مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آرشیو کارآموزی:
:: زمان شروع ثبت نام کارورزی - 1398/7/21 -
:: برنامه کارورزی ترم تابستان ۹۸ - 1398/3/29 -
:: اطلاعیه آخرین مهلت تحویل برگه های حضور و غیاب کارآموزی - 1397/4/6 -
:: دانشجویان کارشناسی دوره ۳۴ و کارشناسی ارشد پیوسته دوره های ۳۳ و ۳۴ - 1396/12/8 -
:: برنامه کارگاه های هشت هفته دوم کارشناسی ارشد پیوسته ورودی مهر ۱۳۹۲ - 1396/8/30 -
:: قابل توجه دانشجویان کارشناسی دوره ۳۴ و کارشناسی ارشد پیوسته دوره های ۳۲ و ۳۴ - 1396/7/11 -
:: زمان برگزاری کارگاه های آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته (ورودی مهر ۱۳۹۲) - 1396/7/4 -
:: راهنمای کاروزی مهر ۱۳۹۶ - 1396/7/4 -
:: راهنمای ثبت نام کارآموزی - 1396/3/20 -
:: قابل توجه دانشجویان دوره دکترای ۹۴ و کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹۵ - 1396/3/17 -
:: قابل توجه دانشجویان محترم دوره 32 کارشناسی ارشد پیوسته - 1395/12/9 -
:: قابل توجه دانشجویان محترم دوره 33 کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته - 1395/12/1 -
:: اطلاعیه کارآموزی - 1395/11/24 -
:: اطلاعیه ثبت نام کارورزی ترم بهمن ۱۳۹۵ - 1395/10/11 -
:: اطلاعیه ثبت نام کارورزی ترم بهمن ۱۳۹۵ - 1395/10/11 -
:: قابل توجه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته دوره۳۳ - 1395/10/11 -
:: نحوه انجام کارورزی در ترم مهرماه ۱۳۹۵ - 1395/7/14 -
:: نحوه انجام کارورزی در تابستان 1395 - 1395/3/18 -
:: دوره کارورزی تابستان 95 - 1395/3/18 -
:: زمان شروع انتخاب محل کارورزی ترم بهمن ۱۳۹۴ - 1394/11/24 -
:: زمان شروع انتخاب محل کارورزی ترم بهمن ۱۳۹۴ - 1394/11/24 -
:: ثبت نام کارورزی ترم بهمن ماه ۱۳۹۴ - 1394/11/12 -
:: ثبت نام کارورزی ترم بهمن ماه ۱۳۹۴ - 1394/11/12 -
:: دوره های کارآموزی - 1394/10/28 -
:: آخرین مهلت تحویل فرم های حضور و غیاب کارآموزی - 1394/9/29 -
:: آخرین مهلت تحویل فرم های حضور و غیاب کارآموزی - 1394/9/29 -
:: یادآوری ثبت گزارشات کارورزی مهرماه ۱۳۹۴ - 1394/9/22 -
:: یادآوری ثبت گزارشات کارورزی مهرماه 1394AWT IMAGE - 1394/9/22 -
:: یادآوری ثبت گزارشات کارورزی مهرماه 1394AWT IMAGE - 1394/9/22 -
:: دانشجوبان دوره 32 کارشناسی ارشد پیوسته نسبت به ثبت گزارش کارورزی تابستان 1394 اقدام فرمایید. - 1394/8/26 -
:: دانشجوبان دوره 32 کارشناسی نسبت به ثبت گزارش کارورزی تابستان 1394 اقدام فرمایید.</a - 1394/8/26 -
:: دانشجوبان دوره 32 کارشناسی نسبت به ثبت گزارش کارورزی تابستان 1394 اقدام فرمایید.</a - 1394/8/26 -
:: دانشجوبان دوره 31 نسبت به ثبت گزارش کارورزی تابستان 1394 اقدام فرمایید. - 1394/8/16 -
:: ثبت نام کارورزی ترم مهرماه ۱۳۹۴ - 1394/6/30 -
:: ثبت نام کارورزی ترم مهرماه 1394 - 1394/6/30 -
:: ثبت نام کارورزی ترم مهرماه 1394 - 1394/6/30 -
:: تمدید مهلت ثبت گزارش کارورزی ترم تابستان 1394 - 1394/6/17 -
:: تمدید مهلت ثبت گزارش کارورزی ترم تابستان 1394 - 1394/6/17 -
:: تمدید مهلت ثبت گزارش کارورزی ترم تابستان 1394 - 1394/6/17 -
:: تمدید مهلت ثبت گزارش کارورزی ترم تابستان ۱۳۹۴ - 1394/6/17 -
:: آخرین مهلت ثبت گزارشات کارورزی تابستان 1394 - 1394/6/14 -
:: آخرین مهلت ثبت گزارشات کارورزی تابستان 1394 - 1394/6/14 -
:: آخرین مهلت ثبت گزارشات کارورزی تابستان 1394 - 1394/6/14 -
:: آخرین مهلت ثبت گزارشات کارورزی تابستان 1394 - 1394/6/14 -
:: آخرین مهلت ثبت گزارشات کارورزی تابستان 1394 - 1394/6/14 -
:: دانشجوبان دوره 30 و 31 جهت ثبت گزارش کارورزی بهمن 93 اقدام فرمایید - 1394/5/6 -
:: فرم حضور و غیاب کارورزی - 1394/4/7 -
:: فرم حضور و غیاب کارورزی - 1394/4/7 -
:: اطلاعیه نحوه انجام کارورزی در تابستان 1394 - 1394/3/25 -
:: اطلاعیه نحوه انجام کارورزی در تابستان 1394 - 1394/3/25 -
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1