دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه
معرفی و نقد کتاب: شرحی بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/9/30 | 

شرحی بر قانون داوری تجاری بین المللی ایران

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.162.fa
برگشت به اصل مطلب