دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری-  اخبار دانشگاه
نشست صمیمی دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با رییس و معاونین دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 

در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با رییس محترم دانشگاه دیدار کردند.

در آغاز این دیدار رییس دانشگاه در خصوص اقدامات انجام شده در نیمسال جاری سخنانی را ایراد فرمودند و در پایان نیز دانشجویان، ضمن بیان نقطه نظرات خود به گفت و گو با رییس و معاونین دانشگاه پرداختند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری:
http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.1357.fa
برگشت به اصل مطلب