لیست نشریات با دسترسی آزاد

 | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
نام نشریه ناشر رتبه علمی موضوع
فصلنامه حقوق پزشکی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران علمی - پژوهشی حقوق بیماران، حقوق پرستاری، حقوق سلامت، حقوق داروسازی، حقوق مالکیت فکری در عرصه پزشکی و دارویی، حقوق روانپزشکی، حقوق زیست فناوری و حقوق پیرا پزشکی
مجله اخلاق پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی علمی - پژوهشی اخلاق پزشکی، اخلاق پرستاری، اخلاق در مامایی و سلامت باروری، فلسفه اخلاق، اخلاق حرفه‌ای، آموزش اخلاق، اخلاق سازمانی، اخلاق در سلامت عمومی و سیاست‌گذاری سلامت، آموزش اخلاق، اخلاق و ژنتیک و اخلاق و حقوق حیوانات
مجله اخلاق زیستی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی علمی - پژوهشی درمان ناباروری، سقط جنین، پیوند اعضا، شبیه سازی انسان و پژوهش بر او، دستکاری های ژنتیک در گیاهان و حیوانات، معیار مرگ و مرگ آسان
مجله حقوقی دادگستری پژوهشگاه قوه قضاییه علمی - پژوهشی
سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی این سامانه شامل مجلاتی تحت عنوان: ۱) دوفصلنامه علمی آموزه¬های اقتصاد اسلامی، ۲) دوفصلنامه علمی ترویجی آموزه¬های حدیثی ۳) دوفصلنامه علمی پژوهشی آموزه¬های حقوق کیفری ۴) دوفصلنامه تخصصی آموزه¬های فقه عبادی ۵) دوفصلنامه علمی ترویجی پژوهش¬های اجتماعی اسلامی ۶) دوفصلنامه علمی پژوهشی آموزه¬های قرآنی ۷) دوفصلنامه علمی پژوهشی آموزه¬های فلسفی اسلامی ۸) دوفصلنامه علمی پژوهشی آموزه¬های فقه مدنی
فصلنامه حقوق اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی علمی - پژوهشی حقوق اداری، اخلاق اداری، حقوق نظارت بر اداره، سلامت اداری، فساد اداری
فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی (صدرا) مرکز پژوهش¬های علوم انسانی اسلامی صدرا علمی – تخصصی علوم انسانی اسلامی
مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان علمی – پژوهشی دو حوزه فقه و مبانی حقوق اسلامی و حوزه مطالعات زبانی و بلاغی فارسی
مطالعات راهبردی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده علمی – پژوهشی مسائل زنان، ارائه جایگاه زن و شئونات مختلف او در عرصه¬های سه گانه انسانی، خانوادگی و اجتماعی از منظر اسلام
مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز علمی – پژوهشی حقوق عمومی
پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی علمی – پژوهشی تمامی علوم
فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دانشگاه قم علمی – پژوهشی حقوق اسلام و غرب
فصلنامه پژوهش های فقهی پردیس فارابی دانشگاه تهران علمی – پژوهشی فقه و حقوق اسلامی
دوفصلنامه مطالعات فقه تربیتی جامعه المصطفی - العالمیه علمی – پژوهشی فقه و تعلیم و تربیت
فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران علمی – پژوهشی حقوق عمومی، حقوق بین‌الملل و حقوق بشر
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران علمی – پژوهشی حقوق جزا و جرم شناسی
فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (حقوق سابق) مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی علمی – پژوهشی حقوق خصوصی
دو فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی علمی – پژوهشی الهیات و معارف اسلامی
دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) دانشگاه امام صادق (پردیس خواهران) علمی ـ پژوهشی، علمی ـ ترویجی و مقالات کاربردی فقه و حقوق خانواده
نشریه علمی پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش علمی ـ پژوهشی علم حقوق جزا و جرم شناسی
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی علمی ـ پژوهشی حقوق، حقوق خصوصی
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی علمی ـ پژوهشی حقوق، حقوق کیفری
فصلنامه پژوهش حقوق عمومی انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی علمی ـ پژوهشی حقوق، حقوق عمومی
دو فصلنامه پژوهش نامه حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق علمی ـ پژوهشی مسئولیت مدنی، فقه امامیه، قانون اساسی
فصلنامه تحقیقات عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی علمی ـ پژوهشی حقوق
نشریه دانش حقوق عمومی پژوهشکده شورای نگهبان علمی ـ پژوهشی حقوق عمومی

دفعات مشاهده: 3631 بار   |   دفعات چاپ: 121 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر