پورتال دانشجویان- اخبار
اطلاعیه آخرین مهلت تحویل برگه های حضور و غیاب کارآموزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۶ | 

دانشجویان محترم کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته دوره های ۳۲ ، ۳۳ و ۳۴

آخرین مهلت تحویل برگه های حضور غیاب کارورزی بهمن ۱۳۹۶ (فقط فرم‌های درج شده در سایت که به نام خود دانشجو و محل کارورزی است) پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۷ می باشد.

بدیهی است عدم تحویل فرمها به منزله غیبت بوده و فهرست غایبین جهت اعمال کسر حقوق به معاونت آموزش دانشگاه اعلام خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه پورتال دانشجویان:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=3.299.1161.fa
برگشت به اصل مطلب