دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه
برگزاری جلسه مشورتی در خصوص راهکارهای حقوقی احقاق حق جمهوری اسلامی ایران و پیگیری آن در مراجع قضایی ملی و بین المللی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/14 | 

در پی اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن سردار سر فراز اسلام حاج قاسم سلیمانی (رضوان الله علیه) بعد از ظهر جمعه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ جلسه مشورتی در خصوص راهکارهای حقوقی احقاق حق جمهوری اسلامی ایران و پیگیری آن در مراجع قضایی ملی و بین المللی، با حضور جمعی از اساتید و حقوقدانان در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تشکیل گردید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1360.fa
برگشت به اصل مطلب