مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آرشیو آموزش :
:: آیین نامه های اعضا هیأت علمی - 1394/10/9 -
:: فرم های اعضای هیأت علمی - 1394/10/9 -
:: آیین نامه های اعضا هیأت علمی - 1394/10/9 -
:: فرم های اعضای هیأت علمی - 1394/8/9 -
:: سوالات رایج درباره کاربری سیستم عامل ویندوز - 1393/12/27 -
:: چگونه ساعت سیستم را تنظیم کنم؟ - 1393/12/27 -
:: آموزش رایانه - 1393/12/10 -
:: راهنمای کاربران سایت - 1393/11/19 -