دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه


حذف تصاویر و رنگ‌ها

دیدار دانشجویان با رئیس دانشگاه علوم قضایی

دانشجویان دانشگاه علوم قضایی روز سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۷ در سالن اجتماعات شهید بهشتی با رئیس و معاونین دانشگاه دیدار نمودند. در پایان این دیدار، رئیس و معاونان دانشگاه به سئوالات دانشجویان پاسخ گفتند.

روابط عمومی دانشگاه علوم قضایی

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.408.fa
برگشت به اصل مطلب