دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه
تشکیل هیات ممیزه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/27 | 

در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۵ جلسه هیات ممیزه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در محل دانشگاه تشکیل گردید.

در این جلسه ریاست محترم دانشگاه ضمن تشکر از اعضاء هیئت ممیزه که در ماه مبارک رمضان و علیرغم محدودیت های ناشی از شیوع بیماری در جلسه حاضر شده بودند، گزارشی از اقدامات انجام شده و تحولات به عمل آمده در دوره اخیر ارائه نمودند و در نهایت دستور جلسه به بحث گذاشته شد و مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1370.fa
برگشت به اصل مطلب