دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه
اطلاعیه انتخاب رشته کنکور سال ۱۳۹۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بدین وسیله به اطلاع کلیه ی داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۳۹۷ متقاضی کد رشته های دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری می رساند با توجه به اینکه این دانشگاه دارای شرایط خاص بوده لذا توصیه ی اکید می شود، در زمان انتخاب رشته کد رشته ی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پیوسته ر ا به ترتیب علاقه در اولویت اول یا دوم فرم انتخاب رشته درج نمایند، در صورتی که داوطلب، دعوت به مصاحبه نشود یا در مراحل گزینش اولویت لازم را کسب ننماید هیچگونه خللی در فرم انتخاب رشته ایجاد نخواهد شد و اولویت های بعدی لحاظ می گردد و اگر داوطلبی کد رشته های این دانشگاه را در اولویت های اول و دوم قرار ندهد در صورتی که مراحل گزینش را با موفقیت طی نماید و نهایتا کد رشته ی دیگری قبول شود امکان ادامه ی تحصیل در این دانشگاه را نخواهد داشت.
ضمنا جهت اطلاع از سایر شرایط و ضوابط دانشگاه اینجا کلیک نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.350.fa
برگشت به اصل مطلب