دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- اخبار دانشگاه
اطلاعیه مراسم مجازی مرحوم جناب آقای دکتر خادمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/26 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1448.fa
برگشت به اصل مطلب