دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه


حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ | 

به اطلاع علاقه مندان می رساندکه شماره جدید(۷۰) نشریه علمی_پژوهشی دیدگاههای حقوق قضایی منتشرگردید برای دسترسی به متن مقالات به وب سایت فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی مراجعه نمایید. 

دفتر نشریات علمی_ معاونت پژوهشی

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.972.fa
برگشت به اصل مطلب