پورتال دانشجویان- اخبار
قابل توجه دانشجویان محترم دوره 32 کارشناسی ارشد پیوسته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۹ | 

قابل توجه دانشجویان محترم دوره ۳۲ کارشناسی ارشد پیوسته

به موارد زیر به صورت دقیق توجه نمایید:

۱- شروع کارورزی از روز شنبه ۹۵/۱۱/۷ و پایان دوره روز پنج شنبه ۹۶/۳/۴ می باشد.

۲- محل های کارورزی ترم بهمن ماه ۹۵ برای کارشناسی ارشد دوره ۳۲ بازپرسی (۵ روز) و دادیاری تحقیق (۱۰ روز) می باشد.

۳- تعداد گزارش ها برای هر کدام از شعب بازپرسی (۳ گزارش) و دادیاری تحقیق (۶ گزارش) که باید حداکثر تا روز جمعه ۹۶/۳/۱۲ در سایت کارآموزی ثبت گردد.

۴- نسبت به ثبت گزارش‌ها در بعدازظهر هر روز کارورزی در سامانه کارآموزی، اقدام نمایید.

۵- آخرین مهلت تحویل فرم های حضور و غیاب روز چهارشنبه ۹۶/۳۱/۳ می باشد. بدیهی است عدم تحویل فرم ها در تاریخ مقرر به منزله غیبت در دوره تلقی شده و ضمن گزارش غیبت به معاونت محترم آموزشی دانشگاه، دوره مذکور برای این دسته از دانشجویان تجدید خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه پورتال دانشجویان:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=3.299.1010.fa
برگشت به اصل مطلب