دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه


حذف تصاویر و رنگ‌ها

تجدید میثاق مسئولان، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم قضایی با بنیان گذار جمهوری اسلامی

جمعی از مسئولان، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم قضایی صبح روز چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸ با حضور در مرقد امام خمینی (ره) بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق نمودند.

روابط عمومی دانشگاه علوم قضایی

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.347.fa
برگشت به اصل مطلب