کرسی های نظریه پردازی، نقد و نوآوری

 | تاریخ ارسال: 1399/12/9 | 

انواع کرسی ها کرسی ها به دو دسته تقسیم می گردد:

الف: کرسی های تخصصی

به نشست های علمی اطلاق می شود که صاحب نظران، در چند جلسه، در حضور شورای داوران و کمیته ناقدان، به ارائه مدعیات علمی خود که قبلاً در قالب طرح نامه نظریه، نوآوری یا نقد به دبیرخانه هیأت ارائه کرد ه اند، می پردازند. این جلسات در قالب پیش اجلاسیه و اجلاسیه و با سه عنوان برگزار می شوند:

  • کرسی نظریه پردازی
  • کرسی نوآوری
  • کرسی نقد

پیش اجلاسیه و اجلاسیه نهائی: به جلسه ای تخصصی، مرکب از صاحب نظرطرح، شورای داوران ، کمیته ناقدان و ناظران علمی اطلاق می شود که طبق ضوابط و مقررات برگزاری اجلاسیه ها، به نقد و ارزیابی طر حها می پردازند. پیش اجلاسیه ها در مراکز علمی و به صورت عمومی برگزار می شوند، در پایان دفاعیات صاحب نظر، نسبت به نقدهای مطرح شده، اصلاحاتی توسط شورای داوری مطرح می شود. در صورتی که این اصلاحات، بنیادی نباشد و امکان داوری نهایی و نمره دهی در جلسه آتی فراهم باشد، جلسه بعد با عنوان اجلاسیه نهائی تشکیل خواهد شد و نوع مدعای علمی نظریه، نوآوری و نقد و درجه آن عالی، خوب، متوسط و ضعیف تعیین می شود و به تناسب درجه، مشمول حمایت های مصوب خواهند شد. در غیر اینصورتیا طرح رد می شود و یا تا انجام اصلاحات لازم، پیش اجلاسیه تکرار می شود.

ب: کرسی های ترویجی

نشستی علمی با ارائه متن مکتوب (چاپ شده یا نشده) صاحب نظر برای دفاع از نظر خود یا نظر غیر به همراه نقد ناقد یا ناقدان یا مباحثۀ علمی دو صاح بنظر رقیب دارای متن مکتوب در مدعای علمی که بدون داوری و بر اساس اخلاق، منطق علمی و آزادی بیان با هدف بسط فرهنگ «گفتگو و نقد » ، تقویت فضای عقلانی، ترویج و بررسی دیدگاههای مختلف و گفتمان سازی علمی، توسط مراکز علمی و آموزشی در دو قالب ذیل برگزار میگردد.

عرضه و نقد دیدگاه علمی

تبیین و معرفی نظریه یا مکتب یا ایده یا بینش یا جریان، به ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت پرداخته و نهایتا اصلاح و بهبود آن را دنبال می کند.

مناظره علمی: به مباحثه ای رو در رو، روش مند و منطقی میان دو صاح بنظر اطلاق می شود که به گونهای نقادانه، دیدگاهها و نظرات یکدیگر را درباره مدعای علمی خاص به چالش میکشند.

آیین نامه برگزاری کرسی های ترویجی


کلیدواژه ها: نقد و نوآوری | کرسی های نظریه پردازی |

دفعات مشاهده: 649 بار   |   دفعات چاپ: 116 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر