دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه
پیام تبریک ریاست محترم دانشگاه به مناسبت آغاز سال نو شمسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۱/۲ | 

پیام تبریک ریاست دانشگاه

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1367.fa
برگشت به اصل مطلب