دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه


حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۶ | 

دکتر شریعت باقری طی حکمی آقای علیرضا نقی پور را به سمت "مدیر طرح و برنامه و توسعه " دانشگاه علوم قضایی منصوب کرد.

آقای علیرضا نقی پور دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت انسانی و سابقه سالها فعالیت در حوزه مالی و بودجه را در سابقه کاری خود دارد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.959.fa
برگشت به اصل مطلب