دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه
موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تشکیل هیئت ممیزه دانشگاه علوم قضایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/7 | 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره ۱۵/۳۰۱۴۴۰ مورخ ۹۸/۱۱/۶ با تشکیل دوباره هیئت ممیزه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری موافقت نمود. با توجه به صلاحیت و حدود اختیارات هیئت ممیزه، این هیئت نقش مهمی در ارتقای دانشگاه و اصلاح هرم اعضای هیئت علمی خواهد داشت. ضرورت تشکیل هیئت ممیزه، ابتدا در دوره جدید هیئت امنا به ریاست حضرت آیت الله رئیسی و با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری مطرح گردید. پس از موافقت وزیر محترم علوم با پیگیری ریاست محترم دانشگاه و مساعدت مقامات وزارت علوم و دفتر هیئت های ممیزه آن وزارت هیئت ممیزه دانشگاه پس از یک وقفه چند ساله مجددا با ترکیب جدید تشکیل گردید و به ایفای وظایف خود خواهد پرداخت.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1361.fa
برگشت به اصل مطلب