مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آرشیو اخبار اساتید:
:: دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮایی تخصیص ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری - ۱۳۹۸/۵/۱ -
:: ثبت نام در سامانه رفاهی - ۱۳۹۵/۸/۱۵ -
:: راهنمای استفاده از ایمیل اختصاصی دانشگاه - ۱۳۹۵/۸/۴ -
:: شرایط برگزاری دوره های فرهنگی زیارتی معاونت فرهنگی قوه قضاییه۱۳۹۵/۳/۴ - ۱۳۹۵/۷/۱۹ -
:: برگزاری دوره های فرهنگی و زیارتی در مشهد مقدس۱۳۹۵/۳/۴ - ۱۳۹۵/۳/۴ -
:: روز معلم گرامی باد۱۳۹۵/۲/۱۱ - ۱۳۹۵/۲/۱۱ -
:: سخنرانی جناب آقای دکتر شریعت باقری - ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ -
:: تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری - ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ -
:: راهنمای ثبت نمرات دروس دانشجویان - ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ -
:: راهنمای ثبت نمرات دروس دانشجویان - ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ -