پورتال دانشجویان- اخبار
مراسم استقبال از دانشجویان جدید الورد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۷ | 
مراسم استقبال از دانشجویان جدید
نشانی مطلب در وبگاه پورتال دانشجویان:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=3.299.1096.fa
برگشت به اصل مطلب