مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آرشیو اخبار داوطلبان تحصیل در دانشگاه:
:: پذیرش دانشجوی انتقالی - ۱۳۹۹/۲/۱۶ -
:: اطلاعیه‌ی برگزاری مصاحبه داوطلبان معرفی شده کد ۱۴ - ۱۳۹۸/۶/۳۰ -
:: اطلاعیه برگزاری مصاحبه داوطلبان رشته های دارای شرایط خاص کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در سال ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸/۴/۳۰ -
:: اطلاعیه شرایط و ضوابط رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه در سال ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸/۴/۱۸ -
:: اطلاعیه شرایط و ضوابط رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه در سال ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸/۴/۱۲ -
:: اطلاعیه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸/۳/۵ -
:: اطلاعیه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۸ - ۱۳۹۸/۳/۴ -
:: اطلاعیه پذیرش داوطلبان متقاضی انتقال - ۱۳۹۸/۲/۱۸ -
:: شرایط پذیرش دانشجوی بورسیه (کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته) و امتیازات تحصیل در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری - ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ -
:: رشته کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی - ۱۳۹۷/۶/۱۸ -
:: اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته - ۱۳۹۷/۶/۱۳ -
:: اطلاعیه برگزاری مصاحبه داوطلبان کد رشته های بورسیه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته - ۱۳۹۷/۵/۳۰ -
:: اطلاعیه مهم شرایط و جدول ظرفیت پذیرش کد رشته محل های کارشناسی ارشد ناپیوسته برای داوطلبان تحصیل در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری - ۱۳۹۷/۳/۱۳ -
:: راهنمای تکمیل فرم های ثبت نام دانشجویان انتقالی ، استعدادهای درخشان و آزمون نیمه متمرکز دکتری - ۱۳۹۷/۳/۷ -
:: پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹۷-۹۸ - ۱۳۹۷/۲/۱۰ -
:: اطلاعیه و فرم پذیرش دانشجو در دوره دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۹۹-۹۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ -
:: اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته تکمیل ظرفیت سال 1396 - ۱۳۹۶/۹/۱۲ -
:: اطلاعیه گزینش داوطلبان بورسیه مقطع کارشناسی ارشد - ۱۳۹۶/۴/۱۸ -
:: اطلاعیه برگزاری آزمون جامع دکتری - ۱۳۹۶/۱/۲۶ -
:: اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون - ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ -
:: قابل توجه داوطلبان تحصیل در رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری جهت انتخاب رشته در سال تحصیلی۹۶-۱۳۹۵ (۸تیر۹۵) - ۱۳۹۵/۴/۸ -
:: تشویق داوطلبان ممتاز (۳۱ خرداد ۹۵) - ۱۳۹۵/۳/۳۱ -
:: قابل توجه داوطلبان تحصیل در رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری جهت انتخاب رشته در سال تحصیلی۹۶-۹۵(۳۰ خرداد ۹۵) - ۱۳۹۵/۳/۳۰ -
:: راهنمای تکمیل فرم های ثبت نام دانشجویان انتقالی ، استعدادهای درخشان و آزمون نیمه متمرکز دکتری - ۱۳۹۵/۲/۷ -
:: راه اندازی اختصاصی پورتال داوطلبان تحصیل در دانشگاه - ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ -