پورتال دانشجویان- اخبار
تمدید مهلت ثبت نام نماینده دوره ها برای امور مربوط به دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۵ | 

پیرو مطالبه دانشجویان مبنی بر تعیین نماینده هر دوره برای امور مربوط به دانشجویان در نشست ریاست محترم دانشگاه علوم قضایی (مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳) و دستور ایشان مبنی بر اجرایی نمودن این درخواست، بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند:
 

مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ تمدید می گردد.

معاونت دانشجویی

نشانی مطلب در وبگاه پورتال دانشجویان:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=3.299.1266.fa
برگشت به اصل مطلب