مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آرشیو آموزش :
:: آیین نامه های اعضا هیأت علمی - ۱۳۹۴/۱۰/۹ -
:: فرم های اعضای هیأت علمی - ۱۳۹۴/۱۰/۹ -
:: آیین نامه های اعضا هیأت علمی - ۱۳۹۴/۱۰/۹ -
:: فرم های اعضای هیأت علمی - ۱۳۹۴/۸/۹ -
:: سوالات رایج درباره کاربری سیستم عامل ویندوز - ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ -
:: چگونه ساعت سیستم را تنظیم کنم؟ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ -
:: آموزش رایانه - ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ -
:: راهنمای کاربران سایت - ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ -