دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه
امضای تفاهم نامه با دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در خصوص طراحی و راه‌اندازی رشته های دانشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/26 | 

در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ با توجه به تاکید ریاست محترم قوه قضائیه برای رشد و توسعه در امور قضایی نشست های متعدد کارشناسی بین دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، در خصوص طراحی و راه اندازی گرایش های بین رشته ای برگزار شد و در پایان تفاهم نامه ای بین طرفین امضا گردید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1362.fa
برگشت به اصل مطلب