پورتال دانشجویان- اخبار
قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۲ | 
کلیه دانشجویان متقاضی خوابگاه می توانند روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۶/۲۳ از ساعت ۸ لغایت ۱۴ از طریق اتوماسیون خوابگاه نسبت به انتخاب خوابگاه و اتاق اقدام نمایند.
معاونت دانشجویی
نشانی مطلب در وبگاه پورتال دانشجویان:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=3.299.1086.fa
برگشت به اصل مطلب