مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آرشیو اخبار داوطلبان تحصیل در دانشگاه:
:: اطلاعیه و فرم پذیرش دانشجو در دوره دکتری بدون آزمون(استعداد درخشان) سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ - 1399/3/10 -
:: پذیرش دانشجوی انتقالی - 1399/2/16 -
:: اطلاعیه‌ی برگزاری مصاحبه داوطلبان معرفی شده کد ۱۴ - 1398/6/30 -
:: اطلاعیه برگزاری مصاحبه داوطلبان رشته های دارای شرایط خاص کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال ۱۳۹۸ - 1398/4/30 -
:: اطلاعیه شرایط و ضوابط رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه در سال ۱۳۹۸ - 1398/4/18 -
:: اطلاعیه شرایط و ضوابط رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه در سال ۱۳۹۸ - 1398/4/12 -
:: اطلاعیه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۸ - 1398/3/5 -
:: اطلاعیه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۸ - 1398/3/4 -
:: اطلاعیه پذیرش داوطلبان متقاضی انتقال - 1398/2/18 -
:: شرایط پذیرش دانشجوی بورسیه (کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته) و امتیازات تحصیل در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری - 1397/11/23 -
:: رشته کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی - 1397/6/18 -
:: اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته - 1397/6/13 -
:: اطلاعیه برگزاری مصاحبه داوطلبان کد رشته های بورسیه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته - 1397/5/30 -
:: اطلاعیه مهم شرایط و جدول ظرفیت پذیرش کد رشته محل های کارشناسی ارشد ناپیوسته برای داوطلبان تحصیل در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری - 1397/3/13 -
:: راهنمای تکمیل فرم های ثبت نام دانشجویان انتقالی ، استعدادهای درخشان و آزمون نیمه متمرکز دکتری - 1397/3/7 -
:: پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹۷-۹۸ - 1397/2/10 -
:: اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته تکمیل ظرفیت سال 1396 - 1396/9/12 -
:: اطلاعیه گزینش داوطلبان بورسیه مقطع کارشناسی ارشد - 1396/4/18 -
:: اطلاعیه برگزاری آزمون جامع دکتری - 1396/1/26 -
:: اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون - 1395/10/12 -
:: قابل توجه داوطلبان تحصیل در رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری جهت انتخاب رشته در سال تحصیلی۹۶-۱۳۹۵ (۸تیر۹۵) - 1395/4/8 -
:: تشویق داوطلبان ممتاز (۳۱ خرداد ۹۵) - 1395/3/31 -
:: قابل توجه داوطلبان تحصیل در رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری جهت انتخاب رشته در سال تحصیلی۹۶-۹۵(۳۰ خرداد ۹۵) - 1395/3/30 -
:: راهنمای تکمیل فرم های ثبت نام دانشجویان انتقالی ، استعدادهای درخشان و آزمون نیمه متمرکز دکتری - 1395/2/7 -
:: راه اندازی اختصاصی پورتال داوطلبان تحصیل در دانشگاه - 1394/10/15 -