فصلنامه علمی-پژوهشی دیدگاههای حقوق قضایی شماره 64 منتشر شد.

فصلنامه علمی-پژوهشی دیدگاههای حقوق قضایی شماره64 منتشر شد.

فصلنامه شماره 64

این شماره حاوی مقالات زیر می باشد:

  1-حکم رشوه در زمان توقف حق بر آن

  .........................................................اردوان ارژنگ، محمد رضا حمیدی

  2-جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم

  .........................................................غلامحسین الهام،حسین سمیعی زنور

  3-طرح دعوا توسط امین قاهر(تاملی در ماده 621 قانون مدنی)

  .........................................................علی اکبر ایزدی فرد، صابر جعفرنیا اسبوئی

4-امکان سنجی تدوین قانون آیین دادرسی اداری

........................................................ولی رستمی، احمد خسروی

  5-نقد عدم تحدید حق پیشگیری وضعی در پرتو قواعد فقهی و حقوقی

  .........................................................علی صفاری، راضیه صابری

  6-نقش رسانه در پیشگیری از جرم در سایت جنایی ایران

  ........................................................حسنعلی موذن زادگان، فاطمه افشاری

  7-مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمسیون حقوق بین الملل

  .......................................................سید فضل الله موسوی، ناصر خداپرست

فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی

کلیدواژه ها: فصلنامه ديدگاه های حقوق قضايی | دانشگاه علوم قضايی |

مطالب مشابه


دفعات مشاهده: 5810 بار   |   دفعات چاپ: 1009 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر