پورتال دانشجویان- اخبار
اردوی تهرانگردی دانشجویان دانشگاه علوم قضایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۱۷ | 

اردوی تهرانگردی دانشجویان دانشگاه علوم قضایی روز جمعه مورخ اردیبهشت ماه اردوی تهرانگردی دانشجویان دانشگاه علوم قضایی به همت معاونت فرنگی و کانون مهدویت دانشگاه برگزار گردید. در این اردو که به مدت یک روز انجام شد دانشجویان از مجموعه فرهنگی شهرک سینمایی غزالی و نیز برج میلاد تهران بازدید بعمل آوردند.

نشانی مطلب در وبگاه پورتال دانشجویان:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=3.299.1051.fa
برگشت به اصل مطلب