مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آرشیو کارآموزی:
:: زمان شروع ثبت نام کارورزی - ۱۳۹۸/۷/۲۱ -
:: برنامه کارورزی ترم تابستان ۹۸ - ۱۳۹۸/۳/۲۹ -
:: اطلاعیه آخرین مهلت تحویل برگه های حضور و غیاب کارآموزی - ۱۳۹۷/۴/۶ -
:: دانشجویان کارشناسی دوره ۳۴ و کارشناسی ارشد پیوسته دوره های ۳۳ و ۳۴ - ۱۳۹۶/۱۲/۸ -
:: برنامه کارگاه های هشت هفته دوم کارشناسی ارشد پیوسته ورودی مهر ۱۳۹۲ - ۱۳۹۶/۸/۳۰ -
:: قابل توجه دانشجویان کارشناسی دوره ۳۴ و کارشناسی ارشد پیوسته دوره های ۳۲ و ۳۴ - ۱۳۹۶/۷/۱۱ -
:: زمان برگزاری کارگاه های آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته (ورودی مهر ۱۳۹۲) - ۱۳۹۶/۷/۴ -
:: راهنمای کاروزی مهر ۱۳۹۶ - ۱۳۹۶/۷/۴ -
:: راهنمای ثبت نام کارآموزی - ۱۳۹۶/۳/۲۰ -
:: قابل توجه دانشجویان دوره دکترای ۹۴ و کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹۵ - ۱۳۹۶/۳/۱۷ -
:: قابل توجه دانشجویان محترم دوره 32 کارشناسی ارشد پیوسته - ۱۳۹۵/۱۲/۹ -
:: قابل توجه دانشجویان محترم دوره 33 کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته - ۱۳۹۵/۱۲/۱ -
:: اطلاعیه کارآموزی - ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ -
:: اطلاعیه ثبت نام کارورزی ترم بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ -
:: اطلاعیه ثبت نام کارورزی ترم بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ -
:: قابل توجه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته دوره۳۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ -
:: نحوه انجام کارورزی در ترم مهرماه ۱۳۹۵ - ۱۳۹۵/۷/۱۴ -
:: نحوه انجام کارورزی در تابستان 1395 - ۱۳۹۵/۳/۱۸ -
:: دوره کارورزی تابستان 95 - ۱۳۹۵/۳/۱۸ -
:: زمان شروع انتخاب محل کارورزی ترم بهمن ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ -
:: زمان شروع انتخاب محل کارورزی ترم بهمن ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ -
:: ثبت نام کارورزی ترم بهمن ماه ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ -
:: ثبت نام کارورزی ترم بهمن ماه ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ -
:: دوره های کارآموزی - ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ -
:: آخرین مهلت تحویل فرم های حضور و غیاب کارآموزی - ۱۳۹۴/۹/۲۹ -
:: آخرین مهلت تحویل فرم های حضور و غیاب کارآموزی - ۱۳۹۴/۹/۲۹ -
:: یادآوری ثبت گزارشات کارورزی مهرماه ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴/۹/۲۲ -
:: یادآوری ثبت گزارشات کارورزی مهرماه 1394AWT IMAGE - ۱۳۹۴/۹/۲۲ -
:: یادآوری ثبت گزارشات کارورزی مهرماه 1394AWT IMAGE - ۱۳۹۴/۹/۲۲ -
:: دانشجوبان دوره 32 کارشناسی ارشد پیوسته نسبت به ثبت گزارش کارورزی تابستان 1394 اقدام فرمایید. - ۱۳۹۴/۸/۲۶ -
:: دانشجوبان دوره 32 کارشناسی نسبت به ثبت گزارش کارورزی تابستان 1394 اقدام فرمایید.</a - ۱۳۹۴/۸/۲۶ -
:: دانشجوبان دوره 32 کارشناسی نسبت به ثبت گزارش کارورزی تابستان 1394 اقدام فرمایید.</a - ۱۳۹۴/۸/۲۶ -
:: دانشجوبان دوره 31 نسبت به ثبت گزارش کارورزی تابستان 1394 اقدام فرمایید. - ۱۳۹۴/۸/۱۶ -
:: ثبت نام کارورزی ترم مهرماه ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴/۶/۳۰ -
:: ثبت نام کارورزی ترم مهرماه 1394 - ۱۳۹۴/۶/۳۰ -
:: ثبت نام کارورزی ترم مهرماه 1394 - ۱۳۹۴/۶/۳۰ -
:: تمدید مهلت ثبت گزارش کارورزی ترم تابستان 1394 - ۱۳۹۴/۶/۱۷ -
:: تمدید مهلت ثبت گزارش کارورزی ترم تابستان 1394 - ۱۳۹۴/۶/۱۷ -
:: تمدید مهلت ثبت گزارش کارورزی ترم تابستان 1394 - ۱۳۹۴/۶/۱۷ -
:: تمدید مهلت ثبت گزارش کارورزی ترم تابستان ۱۳۹۴ - ۱۳۹۴/۶/۱۷ -
:: آخرین مهلت ثبت گزارشات کارورزی تابستان 1394 - ۱۳۹۴/۶/۱۴ -
:: آخرین مهلت ثبت گزارشات کارورزی تابستان 1394 - ۱۳۹۴/۶/۱۴ -
:: آخرین مهلت ثبت گزارشات کارورزی تابستان 1394 - ۱۳۹۴/۶/۱۴ -
:: آخرین مهلت ثبت گزارشات کارورزی تابستان 1394 - ۱۳۹۴/۶/۱۴ -
:: آخرین مهلت ثبت گزارشات کارورزی تابستان 1394 - ۱۳۹۴/۶/۱۴ -
:: دانشجوبان دوره 30 و 31 جهت ثبت گزارش کارورزی بهمن 93 اقدام فرمایید - ۱۳۹۴/۵/۶ -
:: فرم حضور و غیاب کارورزی - ۱۳۹۴/۴/۷ -
:: فرم حضور و غیاب کارورزی - ۱۳۹۴/۴/۷ -
:: اطلاعیه نحوه انجام کارورزی در تابستان 1394 - ۱۳۹۴/۳/۲۵ -
:: اطلاعیه نحوه انجام کارورزی در تابستان 1394 - ۱۳۹۴/۳/۲۵ -
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1