییس قوه قضاییه می تواند تا تعیین رییس «دانشگاه»، یکی از اعضای هیأت علمی را به عنوان سرپرست «دانشگاه» منصوب نماید.

تبصره ۳.پذیرش استعفا یا عزل رییس «دانشگاه» با پیشنهاد رییس هیأت امنا و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حکم رییس هیأت امنا انجام می پذیرد.

ماده۱۰-وظایف و اختیارات رییس دانشگاه

 1. تمهید امکانات ضروری برای تحقق اهداف «دانشگاه»
 2. مسؤلیت در قبال کلیه امور «دانشگاه» و حسن اجرای مقررات و مصوبات هیأت امنا و شورای «دانشگاه» در حدود مقررات مصوب و آیین نامه ها و بخشنامه های صادر شده توسط رییس قوه قضاییه و «وزارت» و ابلاغ آن به واحد های ذیربط حسب مورد و نمایندگی حقوقی «دانشگاه» نزد مراجع ذیصلاح.
 3. تهیه و پیشنهاد برنامه های راهبردی، سیاستها، اهداف و خط مشی ها برای طرح در هیأت امنا
 4. تعیین خط مشی اجرایی «دانشگاه» بر اساس برنامه های راهبردی مصوب هیأت امنا، برنامه ریزی و هدایت فعالیت های فرهنگی، تربیتی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بهداشتی و درمانی، خدماتی و توسعه مدیریت و منابع «دانشگاه» در چارچوب برنامه های راهبردی تعیین شده.
 5. نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای امور تربیتی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بهداشتی و درمانی، خدماتی، استخدام، انتصاب، مأموریت، اخراج، ترفیع وارتقای اعضای هیأت علمی ، توسعه مدیریت و منابع ، استخدام ، جذب، انتصاب، مأموریت، ارتقاء و اخراج کارکنان طبق ضوابط و مقررات مربوط و کلیه ارتباطات داخلی و بین المللی «دانشگاه» با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و هماهنگ نمودن فعالیت های واحدهای مختلف «دانشگاه» و پاسخگویی به مراجع ذیصلاح و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها به مقامات ذیصلاح.
 6. استیفای منافع و حقوق «دانشگاه» در مراجع قانونی (اعم از قضایی، اجرایی، اداری و ...) به نمایندگی از دانشگاه.
 7. تهیه آیین نامه های مالی-معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی، نمودار سازمانی و تشکیلات «دانشگاه» و همچنین تغییر و اصلاح در چارچوب ضوابط و مقررات قوه قضاییه و پیشنهاد آنها به هیأت امنا برای طی مراحل قانونی.
 8. تهیه بودجه تفصیلی سالانه «دانشگاه» با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی و ارائه به هیأت امنا و همچنین نظارت بر نحوه هزینه نمودن بودجه تخصصی به «دانشگاه».
 9. امضای قراردادها، اسناد تعهد آور، اسناد مالی، اداری و مکاتبات «دانشگاه» در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسؤلیت امور مالی «دانشگاه» طبق قوانین، آیین نامه های مالی و معاملاتی، اداری و مقررات و مصوبات ابلاغی، پاسخگویی به هیأت امنا در قبال گزارش های حسابرسی، پیگیری و رفع مشکلات و مسائل مطروحه در گزارش حسابرسی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به هیأت امنا.
 10. ارائه گزارش عملکرد سالانه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اجرایی، مالی و محاسباتی سالانه «دانشگاه» به هیأت امنا و «وزارت».
 11. نصب و عزل اعضای هیأت رییسه، اعضای حقیقی شوراهای «دانشگاه»، رؤسای دانشکده ها، پژوهشکده ها، آموزشکده ها، مؤسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی و مدیران ستادی «دانشگاه».
 12. ارائه پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها با هماهنگی شورای «دانشگاه» به هیأت امنای «دانشگاه»
 13. ارائه پیشنهاد همکاری های علمی با سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای «دانشگاه» برابر ضوابط و مقررات مربوط.
 14. ایجاد شورای مشورتی متشکل از پنج تن از اعضای هیأت علمی شاخص و برجسته در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی ترجیحاً با مرتبه علمی بالاتر از استادیار.
 15. نظارت بر امور انضباطی «دانشگاه» (هیأت علمی- دانشجویی-کارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.

ماده۱۱-ترکیب هیأت رییسه دانشگاه

 1. رییس «دانشگاه»
 2. معاونان «دانشگاه»
 3.  مسول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

ماده ۱۲-وظایف و اختیارات هیأت رییسه

 1. مشارکت و همکاری فعالانه در تنظیم برنامه های راهبردی «دانشگاه» مبتنی بر سند چشم انداز، برنامه های توسعه کشور، نقشه جامع علمی کشور و برنامه های رییس قوه قضاییه و سیاست های «وزارت» به منظور ارائه و تصویب در هیأت امنا.
 2. فراهم نمودن بسترهای لازم جهت تحقق اهداف برنامه های راهبردی «دانشگاه»
 3. فراهم نمون بستر مناسب به منظور اجرایی نمودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت امنا، آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی رییس قوه قضاییه و «وزارت» و سایر مراجع ذیصلاح.
 4. بررسی آیین نامه ها، تشکیلات، شیوه نامه ها، دستور جلسات و سایر موارد ارائه شده از سوی معاونت ها و شورای «دانشگاه» به منظور طرح در هیأت امنا و یا سایر مراجع ذیصلاح.
 5. پیشنهاد بودجه سالانه «دانشگاه» به هیأت امنا از طریق رییس «دانشگاه»
 6. تنوع بخشی به منابع مالی «دانشگاه» از طریق جذب کمک های مردمی و افزایش در آمدهای اختصاصی از طریق ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و سایر منابع دیگر پس از اخذ مجوزهای لازم از هیأت امنا و «وزارت» و سایر مراجع ذیصلاح.
 7. پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای آموزشی و پژوهشی تعلق می گیرد از طریق رییس «دانشگاه» به «وزارت».
 8. بررسی و تصویب پیشنهاد های ارائه شده در خصوص فعالیت های تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تربیت بدنی که بر اساس تقویم سالانه «دانشگاه» ارائه گردیده است.
 9. نظارت و پیگیری گزارش های تربیتی، فرهنگی، دانشجویی، سیاسی، امنیتی و .... با هماهنگی دیگر دستگاه های ذیربط تا حصول نتیجه.
 10. ۱بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیأت رییسه توسط حوزه های مختلف «دانشگاه» و نظارت بر عملکرد آنان.
 11. ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف «دانشگاه» و بررسی گزارش های ادواری در شورای «دانشگاه»
 12. ایجاد همانگی لازم بین حوزه های مختلف «دانشگاه»

ماده۱۳-معاونان دانشگاه

تعداد «معاونان» دانشگاه بر اساس تشکیلات «دانشگاه» تعیین می گردد. شرایط عمومی معاونان طبق آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری می باشد.

ماده۱۴-شورای دانشگاه

الف-تعریف شورای دانشگاه:

شورای دانشگاه دومین رکن سیاستگذار بعد از هیأت امنا می باشد که به تنظیم سیاست ها و برنامه های جاری «دانشگاه» بر اساس سیاست های کلان مصوب در هیأت امنا و سیاست های «وزارت» و سایر مراجع ذیصلاح می پردازد.

ب- ترکیب شورای دانشگاه:

 1. اعضای هیأت رییسه «دانشگاه»
 2. رؤسای دانشکده ها و آموزشکده ها و پژوهشکده ها
 3. دو تن از اعضای هیأت علمی هر یک از شورا های تخصصی (آموزشی و تحصیلات تکمیلی، پژوهشی و فناوری، دانشجویی و ...) به انتخاب شورای مربوط و دارای صلاحیت های عمومی مندرج در آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با تأیید و حکم رییس «دانشگاه».
 4. دو تن از اعضای هیأت علمی در مرتبه علمی حداقل دانشیار و دارای صلاحیت های عمومی مندرج در آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با انتخای و حکم رییس «دانشگاه»

تبصره۱.رییس «دانشگاه» می تواند در مورد مسائل خاص از رئیس گروه معارف و سایر مدیران حسب مورد به منظور شرکت در جلسات شورا (بدون حق رأی) دعوت نماید.

تبصره۲.مدت عضویت اعضای حقیق شورای دانشگاه دو سال می باشد.

تبصره۳.ریاست شورا به عهده رییس «دانشگاه» است. شورا دارای نایب رییس می باشد که از میان اعضای شورا با انتخاب و حکم رئیس «دانشگاه» منصوب می گردد.

تبصره۴.ابلاغ مصوبات شورا و مکاتبات مربوط از طریق رییس شورا انجام می پذیرد.

ماده ۱۵-وظایف و اختیارات شورای دانشگاه

 1. ارزیابی عملکرد «دانشگاه» بر اساس شاخص ها و ضوابط مربوط
 2. بررسی و تصویب دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه های آن، پیشنهادی معاونت ها و شوراهای تخصصی «دانشگاه» به منظور ارائه به شورای گسترش آموزش عالی «وزارت» برای تصویب.
 3. بررسی و تصویب ضوابط تدوین شده در راستای همکاری «دانشگاه» با سایر دانشگاه ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه
 4. بررسی و تأیید برنامه های پذیرش دانشجو توسط دانشکده ها و آموزشکده ها، مبتنی بر بودجه و امکانات «دانشگاه» و در راستای اجرای تکالیف مندرج در برنامه های توسعه کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، برنامه های رییس قوه قضاییه و سیاست های «وزارت» به منظور ارسال به «وزارت».
 5. بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت
 6. بررسی گزارش تحلیلی ارائه شده توسط واحدهای ذیربط در خصوص مشکلات تربیتی، فرهنگی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری، پشتیبانی و خدماتی به منظور ارائه راهکارهای سازنده و عملی جهت رفع کاستی ها
 7. بررسی سالانه امکانات علمی ( نیروی انسنانی و تجهیزات ) دانشگاه و تعیین کمبود ها و طبقه بندی نیاز های علمی و اقدام برای تأمین آنها
 8. ارجاع برخی از موضوعات «دانشگاه» برای بررسی و اظهار نظر به یکی از شوراهای تخصصی حسب مورد.
 9. تدوین و تصویب آیین نامه های داخلی شورا و کمیته های آن.

ماده ۱۶-

ترکیب وظایف و اختیارات شوراهای تخصصی «دانشگاه» به شرح مندرج در آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری، مصوب جلسه مورخ۱۳۸۹/۱۰/۱۲شورای عالی انقلاب فرهنگی، می باشد.

ماده ۱۷.منابع مالی

منابع لازم برای انجام وظایف و مأموریت های «دانشگاه» از محل بودجه عمومی، درآمدهایی که به موجب قوانین و مقررات وصول می شود و به عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردد، و دریافت کمک و هدایا خواهد بود.

ماده ۱۸-

پذیرش دانشجو برای «دانشگاه» با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به شیوه ای که «وزارت» تعیین می کند، صورت می پذیرد.

ماده ۱۹-

مدرک تحصیلی دانش آموختگان «دانشگاه» بر اساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر و اعطا می شود.

ماده ۲۰-

نحوه گزینش علمی داوطلبان عضویت هیأت علمی «دانشگاه» طبق آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی «دانشگاه» است که به تصویب هیأت امنا و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواهد رسید.

ماده ۲۱-

نحوه گزینش عمومی داوطلبان عضویت هیأت علمی «دانشگاه» تابع ضوابط و مقررات «وزارت» و سایر مراجع ذیصلاح است.

ماده ۲۲-

«دانشگاه» تابع همه قوانین و مقررات مربوط و ضوابط و آیین نامه های مصوی «وزارت» و سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود.

ماده ۲۳-

برنامه های آموزشی و سر فصل دروس باید مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

ماده ۲۴-انحلال دانشگاه

دانشگاه در موارد زیر پس از تصویب گسترش آموزش عالی «وزارت» منحل می شود:

 1. به پیشنهاد رییس قوه قضاییه و تأیید هیأت امنای «دانشگاه»
 2. در صورت تخلف «دانشگاه» از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر ضوابط یا از دست دادن شرایط ادامه فعالیت به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ماده ۲۵-

در صورتیکه شورای گسترش آموزش عالی با انحلال «دانشگاه» موافقت اصولی نماید، «دانشگاه» موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

 1. همه تعهدات مربوط به دانشجویان خود را تا اتمام دوره تحصیلات و فارغ التحصیلی آنان به نحو مطلوب و طبق مصوبات و ضوابط مربوط اجرا نماید.
 2. همه امتیازات و اموالی را که از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری ها و غیره در اختیار «دانشگاه» قرار گرفته است مسترد کند یا موافقت صاحبان حق مبنی بر واگذاری امتیازات و اموال مذکور به «دانشگاه» را ارائه دهد.
 3. همه تعهدات خود را در برابر وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمان های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک ها، شهرداری ها، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی (اعم از اعضای هیأت علمی و کارمندان) انجام دهد.

ماده ۲۶-

پس از احراز اجرای تعهدات مذکور در ماده ۲۵ و حل و فصل امور آموزشی و حقوقی «دانشگاه» و تصویب نهایی انحلال «دانشگاه» توسط شورای عالی «وزارت»، هیأت تصفیه ای مرکب از:

 1. نماینده حقوقی رییس قوه قضاییه
 2. نماینده حقوقی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
 3. رییس وقت «دانشگاه» (در غیاب رییس وقت «دانشگاه»، یکی از معاونان وقت «دانشگاه» بنا به تشخیص رییس قوه قضاییه)

تشکیل و با رعایت مقررات قانونی امر تصفیه «دانشگاه» را برعهده خواهد داشت.

ماده۲۷-

پس از انجام تعهدات و تعیین تکلیف دیون «دانشگاه» و اعلام ختم تصقیه، باقیمانده دارایی "دانشگاه " با رعایت اساسنامه به "قوه قضاییه" منتقل می شود.

ماده ۲۸-

از تاریخ ابلاغ این اسانامه، کلیه ضوابط و مقررات مغایر با آن لغو می گردد.

ماده ۲۹-

هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه با تصویب گسترش آموزش عالی و ابلاغ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۳۰-

ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۰/۵/۱ به تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 1. تاریخچه دانشگاه
 2. نمودار ساختار سازمانی دانشگاه
 3. معرفی گروه های آموزشی و رشته ها
 4. اساسنامه دانشگاه
 5. قوانین و مقررات دانشگاه
 6. دفتر همکاری های بین المللی
 7. دبیرخانه هیأت جذب هیأت علمی
 8. گزینش
 9. نقشه جغرافیایی دانشگاه

دفتر همکاری های بین المللی

با توجه به پیش بینی دفتری به منظور همکاری های بین المللی در نمودار سازمانی دانشگاه، عملا از سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴ میلادی) این بخش فعالیت خود را آغاز نموده است. دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه درصدد است با موسسات دانشگاهی و پژوهشی کشورهای مختلف، موسسات و سازمان های بین-المللی فعال در حوزه علم حقوق، ارتباطاتی برقرار نماید. تمرکز این دفتر بر همکاری با دانشگاه هایی است که به طور خاص عهده دار تربیت قاضی هستند.

به منظور ارتقاء همکاری های بین المللی از جانب دانشگاه و در راستای بهره گیری از تجارب بین المللی و ظرفیت های موجود در دیگر کشورها و موسسات بین المللی، به فضل الهی گام های ارزشمندی اتخاذ گردیده که ثمراتی نیز در بر داشته است. امهات و رئوس اقدامات انجام شده و در دست انجام دانشگاه در این حوزه از قرار زیر است:

۱ـ حضور و ایراد سخنرانی رئیس قوه قضائیه قطر (علی بن الفطیس المری) در دانشگاه در تاریخ: ۹۳/۰۹/۰۹ در این نشست که با حضور معاون محترم فرهنگی قوه قضائیه، مدیرکل محترم امور بین الملل قوه قضائیه، معاونین، مسئولین و اساتید دانشگاه و نیز دانشجویان صورت گرفت، ابتدا رئیس دانشگاه ضمن خوش آمدگویی به المری و هیات همراه، توضیحاتی پیرامون فلسفه تاسیس دانشگاه، پیشینه و وضعیت کنونی دانشگاه اظهار داشته و در ادامه رئیس دستگاه قضایی قطر با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی ایران و نقش حائز اهمیت قضات در دستگاه های قضایی، به امکان حضور دانشجویانی از جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه های قطر اشاره نمودند.

۲ـ نشست دبیرکل موسسه بین المللی یونیدروا با مسئولان دانشگاه: پس از حصول اطلاع از آن که آقای خوزه آنجلو استرلا فاریا دبیرکل برزیلی یونیدروا (UNIDROIT) به دعوت دانشگاه تهران، چند روزی در ایران اقامت خواهد داشت، ضمن هماهنگی های به عمل آمده، تدارک ملاقات ایشان با رئیس و گروهی از مسئولین و اساتید دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۳، در دستور کار قرار گرفت. در این جلسه ده نفر از اساتید و مسئولین دانشگاه و نماینده اداره کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه حضور داشتند.

۳ـ برگزاری کارگاه آموزشی «قاچاق افراد و قاچاق مهاجران»: کارگاه مزبور با مشارکت دانشگاه و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد (UNODC) در تهران، طی روزهای اول و دوم مهر ماه سال جاری در سالن اندیشگاه کتابخانه ملی با هدف آگاهی افزایی حضار و تبادل پیشرفته ترین راهکارها و دستاوردهای بین المللی مقابله با مصادیق قاچاق انسان با حضور کارکنان دستگاه های دولتی، قضات و دانشگاهیان برگزار گردید و اساتیدی از داخل و خارج به بیان دیدگاه های خود در این خصوص پرداختند.

۴ـ مقدمات به عمل آمده جهت حضور هیاتی از آکادمی علوم قضایی روسیه در دانشگاه به منظور انعقاد تفاهم نامه همکاری: انعقاد تفاهم نامه مزبور از این رو در دستور کار دانشگاه قرار گرفت که معاون اول محترم وقت قوه قضائیه در سفری که در خرداد ماه سال جاری به روسیه داشتند، از آکادمی علوم قضایی این کشور بازدید به عمل آورده و با اشاره به دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، وجود نهادی مشابه در ایران را به اطلاع مقامات آکادمی رساندند. در آن جلسه پیشنهاداتی جهت مطلوبیت همکاری های علمی و پژوهشی میان آکادمی و دانشگاه مطرح گردید که در این راستا با پیگیری ستاد حقوق بشر قوه قضائیه مقرر گردید که سفر هیاتی از آکادمی به تهران در ماه های آتی، به منظور انعقاد تفاهم نامه در دستور کار قرار گیرد.

علاوه بر موارد یادشده، این دفتر به دنبال آن است که روابط دانشگاه را با سایر کشورها و سازمان های بین المللی برقرار نموده و به منظور استفاده از تجارب دیگران و به ویژه دانشکده های علوم قضایی سایر کشورها، همکاری های بین المللی را توسعه دهد.


 1. تاریخچه دانشگاه
 2. نمودار ساختار سازمانی دانشگاه
 3. معرفی گروه های آموزشی و رشته ها
 4. اساسنامه دانشگاه
 5. قوانین و مقررات دانشگاه
 6. دفتر همکاری های بین المللی
 7. دبیرخانه هیأت جذب هیأت علمی
 8. گزینش
 9. نقشه جغرافیایی دانشگاه

دبیرخانه هیأت جذب هیأت علمی

طبق ماده۵ مصوبه «اهداف، وظایف و ترکیب هیأت های مرکزی و اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی» وظایف هیأت اجرایی جذب دانشگاه به شرح زیر است:

شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروه های آموزشی و پژوهشی

انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی مؤسسه

تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه

اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در مؤسسه و متقاضیان رتبه تحصیلی از لحاظ توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی

نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی

ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارتین.

فرم ها و آیین نامه های دبیر خانه جذب:

آیین نامه جدید ارتقا مرتبه اعضا هیأت علمی

آیین نامه استخدامی

آئین نامه تشکیل هیأت عالی جذب و دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی

فرم های تبدیل وضعیت پژوهشی

فرم های تبدیل وضعیت آموزشی

اهم مصوبات جذب اعضای هیأت علمی

تقویم مراحل جذب اعضای هیات علمی

روال انتخاب هیات علمی

شرایط عمومی استخدام هیات علمی


 1. تاریخچه دانشگاه
 2. نمودار ساختار سازمانی دانشگاه
 3. معرفی گروه های آموزشی و رشته ها
 4. اساسنامه دانشگاه
 5. قوانین و مقررات دانشگاه
 6. دفتر همکاری های بین المللی
 7. دبیرخانه هیأت جذب هیأت علمی
 8. گزینش
 9. نقشه جغرافیایی دانشگاه

گزینش

نظر به اهمیت امر خطیر قضا و فلسفه وجودی دانشگاه علوم قضایی مبنی بر جذب و تربیت بخشی از قضات آینده کشور، داوطلبان تحصیل در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری مورد گزینش قرار می گیرند. تا سال ۱۳۹۳ فرآیند گزینش دانشجو در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۷۴/۶/۱۴ و آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب ۷۷/۵/۲۵ توسط هسته گزینش دانشگاه انجام می شد که زیر نظر هیأت مرکزی گزینش قوه قضاییه و هیأت عالی گزینش فعالیت می کرد. با توجه به دریافت ابلاغ قضایی توسط دانشجویان این دانشگاه پس از قبولی و در بدو شروع به تحصیل و در راستای اصلاح ساختار گزینش دانشگاه، در دی ماه ۱۳۹۳ هسته گزینش دانشگاه منحل و دفتر گزینش قضات قوه قضاییه مستقر در دانشگاه علوم قضایی جایگزین آن شد که زیر نظر اداره کل گزینش قوه قضاییه و مطابق آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب ۹۲/۲/۲۶فعالیت می نماید. گزینش کارمندان اداری دانشگاه نیز در هسته گزینش ستادی قوه قضاییه انجام می گردد.


 1. تاریخچه دانشگاه
 2. نمودار ساختار سازمانی دانشگاه
 3. معرفی گروه های آموزشی و رشته ها
 4. اساسنامه دانشگاه
 5. قوانین و مقررات دانشگاه
 6. دفتر همکاری های بین المللی
 7. دبیرخانه هیأت جذب هیأت علمی
 8. گزینش
 9. نقشه جغرافیایی دانشگاه

نقشه جغرافیایی دانشگاه


View Larger Map


 1. تاریخچه دانشگاه
 2. نمودار ساختار سازمانی دانشگاه
 3. معرفی گروه های آموزشی و رشته ها
 4. اساسنامه دانشگاه
 5. قوانین و مقررات دانشگاه
 6. دفتر همکاری های بین المللی
 7. دبیرخانه هیأت جذب هیأت علمی
 8. گزینش
 9. نقشه جغرافیایی دانشگاه


کلیدواژه ها: تاریخچه دانشگاه | اساسنامه دانشگاه | معرفی گروه های آموزشی و رشته ها | دفتر همکاری های بین المللی | دبیرخانه هیأت جذب هیأت علمی | نمودار ساختار سازمانی دانشگاه | قوانین و مقررات دانشگاه | درباره دانشگاه | گزینش | نقشه |

دفعات مشاهده: 68668 بار   |   دفعات چاپ: 4874 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر